Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: 0011

Όνομα:0011
Τοποθεσία:467|490
Ήπειρος:K44
Πόντοι:10,349
Ιδιοκτήτης:dim4000
Φυλή ιδιοκτήτη :HOJ
Τελευταία κατάκτηση:642 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :1
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2021-06-22 20:02 223 +2 21 possibilities
2021-06-22 21:02 226 +3 1h 23 possibilities
2021-06-23 06:03 236 +10 9h Άγνωστο
2021-06-23 08:03 242 +6 2h 15 possibilities
2021-06-23 09:03 256 +14 1h 4 possibilities
2021-06-23 10:03 261 +5 1h 21 possibilities
2021-06-23 12:03 269 +8 2h 13 possibilities
2021-06-23 14:03 280 +11 2h 6 possibilities
2021-06-23 16:03 293 +13 2h 5 possibilities
2021-06-23 17:03 298 +5 1h 21 possibilities
2021-06-23 18:03 303 +5 1h 21 possibilities
2021-06-23 19:03 309 +6 1h 17 possibilities
2021-06-23 20:03 315 +6 1h 17 possibilities
2021-06-23 21:03 323 +8 1h 13 possibilities
2021-06-23 22:03 331 +8 1h 13 possibilities
2021-06-24 00:03 339 +8 2h 13 possibilities
2021-06-24 01:03 347 +8 1h 13 possibilities
2021-06-24 03:03 358 +11 2h 6 possibilities
2021-06-24 05:02 369 +11 2h 6 possibilities
2021-06-24 07:05 384 +15 2h 8 possibilities
2021-06-24 09:02 394 +10 2h 8 possibilities
2021-06-24 10:02 397 +3 1h 23 possibilities
2021-06-24 12:02 410 +13 2h 5 possibilities
2021-06-24 16:02 423 +13 4h 5 possibilities
2021-06-24 17:02 464 +41 1h Άγνωστο
2021-06-24 18:02 491 +27 1h 5 possibilities
2021-06-24 21:02 509 +18 3h 2 possibilities
2021-06-24 22:02 512 +3 1h 23 possibilities
2021-06-25 00:02 527 +15 2h 8 possibilities
2021-06-25 03:02 546 +19 3h 6 possibilities
2021-06-25 06:02 558 +12 3h 5 possibilities
2021-06-25 07:02 563 +5 1h 21 possibilities
2021-06-25 08:02 568 +5 1h 21 possibilities
2021-06-25 10:03 587 +19 2h 6 possibilities
2021-06-25 12:02 602 +15 2h 8 possibilities
2021-06-25 15:02 648 +46 3h 5 possibilities
2021-06-25 17:02 666 +18 2h 2 possibilities
2021-06-25 20:02 688 +22 3h 5 possibilities
2021-06-25 21:02 709 +21 1h 4 possibilities
2021-06-26 00:02 735 +26 3h 2 possibilities
2021-06-26 10:03 766 +31 10h Αγορά (17)
2021-06-26 12:03 798 +32 2h 5 possibilities
2021-06-26 13:02 836 +38 1h 4 possibilities
2021-06-26 15:03 888 +52 2h Άγνωστο
2021-06-26 16:02 893 +5 1h 21 possibilities
2021-06-26 18:02 898 +5 2h 21 possibilities
2021-06-26 20:02 935 +37 2h Επιτελείο (18)
2021-06-26 23:02 979 +44 3h 2 possibilities
2021-06-27 06:03 1034 +55 7h 5 possibilities
2021-06-27 10:03 1100 +66 4h 4 possibilities
2021-06-27 11:03 1108 +8 1h 13 possibilities
2021-06-27 12:03 1116 +8 1h 13 possibilities
2021-06-27 13:02 1127 +11 1h 6 possibilities
2021-06-27 16:02 1154 +27 3h 5 possibilities
2021-06-27 20:02 1181 +27 4h 5 possibilities
2021-06-28 00:02 1213 +32 4h 5 possibilities
2021-06-28 04:04 1245 +32 4h 5 possibilities
2021-06-28 05:03 1251 +6 1h 17 possibilities
2021-06-28 07:03 1276 +25 2h 2 possibilities
2021-06-28 09:03 1291 +15 2h 8 possibilities
2021-06-28 14:03 1344 +53 5h Αγορά (20)
2021-06-28 16:02 1363 +19 2h 6 possibilities
2021-06-28 18:02 1443 +80 2h Άγνωστο
2021-06-29 00:02 1538 +95 6h 4 possibilities
2021-06-29 01:03 1559 +21 1h 4 possibilities
2021-06-29 03:03 1569 +10 2h 8 possibilities
2021-06-29 13:03 1713 +144 10h Άγνωστο
2021-06-29 14:03 1721 +8 1h 13 possibilities
2021-06-29 17:03 1743 +22 3h 5 possibilities
2021-06-29 18:03 1754 +11 1h 6 possibilities
2021-06-29 20:02 1765 +11 2h 6 possibilities
2021-06-30 00:02 1803 +38 4h 5 possibilities
2021-06-30 04:04 1841 +38 4h 5 possibilities
2021-06-30 07:03 1868 +27 3h 5 possibilities
2021-06-30 10:03 1888 +20 3h 4 possibilities
2021-06-30 14:03 1934 +46 4h 5 possibilities
2021-06-30 15:03 1948 +14 1h 4 possibilities
2021-06-30 16:02 1957 +9 1h 7 possibilities
2021-06-30 17:03 2106 +149 1h Άγνωστο
2021-06-30 18:02 2121 +15 1h 8 possibilities
2021-06-30 19:03 2286 +165 1h Άγνωστο
2021-06-30 20:03 2585 +299 1h Άγνωστο
2021-06-30 21:02 2706 +121 1h Άγνωστο
2021-07-01 04:04 2772 +66 7h 5 possibilities
2021-07-01 07:05 2791 +19 3h 6 possibilities
2021-07-01 08:02 2805 +14 1h 4 possibilities
2021-07-01 09:02 2821 +16 1h 3 possibilities
2021-07-01 18:02 2901 +80 9h 5 possibilities
2021-07-01 22:02 2981 +80 4h 4 possibilities
2021-07-02 03:02 3080 +99 5h Άγνωστο
2021-07-02 08:02 3175 +95 5h 4 possibilities
2021-07-02 12:02 3207 +32 4h 5 possibilities
2021-07-02 18:02 3322 +115 6h 3 possibilities
2021-07-03 00:02 3437 +115 6h 3 possibilities
2021-07-03 03:03 3574 +137 3h Άγνωστο
2021-07-03 07:02 3711 +137 4h Άγνωστο
2021-07-03 11:02 3739 +28 4h 2 possibilities
2021-07-03 20:03 3904 +165 9h 2 possibilities
2021-07-03 22:02 3942 +38 2h 5 possibilities
2021-07-04 01:02 4107 +165 3h Άγνωστο
2021-07-04 03:03 4305 +198 2h Άγνωστο
2021-07-04 05:03 4503 +198 2h Άγνωστο
2021-07-04 08:03 4549 +46 3h 5 possibilities
2021-07-04 11:03 4604 +55 3h 4 possibilities
2021-07-04 15:03 4631 +27 4h 5 possibilities
2021-07-04 16:03 4651 +20 1h 3 possibilities
2021-07-04 20:03 4683 +32 4h 5 possibilities
2021-07-04 22:02 4707 +24 2h 2 possibilities
2021-07-05 02:03 4773 +66 4h 4 possibilities
2021-07-05 07:03 4853 +80 5h 4 possibilities
2021-07-05 13:02 4948 +95 6h 4 possibilities
2021-07-05 15:03 4976 +28 2h 2 possibilities
2021-07-05 17:03 5010 +34 2h Στρατώνας (15)
2021-07-05 21:02 5125 +115 4h Άγνωστο
2021-07-05 22:02 5129 +4 1h 9 possibilities
2021-07-06 04:03 5167 +38 6h 5 possibilities
2021-07-06 07:03 5209 +42 3h Στρατώνας (16)
2021-07-06 11:03 5346 +137 4h Άγνωστο
2021-07-06 15:03 5395 +49 4h Στρατώνας (17)
2021-07-06 16:03 5400 +5 1h 21 possibilities
2021-07-06 20:03 5459 +59 4h Στρατώνας (18)
2021-07-06 21:03 5465 +6 1h 17 possibilities
2021-07-07 02:03 5630 +165 5h Άγνωστο
2021-07-07 03:03 5639 +9 1h 7 possibilities
2021-07-07 07:03 5685 +46 4h 5 possibilities
2021-07-07 12:03 5756 +71 5h Στρατώνας (19)
2021-07-07 13:03 5763 +7 1h 4 possibilities
2021-07-07 20:03 5848 +85 7h Στρατώνας (20)
2021-07-08 08:02 6046 +198 12h 4 possibilities
2021-07-08 09:02 6055 +9 1h 7 possibilities
2021-07-08 11:02 6065 +10 2h 8 possibilities
2021-07-08 14:02 6079 +14 3h 4 possibilities
2021-07-08 17:03 6095 +16 3h 2 possibilities
2021-07-09 00:03 6107 +12 7h 2 possibilities
2021-07-09 02:02 6122 +15 2h 8 possibilities
2021-07-09 05:02 6140 +18 3h 2 possibilities
2021-07-09 09:02 6161 +21 4h 3 possibilities
2021-07-09 14:02 6187 +26 5h Αγορά (16)
2021-07-09 20:02 6218 +31 6h Αγορά (17)
2021-07-09 22:02 6352 +134 2h Άγνωστο
2021-07-10 19:02 6381 +29 21h Άγνωστο
2021-07-10 21:02 6391 +10 2h 8 possibilities
2021-07-11 19:03 6446 +55 22h Αγρόκτημα (24)
2021-07-12 03:03 6548 +102 8h Στρατώνας (21)
2021-07-12 14:03 6614 +66 11h 5 possibilities
2021-07-12 23:02 6737 +123 9h Στρατώνας (22)
2021-07-13 03:03 6757 +20 4h 3 possibilities
2021-07-13 07:03 6780 +23 4h Οπλουργείο (12)
2021-07-13 19:03 6860 +80 12h 5 possibilities
2021-07-14 00:03 6888 +28 5h 2 possibilities
2021-07-14 02:03 6900 +12 2h 6 possibilities
2021-07-14 09:03 6934 +34 7h 2 possibilities
2021-07-14 18:03 6975 +41 9h Οπλουργείο (15)
2021-07-14 21:03 6989 +14 3h 4 possibilities
2021-07-16 10:03 7038 +49 37h Άγνωστο
2021-07-17 08:02 7133 +95 22h 5 possibilities
2021-07-17 11:02 7150 +17 3h 3 possibilities
2021-07-18 00:02 7208 +58 13h Οπλουργείο (17)
2021-07-18 16:02 7279 +71 16h Οπλουργείο (18)
2021-07-19 11:03 7363 +84 19h Οπλουργείο (19)
2021-07-20 05:03 7478 +115 18h 5 possibilities
2021-07-20 16:03 7625 +147 11h Στρατώνας (23)
2021-07-21 05:03 7802 +177 13h Στρατώνας (24)
2021-07-23 08:02 7903 +101 51h Οπλουργείο (20)
2021-07-24 06:02 8040 +137 22h 5 possibilities
2021-07-24 10:03 8061 +21 4h 3 possibilities
2021-07-24 14:02 8086 +25 4h 3 possibilities
2021-07-24 20:02 8598 +512 6h Άγνωστο
2021-07-27 12:02 8763 +165 64h Αγρόκτημα (30)
2021-07-27 13:03 8777 +14 1h 4 possibilities
2021-07-27 14:03 8780 +3 1h 23 possibilities
2021-07-28 18:03 8992 +212 28h Στρατώνας (25)
2021-07-29 00:03 9021 +29 6h 3 possibilities
2021-07-29 07:05 9057 +36 7h 3 possibilities
2021-07-29 16:02 9100 +43 9h 3 possibilities
2021-07-30 02:02 9151 +51 10h 2 possibilities
2021-07-30 12:02 9213 +62 10h Στάβλος (17)
2021-07-31 04:03 9287 +74 16h Στάβλος (18)
2021-07-31 22:02 9375 +88 18h Στάβλος (19)
2021-08-01 21:02 9482 +107 23h Στάβλος (20)
2021-08-01 22:02 9485 +3 1h 23 possibilities
2021-08-01 23:02 9489 +4 1h 9 possibilities
2021-08-02 00:02 9494 +5 1h 21 possibilities
2021-08-02 01:02 9499 +5 1h 21 possibilities
2021-08-02 03:03 9506 +7 2h 4 possibilities
2021-08-02 06:02 9515 +9 3h 6 possibilities
2021-08-02 08:02 9524 +9 2h 7 possibilities
2021-08-02 11:03 9536 +12 3h 5 possibilities
2021-08-02 16:02 9551 +15 5h 7 possibilities
2021-08-02 21:02 9568 +17 5h 3 possibilities
2021-08-03 04:03 9588 +20 7h 2 possibilities
2021-08-03 12:02 9613 +25 8h 3 possibilities
2021-08-03 21:03 9642 +29 9h 3 possibilities
2021-08-04 08:02 9678 +36 11h 2 possibilities
2021-08-04 22:03 9714 +36 14h 2 possibilities
2022-11-16 01:02 9778 +64 11236h Άγνωστο
2022-11-16 05:02 9855 +77 4h Επιτελείο (22)
2022-11-16 11:02 9947 +92 6h Επιτελείο (23)
2022-11-16 17:02 10057 +110 6h Επιτελείο (24)
2022-11-16 23:02 10190 +133 6h Επιτελείο (25)
2022-12-24 22:02 10349 +159 911h Άγνωστο

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2023-03-26 17:47:50 EEST

Privacy policy - Cookie options