Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 5: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: RRS1

tribe Graph


Κατάταξη:32.
Όνομα:RRS1
Created:2021-04-29 22:02:35
Μέλη:1Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:7,163
Χωριά:1
Μέσος όρος πόντων χωριών:7,163
Αλλαγές φυλών:1
Κατακτήσεις:0 (+0-0)
Καλύτερη κατάταξη:3218th July 2021
Περισσότεροι βαθμοί:7,34017th May 2021
Περισσότερα χωριά:130th April 2021
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:32. (39,824 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:27. (29,985 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:32. (9,839 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:0


2021-07-31 15:10:12 EEST