Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: El Matador.

Player Graph


Κατάταξη:14.
Όνομα:El Matador.
Φυλή:HOJ
Πόντοι:1,169,785
Χωριά:120
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,748
Αλλαγές φυλών:2
Κατακτήσεις:163 (+154-9)
Ημέρα εγγραφής :28th May 2021
Καλύτερη κατάταξη:1404th November 2022
Περισσότεροι βαθμοί:1,170,17124th December 2022
Περισσότερα χωριά:12025th November 2022
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:9. (18,507,614 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:7. (15,305,866 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:8. (2,877,200 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR70 GR24 GRP1
Player's past worlds: GR79 GR77 GR75 GR73 GR71 More
Θεάσεις προφίλ:498


2023-06-04 09:17:20 EEST

Privacy policy - Cookie options