Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 3: Village

Χωριό: lord t

Όνομα:lord t
Τοποθεσία:573|525
Ήπειρος:K55
Πόντοι:12,154
Ιδιοκτήτης:lord t
Φυλή ιδιοκτήτη :T-R
Τελευταία κατάκτηση:333 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :3
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2018-11-03 14:04 101 +66 5 possibilities
2018-11-03 15:04 132 +31 1h Επιτελείο (17)
2018-11-03 16:05 141 +9 1h 7 possibilities
2018-11-03 17:05 148 +7 1h 4 possibilities
2018-11-03 18:05 151 +3 1h 23 possibilities
2018-11-03 19:05 159 +8 1h 13 possibilities
2018-11-03 20:05 165 +6 1h 17 possibilities
2018-11-03 21:04 171 +6 1h 17 possibilities
2018-11-03 22:04 179 +8 1h 13 possibilities
2018-11-03 23:04 184 +5 1h 21 possibilities
2018-11-04 00:04 213 +29 1h Άγνωστο
2018-11-04 01:05 218 +5 1h 21 possibilities
2018-11-04 02:05 221 +3 1h 23 possibilities
2018-11-04 04:05 225 +4 2h 9 possibilities
2018-11-04 05:05 231 +6 1h 17 possibilities
2018-11-04 06:09 236 +5 1h 21 possibilities
2018-11-04 08:05 246 +10 2h 8 possibilities
2018-11-04 10:05 282 +36 2h Εργαστήριο (13)
2018-11-04 12:05 293 +11 2h 6 possibilities
2018-11-04 14:05 302 +9 2h 7 possibilities
2018-11-04 17:05 319 +17 3h 3 possibilities
2018-11-04 18:05 330 +11 1h 6 possibilities
2018-11-04 19:05 337 +7 1h 4 possibilities
2018-11-04 20:05 346 +9 1h 7 possibilities
2018-11-04 21:04 358 +12 1h 6 possibilities
2018-11-04 22:05 360 +2 1h 19 possibilities
2018-11-04 23:05 365 +5 1h 21 possibilities
2018-11-05 00:05 377 +12 1h 6 possibilities
2018-11-05 01:05 392 +15 1h 8 possibilities
2018-11-05 03:06 397 +5 2h 21 possibilities
2018-11-05 05:05 402 +5 2h 21 possibilities
2018-11-05 07:05 409 +7 2h 4 possibilities
2018-11-05 10:05 418 +9 3h 6 possibilities
2018-11-05 14:05 427 +9 4h 4 possibilities
2018-11-05 15:05 438 +11 1h 6 possibilities
2018-11-05 16:05 443 +5 1h 21 possibilities
2018-11-05 17:05 451 +8 1h 13 possibilities
2018-11-05 18:05 457 +6 1h 17 possibilities
2018-11-05 19:05 463 +6 1h 17 possibilities
2018-11-05 22:05 478 +15 3h 7 possibilities
2018-11-05 23:05 489 +11 1h 6 possibilities
2018-11-06 01:05 502 +13 2h 5 possibilities
2018-11-06 02:05 508 +6 1h 17 possibilities
2018-11-06 03:06 516 +8 1h 13 possibilities
2018-11-06 04:05 524 +8 1h 13 possibilities
2018-11-06 06:05 550 +26 2h 2 possibilities
2018-11-06 07:05 559 +9 1h 7 possibilities
2018-11-06 09:05 571 +12 2h 6 possibilities
2018-11-06 10:05 585 +14 1h 4 possibilities
2018-11-06 11:05 601 +16 1h 3 possibilities
2018-11-06 15:05 607 +6 4h 6 possibilities
2018-11-06 17:05 637 +30 2h Άγνωστο
2018-11-06 18:05 647 +10 1h 8 possibilities
2018-11-06 19:05 652 +5 1h 21 possibilities
2018-11-06 20:05 657 +5 1h 21 possibilities
2018-11-06 21:05 665 +8 1h 13 possibilities
2018-11-06 23:05 680 +15 2h 8 possibilities
2018-11-07 01:05 699 +19 2h 6 possibilities
2018-11-07 03:07 712 +13 2h 5 possibilities
2018-11-07 04:05 720 +8 1h 13 possibilities
2018-11-07 06:05 730 +10 2h 8 possibilities
2018-11-07 09:05 745 +15 3h 7 possibilities
2018-11-07 13:04 759 +14 4h 3 possibilities
2018-11-07 17:04 775 +16 4h 2 possibilities
2018-11-07 20:04 828 +53 3h Επιτελείο (20)
2018-11-07 23:04 850 +22 3h 5 possibilities
2018-11-08 00:04 858 +8 1h 13 possibilities
2018-11-08 02:04 869 +11 2h 6 possibilities
2018-11-08 04:04 887 +18 2h 2 possibilities
2018-11-08 06:09 906 +19 2h 6 possibilities
2018-11-08 09:04 919 +13 3h 5 possibilities
2018-11-08 11:03 934 +15 2h 8 possibilities
2018-11-08 13:04 940 +6 2h 15 possibilities
2018-11-08 14:04 948 +8 1h 13 possibilities
2018-11-08 16:04 956 +8 2h 13 possibilities
2018-11-08 21:03 977 +21 5h 3 possibilities
2018-11-08 23:04 1003 +26 2h 2 possibilities
2018-11-09 04:04 1034 +31 5h Αγορά (17)
2018-11-09 09:04 1071 +37 5h Αγορά (18)
2018-11-09 15:03 1115 +44 6h Αγορά (19)
2018-11-10 00:04 1168 +53 9h Αγορά (20)
2018-11-10 03:05 1187 +19 3h 6 possibilities
2018-11-10 10:04 1209 +22 7h 5 possibilities
2018-11-10 13:04 1236 +27 3h 5 possibilities
2018-11-10 14:04 1265 +29 1h Άγνωστο
2018-11-10 16:04 1276 +11 2h 6 possibilities
2018-11-10 20:04 1308 +32 4h 5 possibilities
2018-11-11 00:04 1346 +38 4h 5 possibilities
2018-11-11 01:04 1364 +18 1h 2 possibilities
2018-11-11 03:05 1392 +28 2h 2 possibilities
2018-11-11 06:08 1426 +34 3h 2 possibilities
2018-11-11 08:05 1441 +15 2h 8 possibilities
2018-11-11 10:04 1460 +19 2h 6 possibilities
2018-11-11 12:04 1473 +13 2h 5 possibilities
2018-11-11 14:04 1495 +22 2h 5 possibilities
2018-11-11 17:03 1522 +27 3h 5 possibilities
2018-11-11 20:04 1544 +22 3h 5 possibilities
2018-11-11 23:04 1571 +27 3h 5 possibilities
2018-11-12 03:05 1603 +32 4h 5 possibilities
2018-11-12 06:04 1630 +27 3h 5 possibilities
2018-11-12 10:04 1662 +32 4h 5 possibilities
2018-11-12 13:04 1694 +32 3h 5 possibilities
2018-11-12 17:07 1732 +38 4h 5 possibilities
2018-11-12 21:07 1770 +38 4h 5 possibilities
2018-11-13 02:07 1816 +46 5h 5 possibilities
2018-11-13 07:07 1862 +46 5h 5 possibilities
2018-11-13 10:07 1904 +42 3h Στρατώνας (16)
2018-11-13 14:07 1953 +49 4h Στρατώνας (17)
2018-11-13 19:04 2012 +59 5h Στρατώνας (18)
2018-11-14 01:04 2083 +71 6h Στρατώνας (19)
2018-11-14 08:04 2168 +85 7h Στρατώνας (20)
2018-11-14 09:04 2177 +9 1h 7 possibilities
2018-11-14 11:04 2187 +10 2h 8 possibilities
2018-11-14 12:04 2199 +12 1h 6 possibilities
2018-11-14 15:04 2213 +14 3h 4 possibilities
2018-11-14 18:04 2230 +17 3h 3 possibilities
2018-11-14 19:04 2241 +11 1h 6 possibilities
2018-11-14 20:04 2248 +7 1h 4 possibilities
2018-11-14 22:04 2257 +9 2h 7 possibilities
2018-11-15 02:04 2277 +20 4h 3 possibilities
2018-11-15 06:08 2300 +23 4h Οπλουργείο (12)
2018-11-15 12:04 2328 +28 6h 2 possibilities
2018-11-15 19:03 2362 +34 7h 2 possibilities
2018-11-15 21:04 2377 +15 2h 8 possibilities
2018-11-16 02:04 2415 +38 5h 5 possibilities
2018-11-16 05:03 2427 +12 3h 5 possibilities
2018-11-16 09:04 2442 +15 4h 7 possibilities
2018-11-16 14:04 2459 +17 5h 3 possibilities
2018-11-16 20:04 2479 +20 6h 2 possibilities
2018-11-16 23:04 2498 +19 3h 6 possibilities
2018-11-17 02:04 2520 +22 3h 5 possibilities
2018-11-17 07:04 2547 +27 5h 5 possibilities
2018-11-17 13:04 2572 +25 6h 3 possibilities
2018-11-17 18:04 2604 +32 5h 5 possibilities
2018-11-18 02:04 2633 +29 8h 3 possibilities
2018-11-18 13:04 2669 +36 11h 2 possibilities
2018-11-19 03:05 2712 +43 14h 2 possibilities
2018-11-19 09:04 2767 +55 6h 5 possibilities
2018-11-19 16:04 2833 +66 7h 5 possibilities
2018-11-20 00:04 2874 +41 8h Οπλουργείο (15)
2018-11-20 06:04 2920 +46 6h 5 possibilities
2018-11-20 12:04 2958 +38 6h 5 possibilities
2018-11-20 21:04 3038 +80 9h 5 possibilities
2018-11-21 05:04 3084 +46 8h 5 possibilities
2018-11-21 11:04 3139 +55 6h 5 possibilities
2018-11-21 18:04 3205 +66 7h 5 possibilities
2018-11-22 05:03 3254 +49 11h Οπλουργείο (16)
2018-11-22 16:04 3312 +58 11h Οπλουργείο (17)
2018-11-23 06:04 3383 +71 14h Οπλουργείο (18)
2018-11-24 00:04 3467 +84 18h Οπλουργείο (19)
2018-11-24 09:04 3522 +55 9h 5 possibilities
2018-11-25 08:04 3623 +101 23h Οπλουργείο (20)
2018-11-25 18:04 3689 +66 10h 5 possibilities
2018-11-25 23:04 4201 +512 5h Άγνωστο
2018-11-26 05:04 4256 +55 6h 5 possibilities
2018-11-26 10:04 4302 +46 5h 5 possibilities
2018-11-26 23:04 4382 +80 13h 5 possibilities
2018-11-27 16:04 4477 +95 17h 5 possibilities
2018-11-28 11:04 4592 +115 19h 5 possibilities
2018-11-28 19:05 4658 +66 8h 5 possibilities
2018-11-29 06:08 4679 +21 11h Στάβλος (11)
2018-11-29 11:03 4704 +25 5h 3 possibilities
2018-11-29 17:04 4739 +35 6h Άγνωστο
2018-11-30 15:03 4876 +137 22h 5 possibilities
2018-11-30 21:03 4931 +55 6h 5 possibilities
2018-12-01 04:04 5011 +80 7h 5 possibilities
2018-12-01 12:04 5106 +95 8h 5 possibilities
2018-12-01 22:04 5201 +95 10h 5 possibilities
2018-12-01 23:03 5210 +9 1h 7 possibilities
2018-12-02 06:08 5246 +36 7h 3 possibilities
2018-12-02 15:04 5289 +43 9h 3 possibilities
2018-12-03 00:04 5369 +80 9h 5 possibilities
2018-12-03 12:04 5464 +95 12h 5 possibilities
2018-12-04 01:04 5579 +115 13h 5 possibilities
2018-12-04 12:04 5694 +115 11h 5 possibilities
2018-12-04 21:04 5809 +115 9h 5 possibilities
2018-12-05 04:04 5875 +66 7h 5 possibilities
2018-12-05 12:04 5955 +80 8h 5 possibilities
2018-12-06 00:04 6050 +95 12h 5 possibilities
2018-12-06 14:04 6165 +115 14h 5 possibilities
2018-12-07 07:04 6302 +137 17h 5 possibilities
2018-12-08 02:04 6467 +165 19h 5 possibilities
2018-12-09 02:04 6665 +198 24h 4 possibilities
2018-12-10 04:04 6830 +165 26h 5 possibilities
2018-12-10 18:04 6967 +137 14h 5 possibilities
2018-12-11 08:04 7104 +137 14h 5 possibilities
2018-12-12 00:04 7269 +165 16h 5 possibilities
2018-12-12 17:04 7434 +165 17h 5 possibilities
2018-12-13 13:04 7632 +198 20h 4 possibilities
2018-12-13 14:04 7642 +10 1h 8 possibilities
2018-12-13 17:03 7654 +12 3h 5 possibilities
2018-12-13 19:03 7669 +15 2h 8 possibilities
2018-12-13 23:03 7687 +18 4h Αγορά (14)
2018-12-14 03:05 7708 +21 4h 3 possibilities
2018-12-14 07:04 7734 +26 4h Αγορά (16)
2018-12-14 13:04 7765 +31 6h Αγορά (17)
2018-12-14 20:04 7802 +37 7h Αγορά (18)
2018-12-15 05:03 7846 +44 9h Αγορά (19)
2018-12-15 15:04 7899 +53 10h Αγορά (20)
2018-12-16 11:04 8097 +198 20h 4 possibilities
2018-12-16 19:04 8199 +102 8h Στρατώνας (21)
2018-12-17 04:04 8322 +123 9h Στρατώνας (22)
2018-12-17 16:04 8469 +147 12h Στρατώνας (23)
2018-12-18 06:04 8646 +177 14h Στρατώνας (24)
2018-12-18 17:04 8697 +51 11h 2 possibilities
2018-12-19 06:04 8759 +62 13h Στάβλος (17)
2018-12-19 22:04 8971 +212 16h Στρατώνας (25)
2018-12-20 14:04 9045 +74 16h Στάβλος (18)
2018-12-21 09:04 9133 +88 19h Στάβλος (19)
2018-12-22 08:04 9240 +107 23h Στάβλος (20)
2018-12-23 00:04 9377 +137 16h 5 possibilities
2018-12-23 18:04 9542 +165 18h 5 possibilities
2018-12-24 17:04 9740 +198 23h 4 possibilities
2019-04-13 05:02 9804 +64 2627h Άγνωστο
2019-04-13 08:02 9881 +77 3h Επιτελείο (22)
2019-05-17 22:02 9711 -170 830h -
2019-05-18 03:02 9728 +17 5h 3 possibilities
2019-05-18 07:03 9748 +20 4h 3 possibilities
2019-05-18 13:03 9773 +25 6h 3 possibilities
2019-05-18 20:03 9802 +29 7h 3 possibilities
2019-05-19 05:02 9838 +36 9h 3 possibilities
2019-05-19 18:03 9881 +43 13h 2 possibilities
2019-06-06 14:02 9945 +64 428h Άγνωστο
2019-06-06 15:02 9955 +10 1h 8 possibilities
2019-06-20 05:02 10047 +92 326h Άγνωστο
2019-06-20 11:02 10157 +110 6h Επιτελείο (24)
2019-06-20 17:02 10290 +133 6h Επιτελείο (25)
2019-06-20 19:02 10302 +12 2h 6 possibilities
2019-06-20 20:02 10316 +14 1h 4 possibilities
2019-06-20 22:02 10333 +17 2h 3 possibilities
2019-06-21 00:02 10354 +21 2h 4 possibilities
2019-06-21 04:03 10379 +25 4h 3 possibilities
2019-06-21 07:02 10408 +29 3h 2 possibilities
2019-06-21 12:02 10444 +36 5h 3 possibilities
2019-06-21 18:02 10487 +43 6h 3 possibilities
2019-06-22 01:02 10538 +51 7h 2 possibilities
2019-07-07 10:03 10292 -246 369h -
2019-07-07 11:02 10302 +10 1h 8 possibilities
2019-07-07 12:02 10306 +4 1h 9 possibilities
2019-07-07 13:02 10311 +5 1h 21 possibilities
2019-07-07 14:02 10316 +5 1h 21 possibilities
2019-07-07 15:02 10323 +7 1h 4 possibilities
2019-07-07 17:02 10332 +9 2h 7 possibilities
2019-07-07 19:02 10342 +10 2h 8 possibilities
2019-07-07 21:02 10351 +9 2h 7 possibilities
2019-07-07 23:02 10363 +12 2h 6 possibilities
2019-07-08 02:03 10378 +15 3h 7 possibilities
2019-07-08 06:02 10258 -120 4h -
2019-07-08 09:03 10296 +38 3h 5 possibilities
2019-07-08 10:03 10312 +16 1h 3 possibilities
2019-07-08 11:03 10318 +6 1h 17 possibilities
2019-07-08 12:02 10327 +9 1h 7 possibilities
2019-07-08 13:03 10332 +5 1h 21 possibilities
2019-07-08 14:02 10337 +5 1h 21 possibilities
2019-07-08 15:02 10344 +7 1h 4 possibilities
2019-07-08 17:03 10353 +9 2h 7 possibilities
2019-07-08 19:02 10362 +9 2h 7 possibilities
2019-07-09 06:02 10374 +12 11h Άγνωστο
2019-07-09 09:02 10389 +15 3h 7 possibilities
2019-07-09 13:02 10406 +17 4h 3 possibilities
2019-07-09 17:03 10426 +20 4h 3 possibilities
2019-07-10 00:03 10451 +25 7h 3 possibilities
2019-07-10 10:03 10610 +159 10h Άγνωστο
2019-07-10 18:03 10801 +191 8h Επιτελείο (27)
2019-07-11 13:02 11030 +229 19h Άγνωστο
2019-07-11 19:02 11059 +29 6h 3 possibilities
2019-07-12 03:02 11095 +36 8h 3 possibilities
2019-07-12 12:02 11138 +43 9h 3 possibilities
2019-07-12 22:02 11215 +77 10h Αγορά (22)
2019-07-13 13:02 11307 +92 15h Αγορά (23)
2019-07-14 00:02 11581 +274 11h Επιτελείο (29)
2019-07-15 12:02 11911 +330 36h Άγνωστο
2019-07-16 02:03 12021 +110 14h Αγορά (24)
2019-07-16 17:03 12154 +133 15h Αγορά (25)

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2020-06-05 13:11:37 EEST