Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 82: Village

Χωριό: 132 ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

Όνομα:132 ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
Τοποθεσία:450|509
Ήπειρος:K54
Πόντοι:10,160
Ιδιοκτήτης:spifas
Φυλή ιδιοκτήτη :SCR
Τελευταία κατάκτηση:245 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :10
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2023-06-05 01:01 9755 +10 9 possibilities
2023-06-05 02:01 9767 +12 1h 6 possibilities
2023-06-05 03:01 9781 +14 1h 4 possibilities
2023-06-05 04:02 9798 +17 1h 3 possibilities
2023-06-05 06:01 9819 +21 2h 4 possibilities
2023-06-05 08:01 9844 +25 2h 3 possibilities
2023-06-05 11:01 9873 +29 3h 3 possibilities
2023-06-05 13:01 9909 +36 2h 3 possibilities
2023-06-05 17:01 9952 +43 4h 3 possibilities
2023-06-05 22:01 10003 +51 5h 2 possibilities
2023-06-06 04:02 10067 +64 6h Αγορά (21)
2023-06-08 20:01 10152 +85 64h Άγνωστο
2023-06-08 21:01 10155 +3 1h 23 possibilities
2023-06-08 22:01 10160 +5 1h 21 possibilities
2023-06-13 18:02 10117 -43 116h -
2023-06-13 23:02 10160 +43 5h 2 possibilities
2023-06-17 22:01 10117 -43 95h -
2023-06-18 00:01 9952 -165 2h -
2023-06-18 05:01 9995 +43 5h 2 possibilities
2023-06-18 17:01 10160 +165 12h 3 possibilities
2023-06-22 14:01 9924 -236 93h -
2023-06-22 15:01 9933 +9 1h 7 possibilities
2023-06-22 16:01 9945 +12 1h 6 possibilities
2023-06-22 17:01 10003 +58 1h Οπλουργείο (17)
2023-06-22 22:01 10027 +24 5h Άγνωστο
2023-06-23 02:01 10052 +25 4h 2 possibilities
2023-06-23 07:01 10081 +29 5h 2 possibilities
2023-06-23 12:01 10117 +36 5h 2 possibilities
2023-06-23 19:01 10160 +43 7h Τοίχος (20)

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2024-02-22 05:22:13 EET

Privacy policy - Cookie options