Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 3: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: TELOS EPOXHS

tribe Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:TELOS EPOXHS
Created:2018-03-29 18:04:58
Μέλη:13Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:19,798,350
Χωριά:1,977
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,014
Αλλαγές φυλών:255
Κατακτήσεις:6346 (+5244-1102)
Καλύτερη κατάταξη:107th April 2018
Περισσότεροι βαθμοί:42,401,15029th September 2019
Περισσότερα χωριά:4,18029th September 2019
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:3. (233,607,523 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (122,365,286 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:4. (46,852,648 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:1,130


2024-04-14 03:32:14 EEST

Privacy policy - Cookie options