Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 82: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: ΝΑΒΖ

tribe Graph


Κατάταξη:6.
Όνομα:ΝΑΒΖ
Created:2023-03-12 00:02:21
Μέλη:7Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:1,945,752
Χωριά:189
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,295
Αλλαγές φυλών:115
Κατακτήσεις:1531 (+1149-382)
Καλύτερη κατάταξη:322nd April 2023
Περισσότεροι βαθμοί:6,324,58326th September 2023
Περισσότερα χωριά:67224th September 2023
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:10. (9,737,078 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:6. (8,042,695 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:15. (1,649,360 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:220


2023-12-10 00:46:28 EET

Privacy policy - Cookie options