Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 83: Village

Χωριό: 061

Όνομα:061
Τοποθεσία:426|479
Ήπειρος:K44
Πόντοι:10,100
Ιδιοκτήτης:Lord Tristan
Φυλή ιδιοκτήτη :PreLo
Τελευταία κατάκτηση:199 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :1
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2023-08-07 00:59 807 +36 3 possibilities
2023-08-07 01:59 809 +2 1h 19 possibilities
2023-08-07 08:59 827 +18 7h Αγορά (14)
2023-08-07 10:59 851 +24 2h 2 possibilities
2023-08-07 11:59 858 +7 1h 4 possibilities
2023-08-07 19:59 884 +26 8h Αγορά (16)
2023-08-07 20:59 888 +4 1h 9 possibilities
2023-08-07 23:59 907 +19 3h 6 possibilities
2023-08-08 01:59 938 +31 2h 2 possibilities
2023-08-08 02:59 943 +5 1h 21 possibilities
2023-08-08 05:59 980 +37 3h 2 possibilities
2023-08-08 07:59 985 +5 2h 21 possibilities
2023-08-08 08:59 1042 +57 1h Άγνωστο
2023-08-08 10:59 1212 +170 2h Άγνωστο
2023-08-08 11:59 1126 -86 1h -
2023-08-08 13:59 1372 +246 2h Άγνωστο
2023-08-08 14:59 1386 +14 1h 4 possibilities
2023-08-08 19:59 1400 +14 5h 3 possibilities
2023-08-08 20:59 1416 +16 1h 3 possibilities
2023-08-08 21:59 1436 +20 1h 3 possibilities
2023-08-08 23:59 1480 +44 2h Επιτελείο (19)
2023-08-09 02:59 1493 +13 3h 5 possibilities
2023-08-09 11:59 1517 +24 9h Άγνωστο
2023-08-09 13:02 1523 +6 1h 17 possibilities
2023-08-09 16:00 1531 +8 3h 12 possibilities
2023-08-09 16:59 1536 +5 1h 21 possibilities
2023-08-10 02:59 1589 +53 10h Αγορά (20)
2023-08-10 08:02 1655 +66 5h 5 possibilities
2023-08-10 08:58 1664 +9 1h 7 possibilities
2023-08-10 10:59 1677 +13 2h 5 possibilities
2023-08-10 12:59 1711 +34 2h Στρατώνας (15)
2023-08-11 04:00 1721 +10 15h Άγνωστο
2023-08-11 07:59 1763 +42 4h Στρατώνας (16)
2023-08-11 08:59 1775 +12 1h 6 possibilities
2023-08-11 10:59 1789 +14 2h 4 possibilities
2023-08-11 12:59 1806 +17 2h 3 possibilities
2023-08-11 14:59 1817 +11 2h 6 possibilities
2023-08-11 18:59 1866 +49 4h Στρατώνας (17)
2023-08-11 22:59 1887 +21 4h 3 possibilities
2023-08-12 04:00 1946 +59 5h Στρατώνας (18)
2023-08-12 07:59 1971 +25 4h 3 possibilities
2023-08-12 13:59 2042 +71 6h Στρατώνας (19)
2023-08-12 19:59 2071 +29 6h 3 possibilities
2023-08-13 00:59 2117 +46 5h 5 possibilities
2023-08-13 04:00 2131 +14 3h 4 possibilities
2023-08-13 08:06 2147 +16 4h 2 possibilities
2023-08-13 12:59 2202 +55 5h 5 possibilities
2023-08-14 19:59 2269 +67 31h Άγνωστο
2023-08-14 22:59 2275 +6 3h 12 possibilities
2023-08-15 07:59 2356 +81 9h Άγνωστο
2023-08-15 16:59 2402 +46 9h 5 possibilities
2023-08-15 18:59 2417 +15 2h 8 possibilities
2023-08-16 08:59 2502 +85 14h Στρατώνας (20)
2023-08-16 15:59 2538 +36 7h 3 possibilities
2023-08-17 01:59 2593 +55 10h 5 possibilities
2023-08-17 05:58 2613 +20 4h 3 possibilities
2023-08-17 13:58 2636 +23 8h Οπλουργείο (12)
2023-08-17 18:58 2664 +28 5h 2 possibilities
2023-08-18 04:00 2707 +43 9h 3 possibilities
2023-08-18 10:59 2773 +66 7h 5 possibilities
2023-08-18 18:59 2807 +34 8h Οπλουργείο (14)
2023-08-19 02:59 2848 +41 8h Οπλουργείο (15)
2023-08-19 12:59 2928 +80 10h 5 possibilities
2023-08-20 01:59 3008 +80 13h 5 possibilities
2023-08-20 10:59 3110 +102 9h Στρατώνας (21)
2023-08-20 20:59 3161 +51 10h 2 possibilities
2023-08-20 21:59 3168 +7 1h 4 possibilities
2023-08-21 08:59 3263 +95 11h 5 possibilities
2023-08-22 00:59 3358 +95 16h 5 possibilities
2023-08-22 12:59 3420 +62 12h Στάβλος (17)
2023-08-22 15:59 3469 +49 3h Στρατώνας (17)
2023-08-23 03:00 3527 +58 11h Οπλουργείο (17)
2023-08-23 16:59 3601 +74 14h Στάβλος (18)
2023-08-24 11:59 3716 +115 19h 5 possibilities
2023-08-25 07:59 3804 +88 20h Στάβλος (19)
2023-08-25 19:59 3875 +71 12h 2 possibilities
2023-08-25 20:59 3884 +9 1h 7 possibilities
2023-08-26 12:59 3968 +84 16h Οπλουργείο (19)
2023-08-27 10:59 4105 +137 22h 5 possibilities
2023-08-28 08:59 4206 +101 22h Οπλουργείο (20)
2023-08-28 10:59 4212 +6 2h 15 possibilities
2023-08-29 05:59 4724 +512 19h Άγνωστο
2023-09-01 18:58 4889 +165 85h Άγνωστο
2023-09-04 19:59 5004 +115 73h Άγνωστο
2023-09-05 16:59 5014 +10 21h Άγνωστο
2023-09-05 18:59 5033 +19 2h 6 possibilities
2023-09-05 20:59 5052 +19 2h 6 possibilities
2023-09-05 22:59 5071 +19 2h 6 possibilities
2023-09-06 14:59 5208 +137 16h 5 possibilities
2023-09-07 01:01 5331 +123 10h Στρατώνας (22)
2023-09-09 20:01 5438 +107 67h Άγνωστο
2023-09-09 23:01 5450 +12 3h 5 possibilities
2023-09-10 02:01 5465 +15 3h 7 possibilities
2023-09-10 04:02 5487 +22 2h 5 possibilities
2023-09-10 13:01 5514 +27 9h 2 possibilities
2023-09-10 17:01 5546 +32 4h 5 possibilities
2023-09-10 21:01 5584 +38 4h 5 possibilities
2023-09-12 15:02 5602 +18 42h Άγνωστο
2023-09-12 20:02 5648 +46 5h 5 possibilities
2023-09-12 23:02 5670 +22 3h 5 possibilities
2023-09-13 01:02 5697 +27 2h 5 possibilities
2023-09-15 04:02 5862 +165 51h Αγρόκτημα (30)
2023-09-16 02:01 5884 +22 22h Άγνωστο
2023-09-16 05:01 5911 +27 3h 5 possibilities
2023-09-16 09:01 5943 +32 4h 5 possibilities
2023-09-16 12:01 5964 +21 3h 4 possibilities
2023-09-17 06:01 5990 +26 18h Άγνωστο
2023-09-17 17:01 6028 +38 11h 3 possibilities
2023-09-18 01:01 6060 +32 8h 5 possibilities
2023-09-18 05:01 6098 +38 4h 5 possibilities
2023-09-19 06:01 6296 +198 25h 4 possibilities
2023-09-19 12:01 6327 +31 6h Αγορά (17)
2023-09-19 19:01 6364 +37 7h Αγορά (18)
2023-09-20 01:01 6419 +55 6h 5 possibilities
2023-09-20 19:01 6463 +44 18h Αγορά (19)
2023-09-21 00:02 6509 +46 5h 5 possibilities
2023-09-21 06:01 6555 +46 6h 5 possibilities
2023-09-21 13:01 6621 +66 7h 5 possibilities
2023-09-21 19:01 6676 +55 6h 5 possibilities
2023-09-22 09:01 6729 +53 14h Αγορά (20)
2023-09-22 20:01 6795 +66 11h 5 possibilities
2023-09-23 03:01 6850 +55 7h 5 possibilities
2023-09-23 15:01 6914 +64 12h Αγορά (21)
2023-09-25 04:02 6991 +77 37h Άγνωστο
2023-09-25 22:01 7083 +92 18h Αγορά (23)
2023-09-26 06:01 7163 +80 8h 5 possibilities
2023-09-26 14:01 7243 +80 8h 5 possibilities
2023-09-26 23:01 7309 +66 9h 5 possibilities
2023-09-27 08:01 7404 +95 9h 5 possibilities
2023-09-28 07:01 7519 +115 23h 5 possibilities
2023-09-28 16:01 7614 +95 9h 5 possibilities
2023-09-29 02:01 7694 +80 10h 5 possibilities
2023-09-29 16:01 7831 +137 14h 5 possibilities
2023-09-30 04:02 7946 +115 12h 5 possibilities
2023-10-02 05:01 8111 +165 49h Αγρόκτημα (30)
2023-10-02 18:01 8248 +137 13h 5 possibilities
2023-10-03 06:01 8343 +95 12h 5 possibilities
2023-10-04 02:02 8541 +198 20h 4 possibilities
2023-10-04 18:02 8706 +165 16h 5 possibilities
2023-10-06 16:01 8816 +110 46h Άγνωστο
2023-10-09 16:01 8802 -14 72h -
2023-10-09 19:01 8554 -248 3h -
2023-10-09 20:01 8563 +9 1h 7 possibilities
2023-10-09 21:01 8566 +3 1h 23 possibilities
2023-10-09 22:01 8493 -73 1h -
2023-10-12 06:01 8691 +198 56h Σιδηρορυχείο (30)
2023-10-12 20:01 8806 +115 14h 5 possibilities
2023-10-13 12:01 8943 +137 16h 5 possibilities
2023-10-13 21:01 9090 +147 9h Στρατώνας (23)
2023-10-14 12:01 9267 +177 15h Στρατώνας (24)
2023-10-15 22:01 9400 +133 34h Αγορά (25)
2023-10-16 18:01 9565 +165 20h 5 possibilities
2023-10-25 06:00 9777 +212 204h Άγνωστο
2023-10-26 04:00 9975 +198 22h 4 possibilities
2023-11-13 10:59 9979 +4 440h Άγνωστο
2023-11-13 12:59 9984 +5 2h 21 possibilities
2023-11-13 13:59 9989 +5 1h 21 possibilities
2023-11-13 15:59 9996 +7 2h 4 possibilities
2023-11-13 16:59 10005 +9 1h 7 possibilities
2023-11-13 18:59 10014 +9 2h 7 possibilities
2023-11-14 16:59 10026 +12 22h Άγνωστο
2023-11-14 20:59 10041 +15 4h 7 possibilities
2023-11-15 01:59 10058 +17 5h 3 possibilities
2023-11-16 12:58 10118 +60 35h Άγνωστο
2023-11-16 13:58 10131 +13 1h 5 possibilities
2023-11-16 14:58 10145 +14 1h 4 possibilities
2023-11-16 16:58 10163 +18 2h 2 possibilities
2023-11-16 19:58 10183 +20 3h 4 possibilities
2023-11-16 23:58 10208 +25 4h 3 possibilities
2023-11-19 13:59 10183 -25 62h -
2023-11-19 16:59 10163 -20 3h -
2023-12-06 19:59 10145 -18 411h -
2023-12-06 20:59 10131 -14 1h -
2023-12-06 22:00 10100 -31 1h -

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2024-02-22 06:42:18 EET

Privacy policy - Cookie options