Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 9: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Under construction

tribe Graph


Κατάταξη:5.
Όνομα:Under construction
Created:2011-10-28 01:13:30
Μέλη:13Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:1,628,792
Χωριά:209
Μέσος όρος πόντων χωριών:7,793
Αλλαγές φυλών:203
Κατακτήσεις:951 (+575-376)
Καλύτερη κατάταξη:510th March 2012
Περισσότεροι βαθμοί:2,964,52721st January 2012
Περισσότερα χωριά:39521st January 2012
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:8. (20,097,990 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:8. (4,131,957 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:8. (15,966,033 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:3,673


2024-04-20 15:31:50 EEST

Privacy policy - Cookie options