Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 82: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Sicarios.

tribe Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:Sicarios.
Created:2023-02-27 22:02:25
Μέλη:20Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:13,778,098
Χωριά:1,390
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,912
Αλλαγές φυλών:422
Κατακτήσεις:4083 (+3335-748)
Καλύτερη κατάταξη:212th March 2023
Περισσότεροι βαθμοί:33,447,60002nd November 2023
Περισσότερα χωριά:3,27302nd November 2023
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:3. (164,437,219 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (100,582,910 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:5. (37,383,243 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:993


2023-12-10 00:40:46 EET

Privacy policy - Cookie options