Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: dim4000

Player Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:dim4000
Φυλή:HOJ
Πόντοι:6,571,995
Χωριά:662
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,927
Αλλαγές φυλών:2
Κατακτήσεις:1021 (+1016-5)
Ημέρα εγγραφής :08th June 2021
Καλύτερη κατάταξη:222nd December 2022
Περισσότεροι βαθμοί:6,571,99504th January 2023
Περισσότερα χωριά:66227th December 2022
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:2. (41,153,160 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (24,908,693 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:3. (6,722,549 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR77 GR75 GR64 GR60 GR54 GR52 GR49 GR45 GR41 GR38 GR35 GR28 GR26 GR22 GR20 GR18 GR16 GR10 GR2 GRP2 GRP3 GRP5
Player's past worlds: GR79 GR78 GR76 GR74 GR73 More
Θεάσεις προφίλ:336


2023-06-04 10:28:25 EEST

Privacy policy - Cookie options