Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 5: Village

Χωριό: 00004-george1966-025

Όνομα:00004-george1966-025
Τοποθεσία:549|518
Ήπειρος:K55
Πόντοι:9,564
Ιδιοκτήτης:alexisge
Φυλή ιδιοκτήτη :CΑD
Τελευταία κατάκτηση:74 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :2
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2020-06-06 01:03 57 +9 7 possibilities
2020-06-06 08:03 126 +69 7h Άγνωστο
2020-06-06 14:03 137 +11 6h Οπλουργείο (8)
2020-06-06 19:03 161 +24 5h Στρατώνας (13)
2020-06-06 20:03 163 +2 1h 19 possibilities
2020-06-07 01:03 169 +6 5h 2 possibilities
2020-06-07 10:03 178 +9 9h Άγνωστο
2020-06-07 11:03 184 +6 1h 17 possibilities
2020-06-07 12:03 191 +7 1h 4 possibilities
2020-06-07 18:03 200 +9 6h 2 possibilities
2020-06-07 19:03 211 +11 1h 6 possibilities
2020-06-08 01:03 223 +12 6h 3 possibilities
2020-06-08 20:03 235 +12 19h Άγνωστο
2020-06-08 21:03 250 +15 1h 8 possibilities
2020-06-09 00:03 252 +2 3h Τοίχος (4)
2020-06-09 09:03 259 +7 9h Άγνωστο
2020-06-09 16:03 263 +4 7h Άγνωστο
2020-06-09 17:03 269 +6 1h 17 possibilities
2020-06-09 18:03 275 +6 1h 17 possibilities
2020-06-09 19:03 299 +24 1h 2 possibilities
2020-06-09 20:03 301 +2 1h 19 possibilities
2020-06-10 02:03 305 +4 6h Άγνωστο
2020-06-10 10:04 308 +3 8h Άγνωστο
2020-06-10 11:04 313 +5 1h 21 possibilities
2020-06-10 16:03 331 +18 5h Αγορά (14)
2020-06-10 17:03 336 +5 1h 21 possibilities
2020-06-11 01:03 342 +6 8h Άγνωστο
2020-06-11 02:04 345 +3 1h 23 possibilities
2020-06-11 03:03 348 +3 1h 23 possibilities
2020-06-11 10:03 354 +6 7h Άγνωστο
2020-06-12 00:02 360 +6 14h Άγνωστο
2020-06-12 02:03 366 +6 2h 15 possibilities
2020-06-12 03:03 374 +8 1h 13 possibilities
2020-06-12 10:03 377 +3 7h Άγνωστο
2020-06-12 12:03 385 +8 2h 13 possibilities
2020-06-12 15:03 387 +2 3h Τοίχος (4)
2020-06-12 16:03 390 +3 1h 23 possibilities
2020-06-12 19:03 400 +10 3h 5 possibilities
2020-06-12 22:03 405 +5 3h 9 possibilities
2020-06-13 00:03 416 +11 2h 6 possibilities
2020-06-13 02:03 426 +10 2h 8 possibilities
2020-06-13 08:03 431 +5 6h Άγνωστο
2020-06-13 09:03 434 +3 1h 23 possibilities
2020-06-13 13:03 457 +23 4h Οπλουργείο (12)
2020-06-14 01:03 473 +16 12h Άγνωστο
2020-06-14 02:03 479 +6 1h 17 possibilities
2020-06-14 10:04 494 +15 8h Τοίχος (14)
2020-06-14 11:03 499 +5 1h 21 possibilities
2020-06-14 13:03 505 +6 2h 15 possibilities
2020-06-14 17:03 512 +7 4h 2 possibilities
2020-06-14 19:03 517 +5 2h 21 possibilities
2020-06-14 21:03 523 +6 2h 15 possibilities
2020-06-14 22:03 529 +6 1h 17 possibilities
2020-06-14 23:03 537 +8 1h 13 possibilities
2020-06-15 04:05 545 +8 5h 2 possibilities
2020-06-15 06:03 556 +11 2h 6 possibilities
2020-06-15 11:04 569 +13 5h 3 possibilities
2020-06-15 13:04 577 +8 2h 13 possibilities
2020-06-16 01:03 592 +15 12h Άγνωστο
2020-06-16 02:03 596 +4 1h 9 possibilities
2020-06-16 05:03 615 +19 3h 6 possibilities
2020-06-16 09:03 637 +22 4h 5 possibilities
2020-06-16 10:04 645 +8 1h 13 possibilities
2020-06-16 16:04 653 +8 6h Άγνωστο
2020-06-16 17:04 658 +5 1h 21 possibilities
2020-06-16 20:03 666 +8 3h 12 possibilities
2020-06-17 02:03 693 +27 6h 5 possibilities
2020-06-17 03:03 701 +8 1h 13 possibilities
2020-06-17 08:03 720 +19 5h 5 possibilities
2020-06-17 10:04 728 +8 2h 13 possibilities
2020-06-17 12:04 754 +26 2h 2 possibilities
2020-06-17 16:04 765 +11 4h 6 possibilities
2020-06-17 18:04 778 +13 2h 5 possibilities
2020-06-17 20:04 809 +31 2h 2 possibilities
2020-06-17 22:04 824 +15 2h 8 possibilities
2020-06-18 00:03 835 +11 2h 6 possibilities
2020-06-18 04:05 848 +13 4h 5 possibilities
2020-06-18 05:03 856 +8 1h 13 possibilities
2020-06-18 11:03 871 +15 6h 4 possibilities
2020-06-18 13:03 876 +5 2h 21 possibilities
2020-06-18 17:03 895 +19 4h 5 possibilities
2020-06-18 20:03 917 +22 3h 5 possibilities
2020-06-18 23:03 939 +22 3h 5 possibilities
2020-06-19 01:03 950 +11 2h 6 possibilities
2020-06-19 03:03 960 +10 2h 8 possibilities
2020-06-19 05:03 979 +19 2h 6 possibilities
2020-06-19 07:03 1001 +22 2h 5 possibilities
2020-06-19 09:03 1013 +12 2h 6 possibilities
2020-06-19 17:03 1024 +11 8h Άγνωστο
2020-06-19 21:03 1051 +27 4h 5 possibilities
2020-06-20 00:03 1088 +37 3h 2 possibilities
2020-06-20 04:04 1120 +32 4h 5 possibilities
2020-06-20 06:05 1133 +13 2h 5 possibilities
2020-06-20 14:03 1160 +27 8h 5 possibilities
2020-06-20 16:03 1187 +27 2h 5 possibilities
2020-06-20 20:03 1219 +32 4h 5 possibilities
2020-06-20 23:03 1251 +32 3h 5 possibilities
2020-06-21 02:03 1266 +15 3h 7 possibilities
2020-06-21 04:04 1276 +10 2h 8 possibilities
2020-06-21 14:03 1312 +36 10h 3 possibilities
2020-06-21 20:03 1350 +38 6h 5 possibilities
2020-06-21 22:03 1359 +9 2h 7 possibilities
2020-06-22 07:03 1401 +42 9h Άγνωστο
2020-06-22 09:03 1407 +6 2h 15 possibilities
2020-06-22 10:04 1413 +6 1h 17 possibilities
2020-06-22 21:03 1456 +43 11h 3 possibilities
2020-06-23 01:03 1473 +17 4h 3 possibilities
2020-06-23 08:03 1519 +46 7h 5 possibilities
2020-06-23 09:03 1525 +6 1h 17 possibilities
2020-06-23 10:04 1532 +7 1h 4 possibilities
2020-06-23 14:03 1553 +21 4h 3 possibilities
2020-06-23 16:03 1562 +9 2h 7 possibilities
2020-06-23 19:03 1576 +14 3h 4 possibilities
2020-06-23 23:03 1592 +16 4h 2 possibilities
2020-06-24 00:03 1602 +10 1h 8 possibilities
2020-06-24 03:03 1637 +35 3h Άγνωστο
2020-06-24 05:05 1649 +12 2h 6 possibilities
2020-06-24 13:03 1663 +14 8h 2 possibilities
2020-06-24 16:03 1680 +17 3h 3 possibilities
2020-06-24 20:03 1700 +20 4h 3 possibilities
2020-06-25 02:03 1723 +23 6h Οπλουργείο (12)
2020-06-25 08:03 1751 +28 6h 2 possibilities
2020-06-25 14:03 1797 +46 6h 5 possibilities
2020-06-25 21:02 1843 +46 7h 5 possibilities
2020-06-26 03:03 1898 +55 6h 5 possibilities
2020-06-26 07:03 1920 +22 4h 5 possibilities
2020-06-26 15:03 1954 +34 8h Οπλουργείο (14)
2020-06-27 01:03 1995 +41 10h Οπλουργείο (15)
2020-06-27 06:03 2033 +38 5h 5 possibilities
2020-06-27 17:03 2042 +9 11h Άγνωστο
2020-06-27 18:03 2054 +12 1h 6 possibilities
2020-06-28 04:04 2098 +44 10h Αγορά (19)
2020-06-28 08:03 2151 +53 4h 2 possibilities
2020-06-28 17:03 2206 +55 9h 5 possibilities
2020-06-28 23:03 2261 +55 6h 5 possibilities
2020-06-29 03:04 2288 +27 4h 5 possibilities
2020-06-29 10:03 2354 +66 7h 5 possibilities
2020-06-29 21:03 2403 +49 11h Οπλουργείο (16)
2020-06-30 03:03 2435 +32 6h 5 possibilities
2020-06-30 08:03 2481 +46 5h 5 possibilities
2020-06-30 16:03 2547 +66 8h 5 possibilities
2020-07-01 05:03 2605 +58 13h Οπλουργείο (17)
2020-07-01 06:03 2619 +14 1h 4 possibilities
2020-07-01 16:03 2699 +80 10h 5 possibilities
2020-07-01 19:03 2708 +9 3h 6 possibilities
2020-07-02 08:03 2746 +38 13h Αγρόκτημα (22)
2020-07-02 09:03 2762 +16 1h 3 possibilities
2020-07-02 18:03 2842 +80 9h 5 possibilities
2020-07-03 00:03 2897 +55 6h 5 possibilities
2020-07-03 09:03 2964 +67 9h Άγνωστο
2020-07-03 19:03 3044 +80 10h 5 possibilities
2020-07-04 03:03 3090 +46 8h 5 possibilities
2020-07-04 19:03 3161 +71 16h Οπλουργείο (18)
2020-07-05 13:03 3245 +84 18h Οπλουργείο (19)
2020-07-06 12:03 3346 +101 23h Οπλουργείο (20)
2020-07-06 13:03 3366 +20 1h 3 possibilities
2020-07-06 20:03 3878 +512 7h Άγνωστο
2020-07-07 05:03 3933 +55 9h 5 possibilities
2020-07-07 11:04 3945 +12 6h 3 possibilities
2020-07-07 12:04 3969 +24 1h 2 possibilities
2020-07-07 23:03 4035 +66 11h 5 possibilities
2020-07-08 07:03 4115 +80 8h 5 possibilities
2020-07-08 16:03 4181 +66 9h 5 possibilities
2020-07-09 02:03 4276 +95 10h 5 possibilities
2020-07-09 15:03 4356 +80 13h 5 possibilities
2020-07-10 04:04 4471 +115 13h 5 possibilities
2020-07-10 19:03 4566 +95 15h 5 possibilities
2020-07-11 11:03 4703 +137 16h 5 possibilities
2020-07-12 06:03 4818 +115 19h 5 possibilities
2020-07-12 15:03 4913 +95 9h 5 possibilities
2020-07-13 13:03 5078 +165 22h 5 possibilities
2020-07-13 22:03 5173 +95 9h 5 possibilities
2020-07-14 17:03 5371 +198 19h 4 possibilities
2020-07-15 03:03 5466 +95 10h 5 possibilities
2020-07-16 01:03 5603 +137 22h 5 possibilities
2020-07-16 13:02 5718 +115 12h 5 possibilities
2020-07-17 15:02 5883 +165 26h 5 possibilities
2020-07-17 17:02 5911 +28 2h 2 possibilities
2020-07-17 20:02 5945 +34 3h 2 possibilities
2020-07-18 10:03 6060 +115 14h 5 possibilities
2020-07-18 15:02 6075 +15 5h 7 possibilities
2020-07-18 16:02 6085 +10 1h 8 possibilities
2020-07-18 18:02 6097 +12 2h 6 possibilities
2020-07-19 03:03 6114 +17 9h 2 possibilities
2020-07-19 05:02 6129 +15 2h 8 possibilities
2020-07-20 05:03 6244 +115 24h 5 possibilities
2020-07-20 21:03 6381 +137 16h 5 possibilities
2020-07-21 11:03 6518 +137 14h 5 possibilities
2020-07-22 02:03 6655 +137 15h 5 possibilities
2020-07-22 18:03 6820 +165 16h 5 possibilities
2020-07-22 21:03 6862 +42 3h Στρατώνας (16)
2020-07-23 20:03 7027 +165 23h 5 possibilities
2020-07-24 13:03 7192 +165 17h 5 possibilities
2020-07-24 16:03 7210 +18 3h 2 possibilities
2020-07-25 07:03 7230 +20 15h Τοίχος (16)
2020-07-25 11:03 7251 +21 4h 3 possibilities
2020-07-25 15:02 7300 +49 4h Στρατώνας (17)
2020-07-26 15:02 7498 +198 24h 4 possibilities
2020-07-26 20:03 7557 +59 5h Στρατώνας (18)
2020-07-27 19:03 7755 +198 23h 4 possibilities
2020-07-28 03:03 7780 +25 8h 3 possibilities
2020-07-28 23:03 7978 +198 20h 4 possibilities
2020-07-29 08:03 8007 +29 9h 3 possibilities
2020-07-29 19:03 8043 +36 11h 2 possibilities
2020-07-30 11:03 8086 +43 16h 2 possibilities
2020-07-30 15:02 8112 +26 4h Αγορά (16)
2020-07-30 21:02 8143 +31 6h Αγορά (17)
2020-07-31 04:04 8180 +37 7h Αγορά (18)
2020-07-31 13:02 8224 +44 9h Αγορά (19)
2020-07-31 23:02 8277 +53 10h Αγορά (20)
2020-08-01 04:03 8348 +71 5h Στρατώνας (19)
2020-08-01 11:03 8435 +87 7h Άγνωστο
2020-08-01 18:02 8438 +3 7h Άγνωστο
2020-08-01 19:03 8441 +3 1h 23 possibilities
2020-08-02 02:02 8444 +3 7h Άγνωστο
2020-08-02 03:02 8449 +5 1h 21 possibilities
2020-08-02 21:03 8513 +64 18h Αγορά (21)
2020-08-03 11:03 8590 +77 14h Αγορά (22)
2020-08-04 04:04 8682 +92 17h Αγορά (23)
2020-08-05 02:03 8792 +110 22h Αγορά (24)
2020-08-06 02:03 8925 +133 24h Αγορά (25)
2020-08-06 03:03 8931 +6 1h 17 possibilities
2020-08-06 15:02 8940 +9 12h Άγνωστο
2021-09-20 09:02 8832 -108 9834h -
2021-09-20 10:02 8718 -114 1h -
2021-09-20 12:02 8684 -34 2h -
2021-09-20 15:02 8696 +12 3h 5 possibilities
2021-09-20 23:02 8684 -12 8h -
2021-09-21 00:02 8660 -24 1h -
2021-10-04 04:04 8762 +102 316h Άγνωστο
2021-10-04 14:03 8885 +123 10h Στρατώνας (22)
2021-10-05 02:02 9032 +147 12h Στρατώνας (23)
2021-10-05 06:02 9053 +21 4h 3 possibilities
2021-10-05 10:03 9078 +25 4h 3 possibilities
2021-10-09 22:02 9255 +177 108h Άγνωστο
2021-10-10 05:02 9284 +29 7h 3 possibilities
2021-10-16 12:03 9496 +212 151h Άγνωστο
2021-10-16 17:03 9532 +36 5h 3 possibilities
2021-10-23 21:02 9564 +32 172h Άγνωστο

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2021-12-03 18:13:59 EET