Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 3: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: THC-RESTART

tribe Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:THC-RESTART
Created:2019-09-30 05:03:29
Μέλη:18Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:56,812,480
Χωριά:5,376
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,568
Αλλαγές φυλών:18
Κατακτήσεις:1085 (+1082-3)
Καλύτερη κατάταξη:101st October 2019
Περισσότεροι βαθμοί:56,837,63902nd October 2019
Περισσότερα χωριά:5,37902nd October 2019
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:1. (482,536,913 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:1. (294,355,081 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:3. (92,869,802 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:123


2020-08-12 04:03:10 EEST