Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 3: Village

Χωριό: lord t

Όνομα:lord t
Τοποθεσία:465|435
Ήπειρος:K44
Πόντοι:12,154
Ιδιοκτήτης:lord t
Φυλή ιδιοκτήτη :T-R
Τελευταία κατάκτηση:355 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :2
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2018-09-26 09:05 44 +18 2 possibilities
2018-09-26 12:05 46 +2 3h Τοίχος (4)
2018-09-27 09:05 82 +36 21h Τοίχος (19)
2018-09-27 17:04 98 +16 8h Οπλουργείο (10)
2018-09-28 08:05 102 +4 15h Άγνωστο
2018-09-28 09:04 111 +9 1h 7 possibilities
2018-09-28 14:05 114 +3 5h Άγνωστο
2018-09-28 15:04 121 +7 1h 4 possibilities
2018-09-29 09:04 126 +5 18h Άγνωστο
2018-09-29 10:05 148 +22 1h 5 possibilities
2018-09-29 17:05 151 +3 7h Άγνωστο
2018-09-29 18:04 179 +28 1h Στρατώνας (14)
2018-09-30 01:04 189 +10 7h Άγνωστο
2018-09-30 02:04 198 +9 1h 7 possibilities
2018-09-30 18:04 201 +3 16h Άγνωστο
2018-09-30 19:04 210 +9 1h 7 possibilities
2018-10-01 03:05 215 +5 8h Άγνωστο
2018-10-01 04:06 220 +5 1h 21 possibilities
2018-10-01 05:05 225 +5 1h 21 possibilities
2018-10-01 06:04 232 +7 1h 4 possibilities
2018-10-01 12:05 238 +6 6h Άγνωστο
2018-10-01 13:05 245 +7 1h 4 possibilities
2018-10-01 14:05 257 +12 1h 6 possibilities
2018-10-01 22:05 267 +10 8h Άγνωστο
2018-10-01 23:04 273 +6 1h 17 possibilities
2018-10-02 00:04 282 +9 1h 7 possibilities
2018-10-02 15:05 304 +22 15h Άγνωστο
2018-10-03 01:05 319 +15 10h Τοίχος (14)
2018-10-03 02:05 337 +18 1h 2 possibilities
2018-10-03 13:05 345 +8 11h Άγνωστο
2018-10-03 14:05 348 +3 1h 23 possibilities
2018-10-03 15:05 358 +10 1h 8 possibilities
2018-10-03 22:05 366 +8 7h Άγνωστο
2018-10-03 23:05 374 +8 1h 13 possibilities
2018-10-04 00:05 382 +8 1h 13 possibilities
2018-10-04 01:05 385 +3 1h 23 possibilities
2018-10-04 17:04 403 +18 16h Άγνωστο
2018-10-04 18:04 406 +3 1h 23 possibilities
2018-10-04 19:04 414 +8 1h 13 possibilities
2018-10-04 20:04 427 +13 1h 5 possibilities
2018-10-04 22:04 438 +11 2h 6 possibilities
2018-10-04 23:04 452 +14 1h 4 possibilities
2018-10-05 00:04 455 +3 1h 23 possibilities
2018-10-05 13:04 460 +5 13h Άγνωστο
2018-10-05 15:04 473 +13 2h 5 possibilities
2018-10-05 16:04 478 +5 1h 21 possibilities
2018-10-05 17:05 491 +13 1h 5 possibilities
2018-10-05 19:04 504 +13 2h 5 possibilities
2018-10-05 22:04 519 +15 3h 7 possibilities
2018-10-06 01:04 548 +29 3h 2 possibilities
2018-10-06 17:05 569 +21 16h Άγνωστο
2018-10-06 18:04 575 +6 1h 17 possibilities
2018-10-06 20:04 590 +15 2h 8 possibilities
2018-10-06 22:04 605 +15 2h 8 possibilities
2018-10-06 23:04 613 +8 1h 13 possibilities
2018-10-07 15:04 635 +22 16h Άγνωστο
2018-10-07 18:04 654 +19 3h 6 possibilities
2018-10-07 20:04 673 +19 2h 6 possibilities
2018-10-07 22:04 688 +15 2h 8 possibilities
2018-10-08 00:04 699 +11 2h 6 possibilities
2018-10-08 02:05 705 +6 2h 15 possibilities
2018-10-08 04:06 731 +26 2h 2 possibilities
2018-10-08 06:04 762 +31 2h 2 possibilities
2018-10-08 07:05 767 +5 1h 21 possibilities
2018-10-08 08:05 772 +5 1h 21 possibilities
2018-10-08 09:04 802 +30 1h Άγνωστο
2018-10-08 19:05 829 +27 10h Αγρόκτημα (20)
2018-10-09 02:05 866 +37 7h Αγορά (18)
2018-10-09 06:05 898 +32 4h 5 possibilities
2018-10-09 08:05 916 +18 2h 2 possibilities
2018-10-09 15:05 938 +22 7h 5 possibilities
2018-10-09 17:05 960 +22 2h 5 possibilities
2018-10-09 18:05 968 +8 1h 13 possibilities
2018-10-10 02:05 1012 +44 8h Αγορά (19)
2018-10-10 03:05 1020 +8 1h 13 possibilities
2018-10-10 16:05 1047 +27 13h Άγνωστο
2018-10-10 18:05 1062 +15 2h 8 possibilities
2018-10-10 19:05 1065 +3 1h 23 possibilities
2018-10-11 06:04 1118 +53 11h Αγορά (20)
2018-10-11 09:05 1145 +27 3h 5 possibilities
2018-10-11 10:05 1157 +12 1h 6 possibilities
2018-10-11 11:05 1160 +3 1h 23 possibilities
2018-10-12 01:04 1198 +38 14h Αγρόκτημα (22)
2018-10-12 07:04 1244 +46 6h 5 possibilities
2018-10-12 08:05 1249 +5 1h 21 possibilities
2018-10-13 00:05 1304 +55 16h 3 possibilities
2018-10-13 03:04 1336 +32 3h 5 possibilities
2018-10-13 07:04 1368 +32 4h 5 possibilities
2018-10-13 09:04 1388 +20 2h 4 possibilities
2018-10-13 11:05 1399 +11 2h 6 possibilities
2018-10-13 19:04 1405 +6 8h Άγνωστο
2018-10-13 20:04 1419 +14 1h 4 possibilities
2018-10-13 22:04 1429 +10 2h 8 possibilities
2018-10-13 23:04 1438 +9 1h 7 possibilities
2018-10-14 03:05 1504 +66 4h 4 possibilities
2018-10-14 05:05 1517 +13 2h 5 possibilities
2018-10-14 07:08 1528 +11 2h 6 possibilities
2018-10-14 09:05 1550 +22 2h 5 possibilities
2018-10-15 02:05 1564 +14 17h Άγνωστο
2018-10-15 05:05 1578 +14 3h 4 possibilities
2018-10-15 08:05 1595 +17 3h 3 possibilities
2018-10-15 11:05 1611 +16 3h 2 possibilities
2018-10-15 15:04 1631 +20 4h 3 possibilities
2018-10-15 19:05 1711 +80 4h 4 possibilities
2018-10-15 22:04 1726 +15 3h 7 possibilities
2018-10-16 02:05 1764 +38 4h 5 possibilities
2018-10-16 06:04 1802 +38 4h 5 possibilities
2018-10-16 08:05 1821 +19 2h 6 possibilities
2018-10-16 13:05 1867 +46 5h 5 possibilities
2018-10-16 18:05 1913 +46 5h 5 possibilities
2018-10-17 01:05 1968 +55 7h 5 possibilities
2018-10-17 03:05 2063 +95 2h Άγνωστο
2018-10-17 09:05 2178 +115 6h 3 possibilities
2018-10-17 17:05 2233 +55 8h 5 possibilities
2018-10-17 18:05 2255 +22 1h 5 possibilities
2018-10-17 21:05 2282 +27 3h 5 possibilities
2018-10-18 02:05 2305 +23 5h Οπλουργείο (12)
2018-10-18 06:04 2337 +32 4h 5 possibilities
2018-10-18 22:04 2474 +137 16h 5 possibilities
2018-10-19 04:06 2502 +28 6h 2 possibilities
2018-10-19 08:05 2536 +34 4h 2 possibilities
2018-10-19 13:05 2577 +41 5h Οπλουργείο (15)
2018-10-19 16:04 2643 +66 3h 4 possibilities
2018-10-19 19:04 2709 +66 3h 4 possibilities
2018-10-20 00:06 2874 +165 5h Άγνωστο
2018-10-20 05:05 2912 +38 5h 5 possibilities
2018-10-20 09:04 2992 +80 4h 4 possibilities
2018-10-20 15:04 3038 +46 6h 5 possibilities
2018-10-20 20:05 3236 +198 5h Άγνωστο
2018-10-21 00:05 3316 +80 4h 4 possibilities
2018-10-21 04:06 3335 +19 4h 5 possibilities
2018-10-21 07:08 3357 +22 3h 5 possibilities
2018-10-21 12:04 3384 +27 5h 5 possibilities
2018-10-21 19:04 3439 +55 7h 5 possibilities
2018-10-21 22:04 3471 +32 3h 5 possibilities
2018-10-22 01:04 3578 +107 3h Άγνωστο
2018-10-22 06:04 3673 +95 5h 4 possibilities
2018-10-22 12:05 3788 +115 6h 3 possibilities
2018-10-22 18:05 3903 +115 6h 3 possibilities
2018-10-23 00:05 3941 +38 6h 5 possibilities
2018-10-23 05:05 4007 +66 5h 5 possibilities
2018-10-23 12:05 4053 +46 7h 5 possibilities
2018-10-23 13:05 4067 +14 1h 4 possibilities
2018-10-23 14:05 4083 +16 1h 3 possibilities
2018-10-23 22:05 4138 +55 8h 5 possibilities
2018-10-24 03:05 4218 +80 5h 4 possibilities
2018-10-24 07:05 4355 +137 4h Άγνωστο
2018-10-24 14:05 4492 +137 7h 2 possibilities
2018-10-24 20:05 4587 +95 6h 4 possibilities
2018-10-25 01:05 4653 +66 5h 5 possibilities
2018-10-25 09:05 4818 +165 8h 2 possibilities
2018-10-25 14:05 4983 +165 5h Άγνωστο
2018-10-25 20:04 5063 +80 6h 5 possibilities
2018-10-26 03:04 5178 +115 7h 4 possibilities
2018-10-26 08:05 5376 +198 5h Άγνωστο
2018-10-26 13:04 5574 +198 5h Άγνωστο
2018-10-26 18:04 5711 +137 5h Άγνωστο
2018-10-26 19:05 5764 +53 1h Άγνωστο
2018-10-27 17:05 5929 +165 22h 5 possibilities
2018-10-27 23:04 5990 +61 6h Άγνωστο
2018-10-28 00:05 5993 +3 1h 23 possibilities
2018-10-28 14:05 6191 +198 15h 4 possibilities
2018-10-28 22:05 6286 +95 8h 5 possibilities
2018-10-28 23:05 6295 +9 1h 7 possibilities
2018-10-29 05:05 6353 +58 6h Οπλουργείο (17)
2018-10-29 07:05 6377 +24 2h 2 possibilities
2018-10-29 12:05 6492 +115 5h 2 possibilities
2018-10-29 14:05 6520 +28 2h 2 possibilities
2018-10-30 11:05 6657 +137 21h 5 possibilities
2018-10-30 13:05 6691 +34 2h Στρατώνας (15)
2018-10-30 14:05 6700 +9 1h 7 possibilities
2018-10-30 17:05 6721 +21 3h 4 possibilities
2018-10-31 10:05 6727 +6 17h Άγνωστο
2018-10-31 11:05 6737 +10 1h 8 possibilities
2018-10-31 14:05 6783 +46 3h 5 possibilities
2018-10-31 15:05 6790 +7 1h 4 possibilities
2018-10-31 22:05 6799 +9 7h 2 possibilities
2018-11-01 00:05 6809 +10 2h 8 possibilities
2018-11-01 08:05 6892 +83 8h Άγνωστο
2018-11-01 11:04 6941 +49 3h Στρατώνας (17)
2018-11-01 23:04 7106 +165 12h 4 possibilities
2018-11-02 04:05 7190 +84 5h Άγνωστο
2018-11-02 09:05 7215 +25 5h 3 possibilities
2018-11-02 11:04 7227 +12 2h 6 possibilities
2018-11-02 13:06 7241 +14 2h 4 possibilities
2018-11-02 22:04 7256 +15 9h Τοίχος (14)
2018-11-03 01:05 7274 +18 3h 2 possibilities
2018-11-03 07:05 7375 +101 6h Άγνωστο
2018-11-03 11:04 7434 +59 4h Στρατώνας (18)
2018-11-03 17:05 7463 +29 6h 3 possibilities
2018-11-03 21:04 7484 +21 4h 3 possibilities
2018-11-04 03:06 7555 +71 6h Στρατώνας (19)
2018-11-04 06:09 7591 +36 3h 2 possibilities
2018-11-04 13:05 7676 +85 7h Στρατώνας (20)
2018-11-04 18:05 7702 +26 5h Αγορά (16)
2018-11-04 22:05 7804 +102 4h Στρατώνας (21)
2018-11-05 03:06 7847 +43 5h 2 possibilities
2018-11-05 08:05 7878 +31 5h Αγορά (17)
2018-11-05 23:05 7915 +37 15h Αγορά (18)
2018-11-06 04:05 8038 +123 5h Στρατώνας (22)
2018-11-06 10:05 8089 +51 6h 2 possibilities
2018-11-06 16:05 8601 +512 6h Άγνωστο
2018-11-06 20:05 8645 +44 4h 2 possibilities
2018-11-07 06:05 8698 +53 10h Αγορά (20)
2018-11-07 11:05 8845 +147 5h Στρατώνας (23)
2018-11-07 18:04 9022 +177 7h Στρατώνας (24)
2018-11-08 01:04 9084 +62 7h Στάβλος (17)
2018-11-08 10:04 9296 +212 9h Στρατώνας (25)
2018-11-08 18:04 9370 +74 8h Στάβλος (18)
2018-11-08 19:03 9375 +5 1h 21 possibilities
2018-11-09 01:04 9439 +64 6h Αγορά (21)
2018-11-09 08:04 9516 +77 7h Αγορά (22)
2018-11-09 13:04 9604 +88 5h Άγνωστο
2018-11-09 21:04 9696 +92 8h Αγορά (23)
2018-11-10 03:05 9803 +107 6h Άγνωστο
2018-11-10 05:03 9808 +5 2h 21 possibilities
2018-11-10 06:04 9815 +7 1h 4 possibilities
2018-11-10 09:04 9824 +9 3h 6 possibilities
2018-11-10 19:04 9833 +9 10h Άγνωστο
2018-11-10 22:04 9845 +12 3h 5 possibilities
2018-11-11 02:04 9860 +15 4h 7 possibilities
2018-11-11 06:08 9877 +17 4h 3 possibilities
2018-11-11 11:04 9897 +20 5h 2 possibilities
2018-11-11 18:04 9922 +25 7h 3 possibilities
2018-11-12 04:04 9951 +29 10h 2 possibilities
2018-11-12 15:04 9987 +36 11h 2 possibilities
2018-11-14 09:04 10030 +43 42h Άγνωστο
2018-12-04 21:04 10047 +17 492h Άγνωστο
2018-12-05 00:04 10068 +21 3h 4 possibilities
2018-12-08 08:04 10093 +25 80h Άγνωστο
2018-12-08 13:04 10122 +29 5h 3 possibilities
2018-12-08 17:03 10186 +64 4h Επιτελείο (21)
2018-12-08 21:04 10263 +77 4h Επιτελείο (22)
2018-12-09 01:04 10355 +92 4h Επιτελείο (23)
2018-12-09 06:09 10465 +110 5h Επιτελείο (24)
2018-12-09 12:04 10598 +133 6h Επιτελείο (25)
2018-12-09 16:04 10634 +36 4h 2 possibilities
2018-12-10 06:04 10793 +159 14h Άγνωστο
2018-12-10 14:04 10984 +191 8h Επιτελείο (27)
2018-12-10 19:04 11027 +43 5h 2 possibilities
2018-12-11 01:04 11078 +51 6h 2 possibilities
2018-12-12 10:04 11307 +229 33h Άγνωστο
2018-12-12 21:04 11581 +274 11h Επιτελείο (29)
2018-12-13 09:04 11911 +330 12h Επιτελείο (30)
2018-12-13 21:03 12021 +110 12h Αγορά (24)
2018-12-14 11:03 12154 +133 14h Αγορά (25)
2018-12-16 05:04 12130 -24 42h -
2018-12-17 16:04 12154 +24 35h Άγνωστο

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2019-12-06 00:11:24 EET

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1