Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 83: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Spartan

tribe Graph


Κατάταξη:35.
Όνομα:Spartan
Created:2023-04-26 16:02:44
Μέλη:2Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:7,620
Χωριά:1
Μέσος όρος πόντων χωριών:7,620
Αλλαγές φυλών:112
Κατακτήσεις:74 (+47-27)
Καλύτερη κατάταξη:129th April 2023
Περισσότεροι βαθμοί:114,27213th July 2023
Περισσότερα χωριά:4213th July 2023
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:24. (699,533 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:39. (71 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:22. (699,462 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:224


2024-02-22 06:28:08 EET

Privacy policy - Cookie options