Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: 0021

Όνομα:0021
Τοποθεσία:463|497
Ήπειρος:K44
Πόντοι:10,349
Ιδιοκτήτης:dim4000
Φυλή ιδιοκτήτη :HOJ
Τελευταία κατάκτηση:631 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :1
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2021-07-03 21:02 315 +6 17 possibilities
2021-07-03 23:02 323 +8 2h 13 possibilities
2021-07-04 01:02 331 +8 2h 13 possibilities
2021-07-04 02:02 342 +11 1h 6 possibilities
2021-07-04 03:03 348 +6 1h 17 possibilities
2021-07-04 05:03 361 +13 2h 5 possibilities
2021-07-04 08:03 376 +15 3h 7 possibilities
2021-07-04 09:03 384 +8 1h 13 possibilities
2021-07-04 11:03 392 +8 2h 13 possibilities
2021-07-04 13:03 403 +11 2h 6 possibilities
2021-07-04 15:03 422 +19 2h 6 possibilities
2021-07-04 16:03 444 +22 1h 5 possibilities
2021-07-04 17:03 471 +27 1h 5 possibilities
2021-07-04 18:03 503 +32 1h 4 possibilities
2021-07-04 19:03 541 +38 1h 4 possibilities
2021-07-04 20:03 548 +7 1h 4 possibilities
2021-07-04 21:03 594 +46 1h 2 possibilities
2021-07-04 22:02 795 +201 1h Άγνωστο
2021-07-04 23:02 800 +5 1h 21 possibilities
2021-07-05 01:03 811 +11 2h 6 possibilities
2021-07-05 03:03 824 +13 2h 5 possibilities
2021-07-05 06:02 837 +13 3h 5 possibilities
2021-07-05 08:03 852 +15 2h 8 possibilities
2021-07-05 09:03 861 +9 1h 7 possibilities
2021-07-05 10:03 871 +10 1h 8 possibilities
2021-07-05 11:03 883 +12 1h 6 possibilities
2021-07-05 13:02 898 +15 2h 8 possibilities
2021-07-05 14:03 916 +18 1h 2 possibilities
2021-07-05 16:02 937 +21 2h 4 possibilities
2021-07-05 18:02 963 +26 2h 2 possibilities
2021-07-05 21:02 994 +31 3h 2 possibilities
2021-07-05 23:02 1031 +37 2h Επιτελείο (18)
2021-07-06 02:02 1075 +44 3h 2 possibilities
2021-07-06 06:02 1128 +53 4h 2 possibilities
2021-07-06 08:02 1143 +15 2h 8 possibilities
2021-07-06 09:03 1162 +19 1h 6 possibilities
2021-07-06 11:03 1181 +19 2h 6 possibilities
2021-07-06 14:03 1203 +22 3h 5 possibilities
2021-07-06 16:03 1225 +22 2h 5 possibilities
2021-07-06 17:03 1238 +13 1h 5 possibilities
2021-07-06 20:03 1265 +27 3h 5 possibilities
2021-07-06 23:03 1292 +27 3h 5 possibilities
2021-07-07 01:04 1307 +15 2h 8 possibilities
2021-07-07 04:04 1339 +32 3h 5 possibilities
2021-07-07 08:02 1371 +32 4h 5 possibilities
2021-07-07 11:03 1409 +38 3h 5 possibilities
2021-07-07 12:03 1414 +5 1h 21 possibilities
2021-07-07 16:03 1452 +38 4h 5 possibilities
2021-07-07 17:03 1458 +6 1h 17 possibilities
2021-07-07 22:03 1504 +46 5h 5 possibilities
2021-07-08 03:03 1550 +46 5h 5 possibilities
2021-07-08 05:02 1569 +19 2h 6 possibilities
2021-07-08 08:02 1591 +22 3h 5 possibilities
2021-07-08 14:02 1646 +55 6h 5 possibilities
2021-07-09 01:03 1741 +95 11h 5 possibilities
2021-07-09 08:02 1856 +115 7h 4 possibilities
2021-07-09 13:02 1911 +55 5h 5 possibilities
2021-07-09 17:02 2048 +137 4h Άγνωστο
2021-07-10 08:02 2213 +165 15h 5 possibilities
2021-07-10 14:02 2279 +66 6h 5 possibilities
2021-07-10 21:02 2353 +74 7h Στάβλος (18)
2021-07-11 06:02 2433 +80 9h 5 possibilities
2021-07-11 17:03 2642 +209 11h Άγνωστο
2021-07-11 18:02 2650 +8 1h 13 possibilities
2021-07-12 03:03 2730 +80 9h 5 possibilities
2021-07-12 13:03 2825 +95 10h 5 possibilities
2021-07-12 22:03 2920 +95 9h 5 possibilities
2021-07-12 23:02 2928 +8 1h 13 possibilities
2021-07-13 01:03 2966 +38 2h 5 possibilities
2021-07-13 02:02 2979 +13 1h 5 possibilities
2021-07-13 03:03 2991 +12 1h 6 possibilities
2021-07-13 05:02 3004 +13 2h 5 possibilities
2021-07-13 06:02 3012 +8 1h 13 possibilities
2021-07-13 07:03 3022 +10 1h 8 possibilities
2021-07-13 10:03 3044 +22 3h 5 possibilities
2021-07-13 12:03 3053 +9 2h 7 possibilities
2021-07-13 13:03 3063 +10 1h 8 possibilities
2021-07-13 15:03 3095 +32 2h 5 possibilities
2021-07-13 18:03 3114 +19 3h 6 possibilities
2021-07-13 21:03 3140 +26 3h 2 possibilities
2021-07-13 22:03 3145 +5 1h 21 possibilities
2021-07-14 02:03 3172 +27 4h 5 possibilities
2021-07-14 05:03 3187 +15 3h 7 possibilities
2021-07-14 08:03 3205 +18 3h 2 possibilities
2021-07-14 11:03 3226 +21 3h 4 possibilities
2021-07-14 16:03 3252 +26 5h Αγορά (16)
2021-07-14 23:03 3283 +31 7h Αγορά (17)
2021-07-16 02:03 3310 +27 27h Άγνωστο
2021-07-16 03:02 3325 +15 1h 8 possibilities
2021-07-16 04:03 3346 +21 1h 4 possibilities
2021-07-16 10:03 3378 +32 6h 5 possibilities
2021-07-16 16:02 3416 +38 6h 5 possibilities
2021-07-16 17:02 3427 +11 1h 6 possibilities
2021-07-16 20:02 3441 +14 3h 4 possibilities
2021-07-16 23:02 3463 +22 3h 5 possibilities
2021-07-17 00:02 3469 +6 1h 17 possibilities
2021-07-17 01:03 3478 +9 1h 7 possibilities
2021-07-17 09:02 3524 +46 8h 5 possibilities
2021-07-17 13:02 3556 +32 4h 5 possibilities
2021-07-17 16:02 3576 +20 3h 4 possibilities
2021-07-17 21:02 3638 +62 5h Άγνωστο
2021-07-18 07:05 3693 +55 10h 5 possibilities
2021-07-18 08:02 3707 +14 1h 4 possibilities
2021-07-18 09:03 3723 +16 1h 3 possibilities
2021-07-18 22:03 3789 +66 13h 5 possibilities
2021-07-19 03:03 3817 +28 5h 2 possibilities
2021-07-19 21:02 3897 +80 18h 5 possibilities
2021-07-19 23:03 3917 +20 2h 4 possibilities
2021-07-20 01:03 3941 +24 2h 2 possibilities
2021-07-20 06:03 3969 +28 5h 2 possibilities
2021-07-20 07:03 3979 +10 1h 8 possibilities
2021-07-20 09:03 3991 +12 2h 6 possibilities
2021-07-20 15:03 4025 +34 6h 2 possibilities
2021-07-20 23:03 4066 +41 8h Οπλουργείο (15)
2021-07-21 10:03 4181 +115 11h 5 possibilities
2021-07-21 16:03 4227 +46 6h 5 possibilities
2021-07-21 18:03 4255 +28 2h 2 possibilities
2021-07-22 09:02 4310 +55 15h 3 possibilities
2021-07-22 17:02 4376 +66 8h 5 possibilities
2021-07-23 04:03 4491 +115 11h 5 possibilities
2021-07-23 17:02 4628 +137 13h 5 possibilities
2021-07-23 20:02 4662 +34 3h 2 possibilities
2021-07-23 22:02 4676 +14 2h 4 possibilities
2021-07-24 10:03 4756 +80 12h 5 possibilities
2021-07-24 20:02 4805 +49 10h Οπλουργείο (16)
2021-07-25 13:03 4942 +137 17h 5 possibilities
2021-07-27 02:02 5037 +95 37h Αγρόκτημα (27)
2021-07-27 05:03 5054 +17 3h 3 possibilities
2021-07-27 17:03 5112 +58 12h Οπλουργείο (17)
2021-07-27 20:03 5154 +42 3h Στρατώνας (16)
2021-07-28 00:03 5203 +49 4h Στρατώνας (17)
2021-07-28 15:03 5274 +71 15h Οπλουργείο (18)
2021-07-29 02:03 5439 +165 11h 4 possibilities
2021-07-29 11:02 5604 +165 9h 2 possibilities
2021-07-31 08:02 5802 +198 45h 4 possibilities
2021-08-01 03:03 5917 +115 19h 5 possibilities
2021-08-02 14:03 6012 +95 35h Αγρόκτημα (27)
2021-08-02 17:02 6033 +21 3h 4 possibilities
2021-08-03 13:02 6148 +115 20h 5 possibilities
2021-08-04 08:02 6346 +198 19h 4 possibilities
2021-08-04 16:03 6483 +137 8h 4 possibilities
2021-08-05 01:03 6648 +165 9h 2 possibilities
2021-08-06 01:02 6846 +198 24h 4 possibilities
2021-08-06 07:02 6883 +37 6h Αγορά (18)
2021-08-06 12:02 6942 +59 5h Στρατώνας (18)
2021-08-07 10:03 7079 +137 22h 5 possibilities
2021-08-08 04:03 7163 +84 18h Οπλουργείο (19)
2021-08-08 23:02 7264 +101 19h Οπλουργείο (20)
2021-08-09 03:03 7335 +71 4h Στρατώνας (19)
2021-08-09 10:03 7420 +85 7h Στρατώνας (20)
2021-08-09 15:02 7445 +25 5h 3 possibilities
2021-08-09 23:02 7547 +102 8h Στρατώνας (21)
2021-08-10 04:04 8059 +512 5h Άγνωστο
2021-08-10 14:03 8182 +123 10h Στρατώνας (22)
2021-08-11 09:03 8329 +147 19h Στρατώνας (23)
2021-08-14 01:02 8494 +165 64h Αγρόκτημα (30)
2021-08-14 14:02 8671 +177 13h Στρατώνας (24)
2021-08-15 06:02 8883 +212 16h Στρατώνας (25)
2021-08-15 12:02 8912 +29 6h 3 possibilities
2021-08-15 19:02 8948 +36 7h 3 possibilities
2021-08-16 04:03 8991 +43 9h 3 possibilities
2021-08-16 15:02 9042 +51 11h 2 possibilities
2021-08-17 03:02 9104 +62 12h Στάβλος (17)
2021-08-17 19:03 9178 +74 16h Στάβλος (18)
2021-08-18 13:02 9266 +88 18h Στάβλος (19)
2021-08-19 11:02 9373 +107 22h Στάβλος (20)
2021-08-19 19:02 9417 +44 8h Αγορά (19)
2021-08-20 05:02 9487 +70 10h Άγνωστο
2021-08-20 06:02 9490 +3 1h 23 possibilities
2021-08-20 07:02 9494 +4 1h 9 possibilities
2021-08-20 08:02 9499 +5 1h 21 possibilities
2021-08-20 09:02 9504 +5 1h 21 possibilities
2021-08-20 12:02 9511 +7 3h 2 possibilities
2021-08-20 14:02 9520 +9 2h 7 possibilities
2021-08-20 16:02 9529 +9 2h 7 possibilities
2021-08-20 19:02 9541 +12 3h 5 possibilities
2021-08-20 22:02 9556 +15 3h 7 possibilities
2021-08-21 03:02 9573 +17 5h 3 possibilities
2021-08-21 08:02 9593 +20 5h 2 possibilities
2021-08-21 16:02 9618 +25 8h 3 possibilities
2021-08-22 01:02 9647 +29 9h 3 possibilities
2021-08-22 11:02 9683 +36 10h 3 possibilities
2021-08-23 01:02 9724 +41 14h Οπλουργείο (15)
2021-08-23 02:02 9714 -10 1h -
2022-11-16 01:02 9778 +64 10800h Άγνωστο
2022-11-16 05:02 9855 +77 4h Επιτελείο (22)
2022-11-16 11:02 9947 +92 6h Επιτελείο (23)
2022-11-16 17:02 10057 +110 6h Επιτελείο (24)
2022-11-16 23:02 10190 +133 6h Επιτελείο (25)
2022-12-24 22:02 10349 +159 911h Άγνωστο

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2023-03-26 17:53:19 EEST

Privacy policy - Cookie options