Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 83: Village

Χωριό: 084. Χωριό βαρβάρων

Όνομα:084. Χωριό βαρβάρων
Τοποθεσία:499|572
Ήπειρος:K54
Πόντοι:10,106
Ιδιοκτήτης:proisoropistis
Φυλή ιδιοκτήτη :PreLo
Τελευταία κατάκτηση:62 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :2
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2023-10-02 17:01 9077 +17 3 possibilities
2023-10-02 18:01 9080 +3 1h 23 possibilities
2023-10-02 19:01 9089 +9 1h 7 possibilities
2023-10-02 21:01 9094 +5 2h 21 possibilities
2023-10-02 22:01 9106 +12 1h 6 possibilities
2023-10-03 00:01 9115 +9 2h 7 possibilities
2023-10-03 03:01 9124 +9 3h 6 possibilities
2023-10-03 06:01 9136 +12 3h 5 possibilities
2023-10-03 09:01 9151 +15 3h 7 possibilities
2023-10-03 15:01 9168 +17 6h 3 possibilities
2023-10-03 21:02 9188 +20 6h 2 possibilities
2023-10-04 05:01 9213 +25 8h 3 possibilities
2023-10-04 14:01 9242 +29 9h 3 possibilities
2023-10-05 01:02 9278 +36 11h 2 possibilities
2023-10-05 15:01 9326 +48 14h Άγνωστο
2023-10-06 11:01 9377 +51 20h Στάβλος (16)
2023-10-06 23:01 9439 +62 12h Στάβλος (17)
2023-10-07 00:01 9444 +5 1h 21 possibilities
2023-10-07 01:01 9447 +3 1h 23 possibilities
2023-10-07 02:01 9455 +8 1h 13 possibilities
2023-10-08 00:01 9653 +198 22h 4 possibilities
2023-10-08 16:01 9727 +74 16h Στάβλος (18)
2023-10-09 11:01 9815 +88 19h Στάβλος (19)
2023-10-10 11:01 9922 +107 24h Στάβλος (20)
2023-10-10 13:01 9947 +25 2h 2 possibilities
2023-10-10 18:01 9976 +29 5h 3 possibilities
2023-10-11 00:02 10012 +36 6h 3 possibilities
2023-10-11 08:02 10055 +43 8h 3 possibilities
2023-10-11 16:02 10106 +51 8h 2 possibilities

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2023-12-03 13:16:33 EET

Privacy policy - Cookie options