Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: -Sweetest Love x3 #094

Όνομα:-Sweetest Love x3 #094
Τοποθεσία:507|492
Ήπειρος:K45
Πόντοι:9,783
Ιδιοκτήτης:El Matador.
Φυλή ιδιοκτήτη :HOJ
Τελευταία κατάκτηση:430 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :4
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2021-08-07 07:02 1714 -18 -
2021-08-07 08:02 1737 +23 1h Άγνωστο
2021-08-07 15:02 1775 +38 7h 5 possibilities
2021-08-07 17:02 1813 +38 2h 5 possibilities
2021-08-07 18:02 1819 +6 1h 17 possibilities
2021-08-07 19:02 1828 +9 1h 7 possibilities
2021-08-08 00:02 1848 +20 5h 2 possibilities
2021-08-08 02:02 1858 +10 2h 8 possibilities
2021-08-08 06:02 1878 +20 4h 3 possibilities
2021-08-08 10:03 1901 +23 4h Οπλουργείο (12)
2021-08-08 12:02 1913 +12 2h 6 possibilities
2021-08-08 16:02 1951 +38 4h 5 possibilities
2021-08-08 23:02 1979 +28 7h Οπλουργείο (13)
2021-08-09 06:02 2013 +34 7h 2 possibilities
2021-08-09 15:02 2054 +41 9h Οπλουργείο (15)
2021-08-09 17:03 2068 +14 2h 4 possibilities
2021-08-09 20:02 2085 +17 3h 3 possibilities
2021-08-10 00:02 2123 +38 4h 5 possibilities
2021-08-10 05:03 2169 +46 5h 5 possibilities
2021-08-10 06:03 2193 +24 1h 2 possibilities
2021-08-10 10:03 2214 +21 4h 3 possibilities
2021-08-10 14:03 2260 +46 4h 5 possibilities
2021-08-10 16:02 2279 +19 2h 6 possibilities
2021-08-11 22:02 2286 +7 30h Άγνωστο
2021-08-12 00:03 2295 +9 2h 7 possibilities
2021-08-12 02:02 2323 +28 2h 2 possibilities
2021-08-12 07:05 2348 +25 5h 3 possibilities
2021-08-13 08:02 2394 +46 25h Άγνωστο
2021-08-14 10:03 2443 +49 26h Οπλουργείο (16)
2021-08-14 12:02 2477 +34 2h Στρατώνας (15)
2021-08-15 13:02 2499 +22 25h Άγνωστο
2021-08-15 15:02 2541 +42 2h Στρατώνας (16)
2021-08-16 23:02 2596 +55 32h Άγνωστο
2021-08-17 10:03 2654 +58 11h Οπλουργείο (17)
2021-08-17 18:02 2725 +71 8h 2 possibilities
2021-08-18 03:03 2809 +84 9h Οπλουργείο (19)
2021-08-21 14:02 2875 +66 83h Άγνωστο
2021-08-26 06:02 2902 +27 112h Άγνωστο
2021-08-30 03:03 2982 +80 93h Άγνωστο
2021-09-02 13:02 3014 +32 82h Άγνωστο
2021-09-03 16:02 3109 +95 27h 3 possibilities
2021-09-07 06:02 3224 +115 86h Άγνωστο
2021-09-11 23:03 3361 +137 113h Άγνωστο
2021-09-17 04:03 3462 +101 125h Άγνωστο
2021-09-17 08:02 3500 +38 4h 5 possibilities
2021-09-17 11:03 3595 +95 3h Άγνωστο
2021-09-17 16:02 3760 +165 5h Άγνωστο
2021-09-18 04:03 3763 +3 12h Άγνωστο
2021-09-18 05:02 3767 +4 1h 9 possibilities
2021-09-18 06:02 3772 +5 1h 21 possibilities
2021-09-18 07:02 3777 +5 1h 21 possibilities
2021-09-18 09:02 3784 +7 2h 4 possibilities
2021-09-18 11:02 3793 +9 2h 7 possibilities
2021-09-18 14:02 3802 +9 3h 6 possibilities
2021-09-18 18:02 3814 +12 4h 4 possibilities
2021-09-18 22:02 3829 +15 4h 7 possibilities
2021-09-19 23:02 3846 +17 25h Άγνωστο
2021-09-20 05:02 3866 +20 6h 2 possibilities
2021-09-20 13:02 3891 +25 8h 3 possibilities
2021-09-20 18:02 3920 +29 5h 3 possibilities
2021-09-20 23:02 3956 +36 5h 3 possibilities
2021-09-21 13:02 3999 +43 14h 2 possibilities
2021-09-22 09:03 4114 +115 20h 5 possibilities
2021-09-22 15:02 4160 +46 6h 5 possibilities
2021-09-22 21:03 4215 +55 6h 5 possibilities
2021-09-24 03:02 4264 +49 30h Άγνωστο
2021-09-24 09:02 4293 +29 6h 3 possibilities
2021-09-24 16:02 4348 +55 7h 5 possibilities
2021-09-24 22:02 4403 +55 6h 5 possibilities
2021-09-25 05:02 4469 +66 7h 5 possibilities
2021-09-26 19:03 4528 +59 38h Άγνωστο
2021-09-27 01:02 5040 +512 6h Άγνωστο
2021-09-27 08:03 5076 +36 7h 3 possibilities
2021-09-27 14:03 5147 +71 6h Στρατώνας (19)
2021-09-27 22:03 5190 +43 8h 3 possibilities
2021-09-28 09:03 5275 +85 11h Στρατώνας (20)
2021-09-28 16:03 5326 +51 7h 2 possibilities
2021-09-29 00:02 5392 +66 8h 5 possibilities
2021-09-29 08:02 5472 +80 8h 5 possibilities
2021-09-29 10:03 5482 +10 2h 8 possibilities
2021-09-29 18:02 5584 +102 8h Στρατώνας (21)
2021-09-30 00:02 5646 +62 6h Στάβλος (17)
2021-09-30 08:02 5783 +137 8h 4 possibilities
2021-09-30 18:02 5906 +123 10h Στρατώνας (22)
2021-10-02 16:02 6053 +147 46h Άγνωστο
2021-10-03 00:02 6127 +74 8h Στάβλος (18)
2021-10-03 09:03 6239 +112 9h Άγνωστο
2021-10-03 16:02 6305 +66 7h 5 possibilities
2021-10-03 18:02 6317 +12 2h 6 possibilities
2021-10-03 21:02 6332 +15 3h 7 possibilities
2021-10-05 15:03 6509 +177 42h Άγνωστο
2021-10-05 23:02 6589 +80 8h 5 possibilities
2021-10-08 05:02 6801 +212 54h Άγνωστο
2021-10-08 08:02 6819 +18 3h 2 possibilities
2021-10-08 12:02 6840 +21 4h 3 possibilities
2021-10-08 16:02 6866 +26 4h Αγορά (16)
2021-10-09 01:02 6961 +95 9h 5 possibilities
2021-10-09 12:02 7076 +115 11h 5 possibilities
2021-10-11 11:03 6861 -215 47h -
2021-10-11 12:02 6866 +5 1h 21 possibilities
2021-10-11 13:02 6873 +7 1h 4 possibilities
2021-10-11 14:03 6878 +5 1h 21 possibilities
2021-10-11 16:02 6883 +5 2h 21 possibilities
2021-10-11 18:02 6890 +7 2h 4 possibilities
2021-10-11 20:02 6899 +9 2h 7 possibilities
2021-10-11 23:02 6908 +9 3h 6 possibilities
2021-10-12 02:02 6920 +12 3h 5 possibilities
2021-10-12 07:02 6935 +15 5h 7 possibilities
2021-10-12 12:02 6952 +17 5h 3 possibilities
2021-10-12 18:02 6972 +20 6h 2 possibilities
2021-10-13 02:02 6997 +25 8h 3 possibilities
2021-10-13 11:03 7026 +29 9h 3 possibilities
2021-10-13 22:02 7062 +36 11h 2 possibilities
2021-10-14 12:02 7105 +43 14h 2 possibilities
2021-10-14 22:03 7200 +95 10h 5 possibilities
2021-10-15 10:03 7315 +115 12h 5 possibilities
2021-10-15 19:03 7395 +80 9h 5 possibilities
2021-10-16 07:03 7490 +95 12h 5 possibilities
2021-10-16 21:03 7627 +137 14h 5 possibilities
2021-10-17 11:03 7742 +115 14h 5 possibilities
2021-10-18 01:03 7879 +137 14h 5 possibilities
2021-10-18 20:02 8044 +165 19h 5 possibilities
2021-10-19 12:03 8209 +165 16h 5 possibilities
2021-10-20 05:03 8374 +165 17h 5 possibilities
2021-10-20 22:03 8511 +137 17h 5 possibilities
2021-10-21 17:02 8709 +198 19h 4 possibilities
2021-10-22 13:02 8907 +198 20h 4 possibilities
2021-10-23 09:02 9072 +165 20h 5 possibilities
2021-10-24 09:02 9270 +198 24h 4 possibilities
2021-10-24 14:03 9301 +31 5h Αγορά (17)
2021-10-24 22:03 9338 +37 8h Αγορά (18)
2021-10-25 20:02 9445 +107 22h Στάβλος (20)
2021-10-26 05:03 9489 +44 9h Αγορά (19)
2021-10-26 15:03 9542 +53 10h Αγορά (20)
2021-10-27 13:03 9740 +198 22h 4 possibilities
2021-10-27 14:03 9752 +12 1h 6 possibilities
2021-10-27 15:03 9771 +19 1h 6 possibilities
2022-01-19 00:02 9663 -108 2002h -
2022-01-19 18:02 9515 -148 18h -
2022-01-20 10:02 9491 -24 16h -
2022-01-20 14:02 9532 +41 4h Οπλουργείο (15)
2022-01-21 18:02 9535 +3 28h Άγνωστο
2022-01-21 19:02 9539 +4 1h 9 possibilities
2022-01-21 20:02 9544 +5 1h 21 possibilities
2022-01-21 21:02 9549 +5 1h 21 possibilities
2022-01-21 23:02 9556 +7 2h 4 possibilities
2022-01-22 02:02 9565 +9 3h 6 possibilities
2022-01-22 05:02 9574 +9 3h 6 possibilities
2022-01-22 08:02 9586 +12 3h 5 possibilities
2022-01-22 12:02 9601 +15 4h 7 possibilities
2022-01-22 18:02 9618 +17 6h 3 possibilities
2022-01-23 00:02 9638 +20 6h 2 possibilities
2022-01-23 08:02 9663 +25 8h 3 possibilities
2022-01-23 17:02 9692 +29 9h 3 possibilities
2022-01-24 05:02 9728 +36 12h 2 possibilities
2022-01-24 18:02 9771 +43 13h 2 possibilities
2022-01-24 22:03 9835 +64 4h Επιτελείο (21)
2022-01-25 14:02 9323 -512 16h -
2022-01-26 04:02 9835 +512 14h Άγνωστο
2022-01-27 04:02 9912 +77 24h Αγορά (22)
2022-02-06 02:02 9859 -53 238h -
2022-02-06 07:02 9782 -77 5h -
2022-06-29 02:03 9859 +77 3426h Άγνωστο
2022-08-12 01:02 9782 -77 1055h -
2022-08-12 05:02 9718 -64 4h -
2022-08-12 22:02 9206 -512 17h -
2022-08-13 06:02 9008 -198 8h -
2022-08-13 08:02 8964 -44 2h -
2022-08-13 13:02 8766 -198 5h -
2022-08-13 16:02 8568 -198 3h -
2022-08-13 22:02 9080 +512 6h Άγνωστο
2022-08-14 21:02 9278 +198 23h 4 possibilities
2022-08-15 17:02 9476 +198 20h 4 possibilities
2022-08-16 13:02 9674 +198 20h 4 possibilities
2022-09-22 13:02 9162 -512 888h -
2022-09-23 04:03 8950 -212 15h -
2022-09-25 03:02 9462 +512 47h Ακαδημία (1)
2022-09-25 19:02 9674 +212 16h Στρατώνας (25)
2022-10-07 06:02 9718 +44 275h Άγνωστο
2022-10-23 20:02 9771 +53 398h Άγνωστο
2022-10-23 22:02 9783 +12 2h 6 possibilities

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2023-03-26 18:34:45 EEST

Privacy policy - Cookie options