Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Hunters Οf Justice

tribe Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:Hunters Οf Justice
Created:2021-05-20 02:03:13
Μέλη:20Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:18,779,503
Χωριά:1,940
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,680
Αλλαγές φυλών:162
Κατακτήσεις:3638 (+3442-196)
Καλύτερη κατάταξη:110th June 2021
Περισσότεροι βαθμοί:18,779,50327th September 2022
Περισσότερα χωριά:1,94027th September 2022
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:3. (141,833,579 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (88,102,154 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:3. (24,822,748 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:384


2022-09-27 07:03:00 EEST