Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 9: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: DEMOL

Player Graph


Κατάταξη:3.
Όνομα:DEMOL
Φυλή:CXCNAP
Πόντοι:16,835,680
Χωριά:1,665
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,112
Αλλαγές φυλών:4
Κατακτήσεις:1761 (+1724-37)
Ημέρα εγγραφής :25th February 2010
Καλύτερη κατάταξη:221st February 2011
Περισσότεροι βαθμοί:16,834,87019th April 2012
Περισσότερα χωριά:1,66503rd April 2012
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:10. (131,500,111 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:4. (113,015,600 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:50. (18,484,511 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: Καμμία
Player's past worlds: GR40 GR29 GR19 GR16 GR15 More
Θεάσεις προφίλ:4,499


2024-04-20 16:15:10 EEST

Privacy policy - Cookie options