Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Classic: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: xxxThe Ripperxxx

Player Graph


Ο παίκτης δεν υπάρχει πια
Όνομα:xxxThe Ripperxxx
First seen:2012-03-27 10:09:15
Last seen:2018-04-13 01:04:33
Αλλαγές φυλών:36
Κατακτήσεις:144 (+73-71)
Ημέρα εγγραφής :Άγνωστο
Καλύτερη κατάταξη:223rd October 2014
Περισσότεροι βαθμοί:253,18915th December 2014
Περισσότερα χωριά:3215th December 2014
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR64 GR63 GR62 GR58 GR54 GR52 GR49 GR48 GR38 GRP2
Player's past worlds: GR61 GR60 GR59 GR57 GR56 More
Θεάσεις προφίλ:647


2020-04-04 08:43:56 EEST