Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: VETERANS OF GAME

tribe Graph


Κατάταξη:3.
Όνομα:VETERANS OF GAME
Created:2012-11-08 15:05:39
Μέλη:20Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:224,613,219
Χωριά:27,463
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,902
Αλλαγές φυλών:338
Κατακτήσεις:29067 (+26626-2441)
Καλύτερη κατάταξη:109th November 2012
Περισσότεροι βαθμοί:224,040,76801st March 2018
Περισσότερα χωριά:27,43901st March 2018
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:3. (1,986,271,044 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:3. (1,371,300,429 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:3. (489,964,531 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:6,082


2024-04-20 17:31:45 EEST

Privacy policy - Cookie options