Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Hunters of Justice

tribe Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:Hunters of Justice
Created:2021-05-19 14:03:11
Μέλη:26Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:48,974,476
Χωριά:5,016
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,764
Αλλαγές φυλών:285
Κατακτήσεις:5120 (+4873-247)
Καλύτερη κατάταξη:120th May 2021
Περισσότεροι βαθμοί:48,974,47603rd January 2023
Περισσότερα χωριά:5,01603rd January 2023
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:1. (620,625,929 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:1. (346,000,372 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:1. (119,285,642 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:647


2023-06-04 09:26:04 EEST

Privacy policy - Cookie options