Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 82: Village

Χωριό: 042 Ozarks Lake

Όνομα:042 Ozarks Lake
Τοποθεσία:526|493
Ήπειρος:K45
Πόντοι:12,154
Ιδιοκτήτης:Ozark
Φυλή ιδιοκτήτη :SCR
Τελευταία κατάκτηση:285 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :2
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

No village history tracked.

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2024-02-22 06:16:40 EET

Privacy policy - Cookie options