Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Hunters of Justice

tribe Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:Hunters of Justice
Created:2021-05-19 14:03:11
Μέλη:21Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:31,348,277
Χωριά:3,319
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,445
Αλλαγές φυλών:255
Κατακτήσεις:3844 (+3626-218)
Καλύτερη κατάταξη:120th May 2021
Περισσότεροι βαθμοί:31,338,92327th September 2022
Περισσότερα χωριά:3,35226th August 2022
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:1. (322,138,712 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:1. (157,602,120 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:2. (44,707,284 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:539


2022-09-27 08:33:46 EEST