Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 83: Village

Χωριό: 028 PROPELLARAS

Όνομα:028 PROPELLARAS
Τοποθεσία:468|497
Ήπειρος:K44
Πόντοι:10,095
Ιδιοκτήτης:Lord Tristan
Φυλή ιδιοκτήτη :PreLo
Τελευταία κατάκτηση:157 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :2
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2023-06-05 12:01 2534 +28 2 possibilities
2023-06-05 19:01 2568 +34 7h 2 possibilities
2023-06-06 00:01 2606 +38 5h 5 possibilities
2023-06-07 22:01 2647 +41 46h Άγνωστο
2023-06-08 04:02 2693 +46 6h 5 possibilities
2023-06-09 14:01 2720 +27 34h Άγνωστο
2023-06-09 21:01 2775 +55 7h 5 possibilities
2023-06-13 19:01 2841 +66 94h Άγνωστο
2023-06-14 01:01 2873 +32 6h 5 possibilities
2023-06-15 01:01 2879 +6 24h Άγνωστο
2023-06-15 02:02 2893 +14 1h 4 possibilities
2023-06-16 11:01 2942 +49 33h Άγνωστο
2023-06-16 23:01 3000 +58 12h Οπλουργείο (17)
2023-06-24 12:01 2610 -390 181h -
2023-06-24 15:01 2647 +37 3h 2 possibilities
2023-06-24 18:01 2691 +44 3h 2 possibilities
2023-06-24 22:01 2758 +67 4h Άγνωστο
2023-06-25 00:01 2761 +3 2h 23 possibilities
2023-06-25 01:01 2768 +7 1h 4 possibilities
2023-06-25 03:01 2773 +5 2h 21 possibilities
2023-06-25 04:02 2778 +5 1h 21 possibilities
2023-06-25 06:01 2785 +7 2h 4 possibilities
2023-06-25 08:08 2794 +9 2h 7 possibilities
2023-06-25 11:01 2803 +9 3h 6 possibilities
2023-06-25 15:01 2815 +12 4h 4 possibilities
2023-06-25 21:01 2870 +55 6h 5 possibilities
2023-06-26 02:01 2885 +15 5h 7 possibilities
2023-06-26 03:01 2901 +16 1h 3 possibilities
2023-06-26 04:02 2921 +20 1h 3 possibilities
2023-06-26 18:01 2938 +17 14h Άγνωστο
2023-06-27 00:01 2958 +20 6h 2 possibilities
2023-06-27 08:01 2983 +25 8h 3 possibilities
2023-06-27 17:01 3012 +29 9h 3 possibilities
2023-06-28 04:02 3048 +36 11h 2 possibilities
2023-06-28 18:01 3091 +43 14h 2 possibilities
2023-06-29 02:02 3157 +66 8h 5 possibilities
2023-06-29 12:01 3237 +80 10h 5 possibilities
2023-06-29 23:01 3332 +95 11h 5 possibilities
2023-06-30 00:01 3356 +24 1h 2 possibilities
2023-06-30 11:01 3451 +95 11h 5 possibilities
2023-06-30 12:01 3479 +28 1h Στρατώνας (14)
2023-06-30 15:01 3513 +34 3h 2 possibilities
2023-07-01 02:01 3551 +38 11h 3 possibilities
2023-07-01 05:01 3593 +42 3h Στρατώνας (16)
2023-07-01 06:01 3602 +9 1h 7 possibilities
2023-07-01 08:01 3612 +10 2h 7 possibilities
2023-07-01 11:01 3621 +9 3h 6 possibilities
2023-07-01 18:01 3633 +12 7h 2 possibilities
2023-07-01 20:01 3647 +14 2h 4 possibilities
2023-07-01 23:01 3664 +17 3h 3 possibilities
2023-07-02 03:01 3713 +49 4h Στρατώνας (17)
2023-07-02 06:01 3739 +26 3h 2 possibilities
2023-07-02 07:02 3745 +6 1h 17 possibilities
2023-07-02 08:06 3752 +7 1h 4 possibilities
2023-07-02 09:01 3761 +9 1h 7 possibilities
2023-07-02 14:01 3820 +59 5h Στρατώνας (18)
2023-07-02 15:01 3826 +6 1h 17 possibilities
2023-07-03 03:01 3921 +95 12h 5 possibilities
2023-07-03 08:01 3946 +25 5h 3 possibilities
2023-07-03 13:01 3975 +29 5h 3 possibilities
2023-07-03 20:01 4021 +46 7h 5 possibilities
2023-07-04 02:01 4092 +71 6h Στρατώνας (19)
2023-07-04 09:01 4128 +36 7h 3 possibilities
2023-07-04 18:01 4183 +55 9h 5 possibilities
2023-07-05 03:01 4226 +43 9h 3 possibilities
2023-07-06 01:01 4297 +71 22h Οπλουργείο (18)
2023-07-06 19:01 4391 +94 18h Άγνωστο
2023-07-06 20:01 4404 +13 1h 5 possibilities
2023-07-07 07:01 4489 +85 11h Στρατώνας (20)
2023-07-07 14:01 4503 +14 7h 2 possibilities
2023-07-07 16:01 4521 +18 2h 2 possibilities
2023-07-07 19:01 4541 +20 3h 4 possibilities
2023-07-07 22:01 4547 +6 3h 12 possibilities
2023-07-07 23:01 4553 +6 1h 17 possibilities
2023-07-08 00:01 4556 +3 1h 23 possibilities
2023-07-08 13:01 4581 +25 13h 2 possibilities
2023-07-08 18:01 4612 +31 5h Αγορά (17)
2023-07-09 08:07 4678 +66 14h 5 possibilities
2023-07-09 17:01 4714 +36 9h 3 possibilities
2023-07-09 18:01 4719 +5 1h 21 possibilities
2023-07-10 11:01 4770 +51 17h Στάβλος (16)
2023-07-11 00:01 4832 +62 13h Στάβλος (17)
2023-07-11 01:01 4842 +10 1h 7 possibilities
2023-07-11 13:01 4957 +115 12h 5 possibilities
2023-07-12 14:01 5037 +80 25h Αγρόκτημα (26)
2023-07-13 17:01 5138 +101 27h Οπλουργείο (20)
2023-07-14 00:01 5659 +521 7h Άγνωστο
2023-07-16 05:01 5739 +80 53h Άγνωστο
2023-07-17 05:01 5834 +95 24h 5 possibilities
2023-07-17 16:59 5971 +137 12h 5 possibilities
2023-07-18 23:59 6086 +115 31h 3 possibilities
2023-07-19 19:59 6201 +115 20h 5 possibilities
2023-07-20 16:58 6303 +102 21h Άγνωστο
2023-07-21 11:58 6377 +74 19h Στάβλος (18)
2023-07-22 01:59 6514 +137 14h 5 possibilities
2023-07-22 20:59 6609 +95 19h 5 possibilities
2023-07-23 06:33 6652 +43 10h 3 possibilities
2023-07-23 10:59 6664 +12 4h 4 possibilities
2023-07-23 13:59 6679 +15 3h 7 possibilities
2023-07-23 16:59 6697 +18 3h 2 possibilities
2023-07-24 10:59 6834 +137 18h 5 possibilities
2023-07-26 15:59 6949 +115 53h Άγνωστο
2023-07-27 16:59 7114 +165 25h 5 possibilities
2023-07-28 04:00 7237 +123 11h Στρατώνας (22)
2023-07-29 10:59 7384 +147 31h Άγνωστο
2023-07-31 07:59 7499 +115 45h Αγρόκτημα (28)
2023-08-02 07:59 7636 +137 48h Αγρόκτημα (29)
2023-08-02 23:59 7813 +177 16h Στρατώνας (24)
2023-08-04 14:59 8025 +212 39h Άγνωστο
2023-08-07 02:59 8190 +165 60h Αγρόκτημα (30)
2023-08-07 18:59 8327 +137 16h 5 possibilities
2023-08-20 10:59 8492 +165 304h Άγνωστο
2023-08-24 16:59 8690 +198 102h Άγνωστο
2023-09-18 17:01 8434 -256 600h -
2023-09-18 21:01 8632 +198 4h Άγνωστο
2023-09-19 14:02 8797 +165 17h 5 possibilities
2023-09-20 11:02 8962 +165 21h 5 possibilities
2023-09-21 04:03 9050 +88 17h Στάβλος (19)
2023-09-21 07:03 9071 +21 3h 4 possibilities
2023-09-21 12:01 9097 +26 5h Αγορά (16)
2023-09-21 17:01 9128 +31 5h Αγορά (17)
2023-09-22 15:01 9235 +107 22h Στάβλος (20)
2023-09-24 22:01 9192 -43 55h -
2023-09-24 23:01 9156 -36 1h -
2023-09-25 04:02 9125 -31 5h -
2023-09-25 08:01 9100 -25 4h -
2023-09-25 11:01 9080 -20 3h -
2023-09-25 18:01 9117 +37 7h Αγορά (18)
2023-09-26 03:01 9161 +44 9h Αγορά (19)
2023-09-26 13:01 9214 +53 10h Αγορά (20)
2023-09-27 01:01 9278 +64 12h Αγορά (21)
2023-09-27 03:01 9260 -18 2h -
2023-09-27 04:03 9246 -14 1h -
2023-09-27 18:01 9310 +64 14h Αγορά (21)
2023-09-28 11:01 9342 +32 17h Άγνωστο
2023-09-29 08:01 9540 +198 21h 4 possibilities
2023-09-30 08:01 9738 +198 24h 4 possibilities
2023-10-01 05:01 9848 +110 21h Αγορά (24)
2023-10-01 12:01 9856 +8 7h Άγνωστο
2023-10-02 13:01 9995 +139 25h Άγνωστο
2023-11-06 15:59 10059 +64 844h Άγνωστο
2023-11-13 11:59 10062 +3 164h Άγνωστο
2023-11-13 12:59 10069 +7 1h 4 possibilities
2023-11-13 13:59 10074 +5 1h 21 possibilities
2023-11-13 14:59 10079 +5 1h 21 possibilities
2023-11-20 10:59 10086 +7 164h Άγνωστο
2023-11-20 13:59 10095 +9 3h 6 possibilities

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2024-02-22 06:35:33 EET

Privacy policy - Cookie options