Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: 0012

Όνομα:0012
Τοποθεσία:467|488
Ήπειρος:K44
Πόντοι:10,349
Ιδιοκτήτης:dim4000
Φυλή ιδιοκτήτη :HOJ
Τελευταία κατάκτηση:640 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :1
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2021-06-23 21:03 161 -24 -
2021-06-23 22:03 164 +3 1h 23 possibilities
2021-06-24 06:02 172 +8 8h Άγνωστο
2021-06-24 07:05 175 +3 1h 23 possibilities
2021-06-24 08:02 178 +3 1h 23 possibilities
2021-06-24 09:02 183 +5 1h 21 possibilities
2021-06-24 10:02 193 +10 1h 8 possibilities
2021-06-24 12:02 202 +9 2h 7 possibilities
2021-06-24 16:02 230 +28 4h 2 possibilities
2021-06-24 17:02 241 +11 1h 6 possibilities
2021-06-24 18:02 254 +13 1h 5 possibilities
2021-06-24 20:02 263 +9 2h 7 possibilities
2021-06-24 21:02 271 +8 1h 13 possibilities
2021-06-24 23:02 279 +8 2h 13 possibilities
2021-06-25 00:02 287 +8 1h 13 possibilities
2021-06-25 07:02 295 +8 7h Άγνωστο
2021-06-25 08:02 301 +6 1h 17 possibilities
2021-06-25 09:02 309 +8 1h 13 possibilities
2021-06-25 12:02 324 +15 3h 7 possibilities
2021-06-25 16:02 343 +19 4h 5 possibilities
2021-06-25 17:02 350 +7 1h 4 possibilities
2021-06-25 19:02 361 +11 2h 6 possibilities
2021-06-25 20:02 370 +9 1h 7 possibilities
2021-06-25 21:02 384 +14 1h 4 possibilities
2021-06-25 22:02 387 +3 1h 23 possibilities
2021-06-26 10:03 400 +13 12h Άγνωστο
2021-06-26 12:03 413 +13 2h 5 possibilities
2021-06-26 13:02 462 +49 1h Στρατώνας (17)
2021-06-26 14:03 494 +32 1h 4 possibilities
2021-06-26 15:03 575 +81 1h Άγνωστο
2021-06-26 16:02 578 +3 1h 23 possibilities
2021-06-26 18:02 583 +5 2h 21 possibilities
2021-06-26 19:03 588 +5 1h 21 possibilities
2021-06-27 00:02 634 +46 5h 5 possibilities
2021-06-27 01:02 644 +10 1h 8 possibilities
2021-06-27 06:03 699 +55 5h 5 possibilities
2021-06-27 09:03 765 +66 3h 4 possibilities
2021-06-27 10:03 777 +12 1h 6 possibilities
2021-06-27 12:03 792 +15 2h 8 possibilities
2021-06-27 13:02 810 +18 1h 2 possibilities
2021-06-27 15:03 825 +15 2h 8 possibilities
2021-06-27 18:02 840 +15 3h 7 possibilities
2021-06-27 19:03 846 +6 1h 17 possibilities
2021-06-27 20:02 851 +5 1h 21 possibilities
2021-06-28 00:02 870 +19 4h 5 possibilities
2021-06-28 02:03 889 +19 2h 6 possibilities
2021-06-28 04:04 902 +13 2h 5 possibilities
2021-06-28 07:03 924 +22 3h 5 possibilities
2021-06-28 09:03 945 +21 2h 4 possibilities
2021-06-28 12:03 971 +26 3h 2 possibilities
2021-06-28 15:03 993 +22 3h 5 possibilities
2021-06-28 18:02 1015 +22 3h 5 possibilities
2021-06-29 00:02 1095 +80 6h 5 possibilities
2021-06-29 01:03 1106 +11 1h 6 possibilities
2021-06-29 02:03 1112 +6 1h 17 possibilities
2021-06-29 03:03 1126 +14 1h 4 possibilities
2021-06-29 06:03 1146 +20 3h 4 possibilities
2021-06-29 14:03 1241 +95 8h 5 possibilities
2021-06-29 15:03 1254 +13 1h 5 possibilities
2021-06-29 19:03 1281 +27 4h 5 possibilities
2021-06-29 20:02 1289 +8 1h 13 possibilities
2021-06-30 10:03 1423 +134 14h Άγνωστο
2021-06-30 13:03 1454 +31 3h 2 possibilities
2021-06-30 15:03 1491 +37 2h Επιτελείο (18)
2021-06-30 16:02 1628 +137 1h Άγνωστο
2021-06-30 17:03 1632 +4 1h 9 possibilities
2021-06-30 19:03 1676 +44 2h Επιτελείο (19)
2021-06-30 20:03 2092 +416 1h Άγνωστο
2021-06-30 21:02 2151 +59 1h Στρατώνας (18)
2021-07-01 01:03 2183 +32 4h 5 possibilities
2021-07-01 05:02 2221 +38 4h 5 possibilities
2021-07-01 09:02 2259 +38 4h 5 possibilities
2021-07-01 14:02 2305 +46 5h 5 possibilities
2021-07-01 19:02 2351 +46 5h 5 possibilities
2021-07-01 22:02 2406 +55 3h 4 possibilities
2021-07-02 00:02 2461 +55 2h 3 possibilities
2021-07-02 02:02 2476 +15 2h 8 possibilities
2021-07-02 05:02 2495 +19 3h 6 possibilities
2021-07-02 12:02 2561 +66 7h 5 possibilities
2021-07-02 19:02 2627 +66 7h 5 possibilities
2021-07-02 23:02 2707 +80 4h 4 possibilities
2021-07-03 03:03 2787 +80 4h 4 possibilities
2021-07-03 04:03 2795 +8 1h 13 possibilities
2021-07-03 07:02 2890 +95 3h Άγνωστο
2021-07-03 09:02 2985 +95 2h Άγνωστο
2021-07-03 12:02 3007 +22 3h 5 possibilities
2021-07-03 18:02 3131 +124 6h Άγνωστο
2021-07-03 20:03 3142 +11 2h 6 possibilities
2021-07-04 09:03 3268 +126 13h Άγνωστο
2021-07-04 11:03 3284 +16 2h 3 possibilities
2021-07-04 17:03 3421 +137 6h Άγνωστο
2021-07-04 20:03 3448 +27 3h 5 possibilities
2021-07-04 21:03 3460 +12 1h 6 possibilities
2021-07-05 00:03 3492 +32 3h 5 possibilities
2021-07-05 06:02 3530 +38 6h 5 possibilities
2021-07-05 13:02 3667 +137 7h 2 possibilities
2021-07-05 14:03 3680 +13 1h 5 possibilities
2021-07-05 19:03 3845 +165 5h Άγνωστο
2021-07-05 23:02 4010 +165 4h Άγνωστο
2021-07-06 02:02 4025 +15 3h 7 possibilities
2021-07-06 07:03 4071 +46 5h 5 possibilities
2021-07-06 12:03 4273 +202 5h Άγνωστο
2021-07-06 17:03 4471 +198 5h Άγνωστο
2021-07-06 20:03 4490 +19 3h 6 possibilities
2021-07-07 03:03 4545 +55 7h 5 possibilities
2021-07-07 07:03 4567 +22 4h 5 possibilities
2021-07-07 11:03 4633 +66 4h 4 possibilities
2021-07-07 12:03 4647 +14 1h 4 possibilities
2021-07-07 17:03 4727 +80 5h 4 possibilities
2021-07-07 22:03 4822 +95 5h 4 possibilities
2021-07-08 05:02 4937 +115 7h 4 possibilities
2021-07-08 10:03 4964 +27 5h 5 possibilities
2021-07-08 18:03 5101 +137 8h 4 possibilities
2021-07-08 23:02 5111 +10 5h 3 possibilities
2021-07-09 01:03 5123 +12 2h 6 possibilities
2021-07-09 04:03 5138 +15 3h 7 possibilities
2021-07-09 07:02 5156 +18 3h 2 possibilities
2021-07-09 11:02 5177 +21 4h 3 possibilities
2021-07-09 16:02 5203 +26 5h Αγορά (16)
2021-07-09 22:02 5234 +31 6h Αγορά (17)
2021-07-10 05:02 5271 +37 7h Αγορά (18)
2021-07-10 13:02 5315 +44 8h Αγορά (19)
2021-07-10 23:02 5368 +53 10h Αγορά (20)
2021-07-11 00:02 5384 +16 1h 3 possibilities
2021-07-11 02:02 5404 +20 2h 4 possibilities
2021-07-11 04:03 5428 +24 2h 2 possibilities
2021-07-11 09:03 5460 +32 5h 5 possibilities
2021-07-11 12:02 5488 +28 3h 2 possibilities
2021-07-11 15:02 5522 +34 3h 2 possibilities
2021-07-11 18:02 5564 +42 3h Στρατώνας (16)
2021-07-11 22:02 5613 +49 4h Στρατώνας (17)
2021-07-12 04:03 5651 +38 6h 5 possibilities
2021-07-12 09:02 5710 +59 5h Στρατώνας (18)
2021-07-12 15:02 5781 +71 6h Στρατώνας (19)
2021-07-12 21:03 5871 +90 6h Άγνωστο
2021-07-13 04:03 5917 +46 7h 5 possibilities
2021-07-13 05:02 5927 +10 1h 8 possibilities
2021-07-13 13:03 5982 +55 8h 5 possibilities
2021-07-13 15:03 5993 +11 2h 6 possibilities
2021-07-13 17:03 6013 +20 2h 4 possibilities
2021-07-13 18:03 6019 +6 1h 17 possibilities
2021-07-13 19:03 6028 +9 1h 7 possibilities
2021-07-14 06:03 6094 +66 11h 5 possibilities
2021-07-14 09:03 6110 +16 3h 2 possibilities
2021-07-14 12:03 6130 +20 3h 4 possibilities
2021-07-14 17:03 6153 +23 5h Οπλουργείο (12)
2021-07-15 20:02 6182 +29 27h Άγνωστο
2021-07-16 04:03 6210 +28 8h Οπλουργείο (13)
2021-07-16 12:02 6244 +34 8h Οπλουργείο (14)
2021-07-17 01:03 6324 +80 13h 5 possibilities
2021-07-17 03:03 6334 +10 2h 8 possibilities
2021-07-17 05:02 6346 +12 2h 6 possibilities
2021-07-17 13:02 6387 +41 8h Οπλουργείο (15)
2021-07-18 05:02 6482 +95 16h 5 possibilities
2021-07-18 07:05 6496 +14 2h 4 possibilities
2021-07-18 11:02 6513 +17 4h 3 possibilities
2021-07-18 21:03 6562 +49 10h Οπλουργείο (16)
2021-07-19 07:03 6727 +165 10h 4 possibilities
2021-07-19 20:02 6785 +58 13h Οπλουργείο (17)
2021-07-20 05:03 6900 +115 9h 5 possibilities
2021-07-20 15:03 7098 +198 10h 2 possibilities
2021-07-20 23:03 7200 +102 8h Στρατώνας (21)
2021-07-21 03:03 7221 +21 4h 3 possibilities
2021-07-21 07:03 7246 +25 4h 3 possibilities
2021-07-22 19:02 7369 +123 36h Άγνωστο
2021-07-23 10:03 7440 +71 15h Οπλουργείο (18)
2021-07-23 22:02 7587 +147 12h Στρατώνας (23)
2021-07-24 19:02 7671 +84 21h Οπλουργείο (19)
2021-07-25 18:02 7772 +101 23h Οπλουργείο (20)
2021-07-27 04:04 7909 +137 34h 5 possibilities
2021-07-27 09:03 8421 +512 5h Άγνωστο
2021-07-27 19:03 8450 +29 10h 2 possibilities
2021-07-29 02:03 8627 +177 31h Άγνωστο
2021-07-30 20:02 8663 +36 42h Άγνωστο
2021-08-07 00:02 8828 +165 172h Άγνωστο
2021-08-07 17:02 9040 +212 17h Στρατώνας (25)
2021-08-08 01:02 9083 +43 8h 3 possibilities
2021-08-08 11:03 9134 +51 10h 2 possibilities
2021-08-08 23:02 9196 +62 12h Στάβλος (17)
2021-08-09 14:03 9270 +74 15h Στάβλος (18)
2021-08-10 08:03 9358 +88 18h Στάβλος (19)
2021-08-11 06:03 9473 +115 22h 5 possibilities
2021-08-11 07:03 9482 +9 1h 7 possibilities
2021-08-11 08:03 9485 +3 1h 23 possibilities
2021-08-11 09:03 9489 +4 1h 9 possibilities
2021-08-11 10:03 9494 +5 1h 21 possibilities
2021-08-11 11:03 9499 +5 1h 21 possibilities
2021-08-11 13:03 9506 +7 2h 4 possibilities
2021-08-11 15:03 9515 +9 2h 7 possibilities
2021-08-11 18:03 9524 +9 3h 6 possibilities
2021-08-11 21:03 9536 +12 3h 5 possibilities
2021-08-12 02:02 9551 +15 5h 7 possibilities
2021-08-12 07:05 9568 +17 5h 3 possibilities
2021-08-12 13:02 9588 +20 6h 2 possibilities
2021-08-12 21:02 9613 +25 8h 3 possibilities
2021-08-13 07:02 9642 +29 10h 2 possibilities
2021-08-13 18:02 9678 +36 11h 2 possibilities
2021-08-14 08:02 9714 +36 14h 2 possibilities
2022-11-16 01:02 9778 +64 11010h Άγνωστο
2022-11-16 05:02 9855 +77 4h Επιτελείο (22)
2022-11-16 11:02 9947 +92 6h Επιτελείο (23)
2022-11-16 17:02 10057 +110 6h Επιτελείο (24)
2022-11-16 23:02 10190 +133 6h Επιτελείο (25)
2022-12-24 22:02 10349 +159 911h Άγνωστο

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2023-03-25 10:39:57 EET

Privacy policy - Cookie options