Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 3: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: THC - RESTART

tribe Graph


Κατάταξη:3.
Όνομα:THC - RESTART
Created:2018-12-31 21:03:54
Μέλη:6Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:10,977,970
Χωριά:984
Μέσος όρος πόντων χωριών:11,156
Αλλαγές φυλών:130
Κατακτήσεις:5338 (+5002-336)
Καλύτερη κατάταξη:101st January 2019
Περισσότεροι βαθμοί:43,495,68129th September 2019
Περισσότερα χωριά:3,94829th September 2019
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:5. (105,834,257 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:3. (84,166,564 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:7. (15,145,797 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:1,350


2024-04-14 21:22:43 EEST

Privacy policy - Cookie options