Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 5: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: CONTROL ΑLT DELETE

tribe Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:CONTROL ΑLT DELETE
Created:2020-03-18 17:03:06
Μέλη:19Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:67,196,131
Χωριά:6,648
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,108
Αλλαγές φυλών:359
Κατακτήσεις:9853 (+9121-732)
Καλύτερη κατάταξη:119th March 2020
Περισσότεροι βαθμοί:93,315,90424th September 2021
Περισσότερα χωριά:9,24724th September 2021
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:1. (877,741,701 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:1. (251,115,367 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:1. (251,845,856 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:1,455


2021-09-29 02:15:32 EEST