Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 3: Village

Χωριό: lord t

Όνομα:lord t
Τοποθεσία:455|465
Ήπειρος:K44
Πόντοι:12,154
Ιδιοκτήτης:lord t
Φυλή ιδιοκτήτη :T-R
Τελευταία κατάκτηση:694 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :1
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2018-07-12 14:04 598 +4 9 possibilities
2018-07-12 15:04 600 +2 1h 19 possibilities
2018-07-12 20:04 627 +27 5h 5 possibilities
2018-07-12 21:04 628 +1 1h 14 possibilities
2018-07-13 01:04 636 +8 4h 5 possibilities
2018-07-13 02:04 639 +3 1h 23 possibilities
2018-07-13 03:04 643 +4 1h 9 possibilities
2018-07-13 17:04 655 +12 14h Άγνωστο
2018-07-13 20:04 681 +26 3h 2 possibilities
2018-07-14 00:04 705 +24 4h Στρατώνας (13)
2018-07-14 02:05 736 +31 2h 2 possibilities
2018-07-14 05:05 773 +37 3h 2 possibilities
2018-07-14 14:04 817 +44 9h Αγορά (19)
2018-07-14 18:04 870 +53 4h 2 possibilities
2018-07-14 20:04 875 +5 2h 21 possibilities
2018-07-14 21:04 888 +13 1h 5 possibilities
2018-07-14 23:04 901 +13 2h 5 possibilities
2018-07-15 01:04 916 +15 2h 8 possibilities
2018-07-15 04:06 935 +19 3h 6 possibilities
2018-07-15 06:04 957 +22 2h 5 possibilities
2018-07-15 09:05 984 +27 3h 5 possibilities
2018-07-15 10:05 990 +6 1h 17 possibilities
2018-07-15 14:04 1022 +32 4h 5 possibilities
2018-07-15 18:04 1060 +38 4h 5 possibilities
2018-07-16 00:04 1106 +46 6h 5 possibilities
2018-07-16 06:04 1161 +55 6h 5 possibilities
2018-07-16 07:05 1178 +17 1h 2 possibilities
2018-07-16 08:05 1190 +12 1h 6 possibilities
2018-07-16 09:04 1198 +8 1h 13 possibilities
2018-07-16 10:05 1207 +9 1h 7 possibilities
2018-07-16 11:05 1212 +5 1h 21 possibilities
2018-07-16 12:05 1215 +3 1h 23 possibilities
2018-07-16 13:05 1223 +8 1h 13 possibilities
2018-07-16 14:05 1237 +14 1h 4 possibilities
2018-07-16 18:04 1301 +64 4h Επιτελείο (21)
2018-07-16 21:05 1378 +77 3h Επιτελείο (22)
2018-07-16 22:04 1389 +11 1h 6 possibilities
2018-07-16 23:05 1394 +5 1h 21 possibilities
2018-07-17 00:04 1410 +16 1h 3 possibilities
2018-07-17 01:05 1421 +11 1h 6 possibilities
2018-07-17 02:05 1431 +10 1h 8 possibilities
2018-07-17 03:05 1444 +13 1h 5 possibilities
2018-07-17 04:06 1454 +10 1h 8 possibilities
2018-07-17 05:06 1459 +5 1h 21 possibilities
2018-07-17 06:05 1472 +13 1h 5 possibilities
2018-07-17 09:05 1492 +20 3h 4 possibilities
2018-07-17 10:05 1507 +15 1h 8 possibilities
2018-07-17 12:05 1517 +10 2h 8 possibilities
2018-07-17 13:05 1529 +12 1h 6 possibilities
2018-07-17 14:05 1540 +11 1h 6 possibilities
2018-07-17 16:05 1547 +7 2h 4 possibilities
2018-07-17 17:05 1571 +24 1h 2 possibilities
2018-07-17 19:05 1590 +19 2h 6 possibilities
2018-07-17 21:05 1605 +15 2h 8 possibilities
2018-07-17 22:04 1618 +13 1h 5 possibilities
2018-07-18 00:05 1646 +28 2h 2 possibilities
2018-07-18 02:05 1658 +12 2h 6 possibilities
2018-07-18 04:06 1667 +9 2h 7 possibilities
2018-07-18 07:05 1689 +22 3h 5 possibilities
2018-07-18 09:05 1711 +22 2h 5 possibilities
2018-07-18 11:05 1730 +19 2h 6 possibilities
2018-07-18 13:05 1744 +14 2h 4 possibilities
2018-07-18 17:05 1760 +16 4h 2 possibilities
2018-07-18 19:05 1824 +64 2h Επιτελείο (21)
2018-07-18 20:05 1834 +10 1h 8 possibilities
2018-07-18 21:05 1846 +12 1h 6 possibilities
2018-07-18 23:05 1860 +14 2h 4 possibilities
2018-07-19 01:05 1877 +17 2h 3 possibilities
2018-07-19 03:05 1911 +34 2h Στρατώνας (15)
2018-07-19 06:04 1926 +15 3h 7 possibilities
2018-07-19 09:04 1941 +15 3h 7 possibilities
2018-07-19 11:04 1968 +27 2h 5 possibilities
2018-07-19 13:05 1995 +27 2h 5 possibilities
2018-07-19 16:04 2017 +22 3h 5 possibilities
2018-07-19 18:04 2026 +9 2h 7 possibilities
2018-07-19 21:04 2047 +21 3h 4 possibilities
2018-07-19 23:04 2064 +17 2h 3 possibilities
2018-07-20 01:04 2083 +19 2h 6 possibilities
2018-07-20 04:06 2125 +42 3h Στρατώνας (16)
2018-07-20 07:04 2143 +18 3h 2 possibilities
2018-07-20 09:04 2175 +32 2h 5 possibilities
2018-07-20 12:04 2207 +32 3h 5 possibilities
2018-07-20 15:04 2234 +27 3h 5 possibilities
2018-07-20 18:04 2246 +12 3h 5 possibilities
2018-07-20 21:04 2268 +22 3h 5 possibilities
2018-07-22 07:08 2360 +92 34h Αγορά (23)
2018-07-22 13:04 2470 +110 6h Επιτελείο (24)
2018-07-22 20:04 2603 +133 7h Επιτελείο (25)
2018-07-23 02:05 2624 +21 6h 3 possibilities
2018-07-23 05:05 2649 +25 3h 3 possibilities
2018-07-23 08:05 2669 +20 3h 4 possibilities
2018-07-23 11:05 2718 +49 3h Στρατώνας (17)
2018-07-23 15:05 2739 +21 4h 3 possibilities
2018-07-23 18:04 2777 +38 3h 5 possibilities
2018-07-23 21:04 2815 +38 3h 5 possibilities
2018-07-24 00:05 2847 +32 3h 5 possibilities
2018-07-24 04:06 2862 +15 4h 7 possibilities
2018-07-24 07:05 2889 +27 3h 5 possibilities
2018-07-24 11:05 2948 +59 4h Στρατώνας (18)
2018-07-24 14:05 2971 +23 3h Οπλουργείο (12)
2018-07-24 18:05 3009 +38 4h 5 possibilities
2018-07-25 01:05 3034 +25 7h 3 possibilities
2018-07-25 05:05 3063 +29 4h 3 possibilities
2018-07-25 09:05 3089 +26 4h Αγορά (16)
2018-07-25 13:05 3135 +46 4h 5 possibilities
2018-07-25 16:04 3181 +46 3h 5 possibilities
2018-07-25 20:05 3198 +17 4h 3 possibilities
2018-07-26 00:05 3230 +32 4h 5 possibilities
2018-07-26 05:05 3285 +55 5h 5 possibilities
2018-07-26 09:04 3340 +55 4h 5 possibilities
2018-07-26 13:04 3386 +46 4h 5 possibilities
2018-07-26 19:04 3417 +31 6h Αγορά (17)
2018-07-26 22:04 3445 +28 3h 2 possibilities
2018-07-27 02:04 3481 +36 4h 2 possibilities
2018-07-27 06:04 3552 +71 4h Στρατώνας (19)
2018-07-27 10:05 3581 +29 4h 3 possibilities
2018-07-27 15:04 3601 +20 5h 2 possibilities
2018-07-27 20:04 3635 +34 5h 2 possibilities
2018-07-28 04:05 3673 +38 8h 5 possibilities
2018-07-28 09:04 3758 +85 5h Στρατώνας (20)
2018-07-28 18:04 3794 +36 9h 3 possibilities
2018-07-29 02:04 3860 +66 8h 5 possibilities
2018-07-29 07:08 3926 +66 5h 5 possibilities
2018-07-29 12:04 3963 +37 5h Αγορά (18)
2018-07-29 17:05 4018 +55 5h 5 possibilities
2018-07-29 22:04 4061 +43 5h 2 possibilities
2018-07-30 03:05 4107 +46 5h 5 possibilities
2018-07-30 09:04 4132 +25 6h 3 possibilities
2018-07-30 17:05 4212 +80 8h 5 possibilities
2018-07-31 00:05 4292 +80 7h 5 possibilities
2018-07-31 06:04 4358 +66 6h 5 possibilities
2018-07-31 12:05 4460 +102 6h Στρατώνας (21)
2018-07-31 19:05 4526 +66 7h 5 possibilities
2018-08-01 02:05 4570 +44 7h Αγορά (19)
2018-08-01 09:05 4611 +41 7h Οπλουργείο (15)
2018-08-01 16:04 4662 +51 7h 2 possibilities
2018-08-01 22:05 4705 +43 6h 3 possibilities
2018-08-02 06:04 4760 +55 8h 5 possibilities
2018-08-02 13:04 4840 +80 7h 5 possibilities
2018-08-02 20:04 4869 +29 7h 3 possibilities
2018-08-03 03:04 4964 +95 7h 4 possibilities
2018-08-03 09:04 5059 +95 6h 4 possibilities
2018-08-03 16:04 5139 +80 7h 5 possibilities
2018-08-04 00:04 5262 +123 8h Στρατώνας (22)
2018-08-04 07:04 5315 +53 7h Αγορά (20)
2018-08-04 16:04 5366 +51 9h 2 possibilities
2018-08-05 00:04 5415 +49 8h 2 possibilities
2018-08-05 10:05 5477 +62 10h Στάβλος (17)
2018-08-05 21:04 5535 +58 11h Οπλουργείο (17)
2018-08-06 05:05 5601 +66 8h 5 possibilities
2018-08-06 14:05 5637 +36 9h 3 possibilities
2018-08-07 23:04 5796 +159 33h Άγνωστο
2018-08-08 07:05 5987 +191 8h Επιτελείο (27)
2018-08-08 17:05 6216 +229 10h Επιτελείο (28)
2018-08-09 05:05 6490 +274 12h Επιτελείο (29)
2018-08-09 12:04 6554 +64 7h Αγορά (21)
2018-08-10 10:05 6625 +71 22h Οπλουργείο (18)
2018-08-10 22:04 6709 +84 12h Οπλουργείο (19)
2018-08-11 13:04 6810 +101 15h Οπλουργείο (20)
2018-08-11 20:04 6905 +95 7h 4 possibilities
2018-08-12 03:05 7417 +512 7h Άγνωστο
2018-08-12 11:05 7532 +115 8h 4 possibilities
2018-08-13 18:04 7679 +147 31h Άγνωστο
2018-08-14 02:04 7794 +115 8h 4 possibilities
2018-08-14 10:05 7889 +95 8h 5 possibilities
2018-08-14 19:04 7932 +43 9h 3 possibilities
2018-08-16 07:08 8012 +80 36h Άγνωστο
2018-08-16 16:04 8127 +115 9h 5 possibilities
2018-08-17 01:04 8204 +77 9h Αγορά (22)
2018-08-17 11:04 8278 +74 10h Στάβλος (18)
2018-08-17 22:04 8370 +92 11h Αγορά (23)
2018-08-18 11:04 8458 +88 13h Στάβλος (19)
2018-08-19 01:04 8568 +110 14h Αγορά (24)
2018-08-20 10:05 8705 +137 33h 5 possibilities
2018-08-20 18:04 8842 +137 8h 4 possibilities
2018-08-22 00:04 8937 +95 30h Αγρόκτημα (27)
2018-08-23 00:04 9052 +115 24h 5 possibilities
2018-08-23 16:04 9159 +107 16h Στάβλος (20)
2018-08-24 16:04 9292 +133 24h Αγορά (25)
2018-08-25 11:04 9457 +165 19h 5 possibilities
2018-08-26 19:04 9634 +177 32h Άγνωστο
2018-08-28 11:05 9964 +330 40h Άγνωστο
2018-08-28 21:04 10176 +212 10h Στρατώνας (25)
2018-08-29 07:05 10313 +137 10h 4 possibilities
2018-08-29 18:04 10478 +165 11h 4 possibilities
2018-08-30 05:05 10593 +115 11h 5 possibilities
2018-08-31 01:04 10791 +198 20h 4 possibilities
2018-08-31 13:04 10989 +198 12h 4 possibilities
2018-09-01 03:04 11154 +165 14h 5 possibilities
2018-09-02 01:04 11291 +137 22h 5 possibilities
2018-09-02 14:04 11489 +198 13h 4 possibilities
2018-09-03 15:04 11654 +165 25h 5 possibilities
2018-09-04 22:04 11791 +137 31h 5 possibilities
2018-09-05 09:05 11956 +165 11h 4 possibilities
2018-09-05 22:04 12154 +198 13h 4 possibilities

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2020-06-05 11:12:46 EEST