Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 3: Village

Χωριό: lord t

Όνομα:lord t
Τοποθεσία:548|558
Ήπειρος:K55
Πόντοι:12,154
Ιδιοκτήτης:lord t
Φυλή ιδιοκτήτη :T-R
Τελευταία κατάκτηση:228 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :4
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2019-04-21 21:02 9698 +36 3 possibilities
2019-04-21 22:02 9700 +2 1h 19 possibilities
2019-04-21 23:02 9706 +6 1h 17 possibilities
2019-04-22 00:02 9710 +4 1h 9 possibilities
2019-04-22 01:02 9715 +5 1h 21 possibilities
2019-04-22 02:02 9720 +5 1h 21 possibilities
2019-04-22 04:03 9727 +7 2h 4 possibilities
2019-04-22 06:02 9736 +9 2h 7 possibilities
2019-04-22 09:02 9745 +9 3h 6 possibilities
2019-04-22 13:02 9757 +12 4h 4 possibilities
2019-04-22 17:02 9772 +15 4h 7 possibilities
2019-04-22 22:02 9796 +24 5h Στρατώνας (13)
2019-04-22 23:02 9802 +6 1h 17 possibilities
2019-04-23 00:02 9805 +3 1h 23 possibilities
2019-04-23 01:03 9810 +5 1h 21 possibilities
2019-04-23 06:02 9887 +77 5h Επιτελείο (22)
2019-04-23 11:02 9979 +92 5h Επιτελείο (23)
2019-04-23 17:02 10089 +110 6h Επιτελείο (24)
2019-04-24 00:02 10222 +133 7h Επιτελείο (25)
2019-04-24 08:02 10381 +159 8h Επιτελείο (26)
2019-04-24 11:02 10406 +25 3h 3 possibilities
2019-04-24 14:02 10435 +29 3h 2 possibilities
2019-04-24 19:02 10471 +36 5h 3 possibilities
2019-04-24 23:02 10491 +20 4h 3 possibilities
2019-04-25 10:02 10682 +191 11h Άγνωστο
2019-04-25 19:02 10911 +229 9h Επιτελείο (28)
2019-04-26 06:02 11185 +274 11h Επιτελείο (29)
2019-04-30 00:02 11515 +330 90h Άγνωστο
2019-04-30 03:02 11558 +43 3h Εργαστήριο (14)
2019-04-30 07:02 11583 +25 4h 3 possibilities
2019-04-30 12:02 11634 +51 5h 2 possibilities
2019-04-30 17:02 11663 +29 5h 3 possibilities
2019-04-30 22:02 11699 +36 5h 3 possibilities
2019-05-01 05:02 11742 +43 7h 3 possibilities
2019-05-01 12:02 11819 +77 7h Αγορά (22)
2019-05-01 22:03 11911 +92 10h Αγορά (23)
2019-05-02 11:02 12021 +110 13h Αγορά (24)
2019-05-03 02:02 12154 +133 15h Αγορά (25)

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2019-12-06 00:28:28 EET

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1