Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: salog1357

Player Graph


Ο παίκτης δεν υπάρχει πια
Όνομα:salog1357
First seen:2021-05-21 19:02:55
Last seen:2022-12-11 04:02:20
Αλλαγές φυλών:20
Κατακτήσεις:263 (+161-102)
Ημέρα εγγραφής :Άγνωστο
Καλύτερη κατάταξη:807th November 2021
Περισσότεροι βαθμοί:726,48525th January 2022
Περισσότερα χωριά:11602nd October 2022
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR81 GR80 GR79 GR78 GR73 GR68 GR58 GR54 GR52 GR51 GR50 GR49 GR47 GR46 GR45 GR38 GR29 GR27 GR24 GR23 GR6 GRC2 GRP2 GRP3 GRP7
Player's past worlds: GR79 GR78 GR77 GR76 GR75 More
Θεάσεις προφίλ:705


2023-02-05 23:00:03 EET