Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 83: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: xukotako

Player Graph


Κατάταξη:28.
Όνομα:xukotako
Φυλή:PreLo
Πόντοι:691,064
Χωριά:75
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,214
Αλλαγές φυλών:3
Κατακτήσεις:101 (+92-9)
Ημέρα εγγραφής :30th April 2023
Καλύτερη κατάταξη:216th May 2023
Περισσότεροι βαθμοί:691,06422nd December 2023
Περισσότερα χωριά:7519th December 2023
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:39. (4,963,672 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:19. (4,025,502 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:87. (687,195 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR89 GR88 GR87 GR80 GR75 GR70 GR64 GR57 GR54 GR52 GR50 GR46 GRP8
Player's past worlds: GR86 GR85 GR84 GR82 GR81 More
Θεάσεις προφίλ:257


2024-04-14 19:48:10 EEST

Privacy policy - Cookie options