Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Animals

tribe Graph


Κατάταξη:3.
Όνομα:Animals
Created:2021-05-20 10:02:55
Μέλη:22Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:2,579,388
Χωριά:793
Μέσος όρος πόντων χωριών:3,253
Αλλαγές φυλών:484
Κατακτήσεις:2646 (+2035-611)
Καλύτερη κατάταξη:222nd May 2021
Περισσότεροι βαθμοί:7,917,04916th May 2022
Περισσότερα χωριά:1,07104th July 2022
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:2. (268,393,833 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:3. (48,454,223 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:1. (92,972,846 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:284


2022-09-27 08:50:49 EEST