Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 83: Village

Χωριό: B.129

Όνομα:B.129
Τοποθεσία:469|451
Ήπειρος:K44
Πόντοι:9,601
Ιδιοκτήτης:John Shelby
Φυλή ιδιοκτήτη :PreLo
Τελευταία κατάκτηση:146 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :2
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2023-08-22 04:00 2068 +27 5 possibilities
2023-08-22 07:59 2100 +32 4h 5 possibilities
2023-08-22 11:59 2138 +38 4h 5 possibilities
2023-08-22 18:59 2204 +66 7h 5 possibilities
2023-08-22 19:59 2217 +13 1h 5 possibilities
2023-08-25 00:59 2241 +24 53h Άγνωστο
2023-08-25 02:59 2269 +28 2h 2 possibilities
2023-08-25 05:59 2303 +34 3h 2 possibilities
2023-08-26 01:59 2349 +46 20h Άγνωστο
2023-08-26 14:59 2429 +80 13h 5 possibilities
2023-08-26 21:59 2495 +66 7h 5 possibilities
2023-09-10 01:01 2550 +55 339h Άγνωστο
2023-09-10 09:01 2616 +66 8h 5 possibilities
2023-09-18 22:01 2696 +80 205h Άγνωστο
2023-09-19 08:02 2791 +95 10h 5 possibilities
2023-09-21 02:02 2886 +95 42h Άγνωστο
2023-09-21 15:01 3001 +115 13h 5 possibilities
2023-09-26 18:01 3043 +42 123h Άγνωστο
2023-09-26 20:01 3048 +5 2h 21 possibilities
2023-09-26 22:01 3055 +7 2h 4 possibilities
2023-09-27 00:01 3064 +9 2h 7 possibilities
2023-09-27 02:01 3073 +9 2h 7 possibilities
2023-09-27 16:01 3014 -59 14h -
2023-09-29 13:01 2990 -24 45h -
2023-09-29 23:01 3020 +30 10h Άγνωστο
2023-09-30 03:01 3069 +49 4h Στρατώνας (17)
2023-09-30 05:01 3084 +15 2h 8 possibilities
2023-09-30 09:01 3143 +59 4h Στρατώνας (18)
2023-09-30 12:01 3162 +19 3h 6 possibilities
2023-09-30 17:01 3253 +91 5h Άγνωστο
2023-09-30 20:01 3275 +22 3h 5 possibilities
2023-09-30 23:01 3302 +27 3h 5 possibilities
2023-10-01 03:01 3334 +32 4h 5 possibilities
2023-10-01 09:01 3428 +94 6h Άγνωστο
2023-10-01 11:01 3448 +20 2h 4 possibilities
2023-10-01 12:01 3458 +10 1h 7 possibilities
2023-10-01 14:01 3469 +11 2h 6 possibilities
2023-10-01 16:01 3483 +14 2h 4 possibilities
2023-10-01 19:01 3499 +16 3h 2 possibilities
2023-10-01 20:01 3508 +9 1h 7 possibilities
2023-10-01 22:01 3518 +10 2h 7 possibilities
2023-10-01 23:01 3530 +12 1h 6 possibilities
2023-10-02 02:01 3573 +43 3h Εργαστήριο (14)
2023-10-02 05:01 3590 +17 3h 3 possibilities
2023-10-02 08:02 3610 +20 3h 4 possibilities
2023-10-02 13:01 3633 +23 5h Οπλουργείο (12)
2023-10-02 18:01 3661 +28 5h 2 possibilities
2023-10-03 01:01 3695 +34 7h 2 possibilities
2023-10-03 08:01 3736 +41 7h Οπλουργείο (15)
2023-10-03 12:01 3774 +38 4h 5 possibilities
2023-10-03 19:01 3876 +102 7h Στρατώνας (21)
2023-10-04 00:02 3922 +46 5h 5 possibilities
2023-10-04 09:02 4045 +123 9h Στρατώνας (22)
2023-10-04 16:02 4100 +55 7h 5 possibilities
2023-10-05 03:02 4247 +147 11h Στρατώνας (23)
2023-10-05 11:03 4313 +66 8h 5 possibilities
2023-10-06 05:01 4428 +115 18h 5 possibilities
2023-10-06 18:01 4605 +177 13h Στρατώνας (24)
2023-10-07 02:01 4695 +90 8h Άγνωστο
2023-10-07 11:01 4775 +80 9h 5 possibilities
2023-10-07 19:01 4855 +80 8h 5 possibilities
2023-10-08 11:01 5071 +216 16h Άγνωστο
2023-10-08 12:01 5077 +6 1h 17 possibilities
2023-10-08 13:01 5081 +4 1h 9 possibilities
2023-10-08 14:01 5086 +5 1h 21 possibilities
2023-10-08 15:01 5091 +5 1h 21 possibilities
2023-10-08 17:01 5098 +7 2h 4 possibilities
2023-10-09 08:01 5235 +137 15h 5 possibilities
2023-10-10 02:01 5400 +165 18h 5 possibilities
2023-10-10 23:02 5598 +198 21h 4 possibilities
2023-10-11 06:01 5635 +37 7h Αγορά (18)
2023-10-11 14:02 5679 +44 8h Αγορά (19)
2023-10-12 00:02 5732 +53 10h Αγορά (20)
2023-10-12 02:02 5741 +9 2h 7 possibilities
2023-10-12 05:01 5750 +9 3h 6 possibilities
2023-10-12 08:07 5762 +12 3h 5 possibilities
2023-10-12 12:01 5777 +15 4h 7 possibilities
2023-10-13 09:01 5914 +137 21h 5 possibilities
2023-10-13 19:01 6009 +95 10h 5 possibilities
2023-10-14 04:03 6104 +95 9h 5 possibilities
2023-10-14 15:01 6199 +95 11h 5 possibilities
2023-11-01 00:59 6364 +165 419h Άγνωστο
2023-11-01 11:59 6479 +115 11h 5 possibilities
2023-11-02 00:59 6616 +137 13h 5 possibilities
2023-11-02 16:58 6781 +165 16h 5 possibilities
2023-11-03 11:58 6979 +198 19h 4 possibilities
2023-11-03 22:58 7094 +115 11h 5 possibilities
2023-11-04 14:59 7231 +137 16h 5 possibilities
2023-11-05 15:59 7396 +165 25h 5 possibilities
2023-11-06 22:59 7594 +198 31h 4 possibilities
2023-11-07 11:59 7709 +115 13h 5 possibilities
2023-11-08 03:59 7846 +137 16h 5 possibilities
2023-11-08 22:59 8011 +165 19h 5 possibilities
2023-11-09 21:58 8209 +198 23h 4 possibilities
2023-11-10 02:59 8226 +17 5h 3 possibilities
2023-11-10 09:59 8246 +20 7h 2 possibilities
2023-11-10 15:58 8271 +25 6h 3 possibilities
2023-11-11 00:59 8300 +29 9h 3 possibilities
2023-11-11 11:59 8336 +36 11h 2 possibilities
2023-11-12 00:59 8379 +43 13h 2 possibilities
2023-11-12 10:59 8428 +49 10h Οπλουργείο (16)
2023-11-12 22:59 8486 +58 12h Οπλουργείο (17)
2023-11-13 13:59 8557 +71 15h Οπλουργείο (18)
2023-11-14 07:59 8641 +84 18h Οπλουργείο (19)
2023-11-15 04:59 8742 +101 21h Οπλουργείο (20)
2023-11-15 09:59 8763 +21 5h 3 possibilities
2023-11-15 13:59 8788 +25 4h 3 possibilities
2023-11-15 18:59 8817 +29 5h 3 possibilities
2023-11-16 01:59 8853 +36 7h 3 possibilities
2023-11-16 07:58 9365 +512 6h Άγνωστο
2023-11-16 15:58 9408 +43 8h 3 possibilities
2023-11-20 09:59 9459 +51 90h Άγνωστο
2023-11-20 19:59 9521 +62 10h Στάβλος (17)
2023-11-21 09:59 9601 +80 14h 5 possibilities

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2024-02-22 07:30:36 EET

Privacy policy - Cookie options