Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 83: Village

Χωριό: Βάλτε ρε καμιά επίθεση,κλείνει!

Όνομα:Βάλτε ρε καμιά επίθεση,κλείνει!
Τοποθεσία:461|438
Ήπειρος:K44
Πόντοι:11,102
Ιδιοκτήτης:ALYSOPRIONO
Φυλή ιδιοκτήτη :PreLo
Τελευταία κατάκτηση:103 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :3
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2023-07-10 02:01 356 +24 2 possibilities
2023-07-10 03:01 362 +6 1h 17 possibilities
2023-07-10 04:02 376 +14 1h 4 possibilities
2023-07-10 05:01 379 +3 1h 23 possibilities
2023-07-10 07:01 387 +8 2h 13 possibilities
2023-07-10 08:01 393 +6 1h 17 possibilities
2023-07-10 13:01 404 +11 5h 2 possibilities
2023-07-10 16:01 412 +8 3h 12 possibilities
2023-07-10 21:01 425 +13 5h 3 possibilities
2023-07-10 23:01 430 +5 2h 21 possibilities
2023-07-11 03:01 438 +8 4h 5 possibilities
2023-07-11 05:01 443 +5 2h 21 possibilities
2023-07-11 07:01 450 +7 2h 4 possibilities
2023-07-11 11:01 459 +9 4h 4 possibilities
2023-07-11 14:01 465 +6 3h 12 possibilities
2023-07-11 20:01 475 +10 6h 2 possibilities
2023-07-12 04:02 490 +15 8h Τοίχος (14)
2023-07-12 07:01 501 +11 3h 6 possibilities
2023-07-12 12:01 514 +13 5h 3 possibilities
2023-07-12 15:02 520 +6 3h 12 possibilities
2023-07-12 20:02 528 +8 5h 2 possibilities
2023-07-13 02:02 536 +8 6h Άγνωστο
2023-07-13 08:07 547 +11 6h Οπλουργείο (8)
2023-07-13 11:01 566 +19 3h 6 possibilities
2023-07-13 16:01 586 +20 5h 2 possibilities
2023-07-13 17:01 589 +3 1h 23 possibilities
2023-07-13 18:01 593 +4 1h 9 possibilities
2023-07-13 20:01 598 +5 2h 21 possibilities
2023-07-13 22:01 603 +5 2h 21 possibilities
2023-07-14 01:01 617 +14 3h 4 possibilities
2023-07-14 03:01 622 +5 2h 21 possibilities
2023-07-14 04:02 627 +5 1h 21 possibilities
2023-07-14 05:01 635 +8 1h 13 possibilities
2023-07-14 11:01 650 +15 6h 4 possibilities
2023-07-14 23:01 669 +19 12h Άγνωστο
2023-07-15 03:01 682 +13 4h 5 possibilities
2023-07-15 05:01 692 +10 2h 7 possibilities
2023-07-15 09:01 703 +11 4h 6 possibilities
2023-07-15 11:01 719 +16 2h 3 possibilities
2023-07-15 19:01 733 +14 8h 2 possibilities
2023-07-16 02:01 749 +16 7h Οπλουργείο (10)
2023-07-16 05:01 802 +53 3h Επιτελείο (20)
2023-07-16 23:01 817 +15 18h Άγνωστο
2023-07-17 11:01 823 +6 12h Άγνωστο
2023-07-17 13:01 831 +8 2h 13 possibilities
2023-07-17 16:59 853 +22 4h 5 possibilities
2023-07-17 22:59 872 +19 6h 5 possibilities
2023-07-17 23:59 883 +11 1h 6 possibilities
2023-07-18 04:00 896 +13 4h 5 possibilities
2023-07-18 07:59 911 +15 4h 7 possibilities
2023-07-18 08:59 919 +8 1h 13 possibilities
2023-07-18 12:59 927 +8 4h 5 possibilities
2023-07-18 16:59 938 +11 4h 6 possibilities
2023-07-18 19:59 951 +13 3h 5 possibilities
2023-07-19 05:59 979 +28 10h Οπλουργείο (13)
2023-07-19 10:59 988 +9 5h 4 possibilities
2023-07-19 12:59 997 +9 2h 7 possibilities
2023-07-20 00:59 1009 +12 12h Άγνωστο
2023-07-20 08:02 1024 +15 7h 3 possibilities
2023-07-21 01:59 1041 +17 18h Άγνωστο
2023-07-21 04:58 1063 +22 3h 5 possibilities
2023-07-22 02:59 1090 +27 22h Άγνωστο
2023-07-22 10:59 1117 +27 8h 5 possibilities
2023-07-22 12:59 1135 +18 2h 2 possibilities
2023-07-22 15:59 1156 +21 3h 4 possibilities
2023-07-23 00:59 1176 +20 9h 2 possibilities
2023-07-23 10:59 1201 +25 10h 2 possibilities
2023-07-24 07:59 1235 +34 21h Άγνωστο
2023-07-25 18:59 1271 +36 35h Άγνωστο
2023-07-28 13:59 1286 +15 67h Άγνωστο
2023-07-28 15:58 1312 +26 2h 2 possibilities
2023-07-28 17:59 1331 +19 2h 6 possibilities
2023-07-28 22:59 1363 +32 5h 5 possibilities
2023-07-29 02:59 1395 +32 4h 5 possibilities
2023-07-29 18:59 1426 +31 16h Άγνωστο
2023-07-29 20:59 1463 +37 2h Επιτελείο (18)
2023-07-29 23:59 1507 +44 3h 2 possibilities
2023-07-31 01:59 1560 +53 26h Άγνωστο
2023-07-31 04:00 1579 +19 2h 6 possibilities
2023-07-31 08:59 1617 +38 5h 5 possibilities
2023-07-31 12:59 1655 +38 4h 5 possibilities
2023-08-01 07:59 1677 +22 19h Άγνωστο
2023-08-01 08:59 1711 +34 1h Στρατώνας (15)
2023-08-01 12:59 1765 +54 4h Άγνωστο
2023-08-01 17:59 1814 +49 5h 2 possibilities
2023-08-02 04:00 1823 +9 10h Άγνωστο
2023-08-02 04:59 1833 +10 1h 7 possibilities
2023-08-02 07:59 1845 +12 3h 5 possibilities
2023-08-02 08:59 1859 +14 1h 4 possibilities
2023-08-02 11:59 1876 +17 3h 3 possibilities
2023-08-06 18:59 1898 +22 103h Άγνωστο
2023-08-06 21:59 1925 +27 3h 5 possibilities
2023-08-07 01:59 1957 +32 4h 5 possibilities
2023-08-07 04:00 1972 +15 2h 8 possibilities
2023-08-07 05:59 1991 +19 2h 6 possibilities
2023-08-15 07:59 2018 +27 194h Άγνωστο
2023-08-15 10:59 2056 +38 3h 5 possibilities
2023-08-17 21:59 2102 +46 59h Άγνωστο
2023-08-18 04:00 2134 +32 6h 5 possibilities
2023-08-18 07:59 2180 +46 4h 5 possibilities
2023-08-18 12:59 2226 +46 5h 5 possibilities
2023-08-18 15:59 2248 +22 3h 5 possibilities
2023-08-22 07:59 2286 +38 88h Άγνωστο
2023-08-22 13:59 2341 +55 6h 5 possibilities
2023-08-22 21:59 2407 +66 8h 5 possibilities
2023-08-23 03:00 2462 +55 5h 5 possibilities
2023-08-23 08:59 2517 +55 6h 5 possibilities
2023-08-26 04:00 2583 +66 67h Άγνωστο
2023-08-26 10:59 2649 +66 7h 5 possibilities
2023-08-26 13:59 2676 +27 3h 5 possibilities
2023-08-26 22:59 2756 +80 9h 5 possibilities
2023-08-27 08:59 2836 +80 10h 5 possibilities
2023-09-10 03:01 2916 +80 330h Άγνωστο
2023-09-10 15:01 3011 +95 12h 5 possibilities
2023-09-19 02:02 3126 +115 203h Άγνωστο
2023-09-19 18:01 3263 +137 16h 5 possibilities
2023-09-20 19:01 3309 +46 25h Άγνωστο
2023-09-21 14:01 3474 +165 19h 5 possibilities
2023-09-26 20:01 3533 +59 126h Άγνωστο
2023-09-27 02:01 3604 +71 6h Στρατώνας (19)
2023-09-27 08:01 3689 +85 6h Στρατώνας (20)
2023-09-27 17:01 3791 +102 9h Στρατώνας (21)
2023-09-28 02:01 3914 +123 9h Στρατώνας (22)
2023-10-04 13:02 3701 -213 155h -
2023-10-04 20:02 3721 +20 7h 2 possibilities
2023-10-04 22:02 3772 +51 2h Άγνωστο
2023-10-05 00:02 3806 +34 2h Στρατώνας (15)
2023-10-05 03:02 3857 +51 3h Άγνωστο
2023-10-05 04:03 3867 +10 1h 7 possibilities
2023-10-05 05:01 3871 +4 1h 9 possibilities
2023-10-05 06:01 3876 +5 1h 21 possibilities
2023-10-05 07:01 3881 +5 1h 21 possibilities
2023-10-05 09:01 3888 +7 2h 4 possibilities
2023-10-05 12:01 3920 +32 3h 5 possibilities
2023-10-05 17:01 3958 +38 5h 5 possibilities
2023-10-05 22:01 4004 +46 5h 5 possibilities
2023-10-06 06:01 4088 +84 8h Άγνωστο
2023-10-06 13:01 4154 +66 7h 5 possibilities
2023-10-06 22:01 4234 +80 9h 5 possibilities
2023-10-07 01:01 4255 +21 3h 4 possibilities
2023-10-07 05:01 4280 +25 4h 3 possibilities
2023-10-07 11:01 4309 +29 6h 3 possibilities
2023-10-07 17:01 4345 +36 6h 3 possibilities
2023-10-08 02:01 4388 +43 9h 3 possibilities
2023-10-08 04:03 4397 +9 2h 7 possibilities
2023-10-08 07:02 4406 +9 3h 6 possibilities
2023-10-08 11:01 4418 +12 4h 4 possibilities
2023-10-08 15:01 4433 +15 4h 7 possibilities
2023-10-08 20:01 4450 +17 5h 3 possibilities
2023-10-08 21:01 4456 +6 1h 17 possibilities
2023-10-08 22:01 4463 +7 1h 4 possibilities
2023-10-09 00:01 4472 +9 2h 7 possibilities
2023-10-09 09:01 4567 +95 9h 5 possibilities
2023-10-09 19:01 4622 +55 10h 5 possibilities
2023-10-10 05:01 4688 +66 10h 5 possibilities
2023-10-10 16:01 4783 +95 11h 5 possibilities
2023-10-11 03:01 4930 +147 11h Στρατώνας (23)
2023-10-11 17:02 5107 +177 14h Στρατώνας (24)
2023-10-12 05:01 5222 +115 12h 5 possibilities
2023-10-12 16:01 5337 +115 11h 5 possibilities
2023-10-13 06:01 5474 +137 14h 5 possibilities
2023-10-13 20:01 5611 +137 14h 5 possibilities
2023-10-14 08:01 5706 +95 12h 5 possibilities
2023-10-15 02:01 5786 +80 18h 5 possibilities
2023-10-16 01:01 5881 +95 23h 5 possibilities
2023-10-16 16:01 6046 +165 15h 5 possibilities
2023-10-17 05:01 6211 +165 13h 4 possibilities
2023-10-18 06:01 6409 +198 25h 4 possibilities
2023-10-19 01:00 6607 +198 19h 4 possibilities
2023-10-19 13:59 6722 +115 13h 5 possibilities
2023-10-20 06:59 6859 +137 17h 5 possibilities
2023-10-21 00:59 7024 +165 18h 5 possibilities
2023-10-21 22:59 7119 +95 22h 5 possibilities
2023-10-22 20:59 7317 +198 22h 4 possibilities
2023-10-23 14:59 7444 +127 18h Άγνωστο
2023-10-23 15:59 7449 +5 1h 21 possibilities
2023-10-23 16:59 7456 +7 1h 4 possibilities
2023-10-23 18:59 7461 +5 2h 21 possibilities
2023-10-23 19:59 7466 +5 1h 21 possibilities
2023-10-23 21:59 7473 +7 2h 4 possibilities
2023-10-25 12:00 7610 +137 38h 3 possibilities
2023-10-26 10:59 7775 +165 23h 5 possibilities
2023-10-26 12:59 7784 +9 2h 7 possibilities
2023-10-26 15:59 7793 +9 3h 6 possibilities
2023-10-26 18:59 7805 +12 3h 5 possibilities
2023-10-26 21:59 7820 +15 3h 7 possibilities
2023-10-27 02:59 7837 +17 5h 3 possibilities
2023-10-27 08:59 7857 +20 6h 2 possibilities
2023-10-27 14:59 7882 +25 6h 3 possibilities
2023-10-27 23:59 7911 +29 9h 3 possibilities
2023-10-28 08:59 7947 +36 9h 3 possibilities
2023-10-28 22:59 7990 +43 14h 2 possibilities
2023-10-29 09:59 8039 +49 12h Οπλουργείο (16)
2023-10-29 21:59 8097 +58 12h Οπλουργείο (17)
2023-10-30 12:59 8168 +71 15h Οπλουργείο (18)
2023-10-31 04:59 8252 +84 16h Οπλουργείο (19)
2023-11-01 03:00 8353 +101 22h Οπλουργείο (20)
2023-11-01 13:59 8404 +51 11h 2 possibilities
2023-11-02 03:00 8466 +62 13h Στάβλος (17)
2023-11-02 07:58 8978 +512 5h Άγνωστο
2023-11-02 22:58 9052 +74 15h Στάβλος (18)
2023-11-03 15:58 9140 +88 17h Στάβλος (19)
2023-11-04 14:59 9247 +107 23h Στάβλος (20)
2023-11-04 16:59 9257 +10 2h 7 possibilities
2023-11-04 18:59 9269 +12 2h 6 possibilities
2023-11-04 21:59 9284 +15 3h 7 possibilities
2023-11-05 00:59 9302 +18 3h 2 possibilities
2023-11-05 04:59 9323 +21 4h 3 possibilities
2023-11-05 09:59 9349 +26 5h Αγορά (16)
2023-11-05 15:59 9380 +31 6h Αγορά (17)
2023-11-05 22:59 9417 +37 7h Αγορά (18)
2023-11-06 06:59 9461 +44 8h Αγορά (19)
2023-11-06 17:59 9514 +53 11h Αγορά (20)
2023-11-07 09:59 9726 +212 16h Στρατώνας (25)
2023-11-07 10:59 9714 -12 1h -
2023-11-11 15:59 9458 -256 101h -
2023-11-11 18:59 9434 -24 3h -
2023-11-11 19:59 9451 +17 1h 2 possibilities
2023-11-11 20:59 9454 +3 1h 23 possibilities
2023-11-11 21:59 9458 +4 1h 9 possibilities
2023-11-11 22:59 9463 +5 1h 21 possibilities
2023-11-11 23:59 9468 +5 1h 21 possibilities
2023-11-12 01:59 9499 +31 2h 2 possibilities
2023-11-12 03:59 9508 +9 2h 7 possibilities
2023-11-12 07:59 9487 -21 4h -
2023-11-12 09:59 9492 +5 2h 21 possibilities
2023-11-12 10:59 9559 +67 1h Άγνωστο
2023-11-12 11:59 9572 +13 1h 5 possibilities
2023-11-12 13:59 9581 +9 2h 7 possibilities
2023-11-12 16:59 9590 +9 3h 6 possibilities
2023-11-12 17:59 9604 +14 1h 4 possibilities
2023-11-12 19:59 9622 +18 2h 2 possibilities
2023-11-12 22:59 9634 +12 3h 5 possibilities
2023-11-13 03:59 9649 +15 5h 7 possibilities
2023-11-13 06:59 9669 +20 3h 4 possibilities
2023-11-13 11:59 9686 +17 5h 3 possibilities
2023-11-13 15:59 9711 +25 4h 3 possibilities
2023-11-13 20:59 9731 +20 5h 2 possibilities
2023-11-14 04:59 9756 +25 8h 3 possibilities
2023-11-14 13:59 9785 +29 9h 3 possibilities
2023-11-15 01:59 9821 +36 12h 2 possibilities
2023-11-17 15:58 9852 +31 62h Άγνωστο
2023-11-17 22:58 9888 +36 7h 3 possibilities
2023-11-18 06:58 9931 +43 8h 3 possibilities
2023-11-18 21:59 9983 +52 15h Άγνωστο
2023-11-19 09:59 10045 +62 12h Στάβλος (17)
2023-11-20 01:59 10120 +75 16h Άγνωστο
2023-11-20 06:59 10210 +90 5h Άγνωστο
2023-11-20 12:59 10318 +108 6h Άγνωστο
2023-11-21 01:59 10448 +130 13h Άγνωστο
2023-11-21 14:59 10491 +43 13h 2 possibilities
2023-11-23 00:59 10646 +155 34h Άγνωστο
2023-11-24 16:59 10832 +186 40h Άγνωστο
2023-11-26 12:59 10838 +6 44h Άγνωστο
2023-11-26 13:59 10853 +15 1h 8 possibilities
2023-11-26 14:59 10863 +10 1h 7 possibilities
2023-11-29 12:59 10875 +12 70h Άγνωστο
2023-11-29 13:59 10878 +3 1h 23 possibilities
2023-11-30 03:00 11102 +224 13h Άγνωστο

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2024-02-22 06:24:23 EET

Privacy policy - Cookie options