Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: 0027

Όνομα:0027
Τοποθεσία:462|492
Ήπειρος:K44
Πόντοι:10,349
Ιδιοκτήτης:dim4000
Φυλή ιδιοκτήτη :HOJ
Τελευταία κατάκτηση:624 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :1
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2021-07-10 23:02 330 +5 21 possibilities
2021-07-11 00:02 336 +6 1h 17 possibilities
2021-07-11 02:02 344 +8 2h 13 possibilities
2021-07-11 03:02 352 +8 1h 13 possibilities
2021-07-11 05:02 363 +11 2h 6 possibilities
2021-07-11 08:03 376 +13 3h 5 possibilities
2021-07-11 09:03 381 +5 1h 21 possibilities
2021-07-11 10:03 387 +6 1h 17 possibilities
2021-07-11 12:02 392 +5 2h 21 possibilities
2021-07-11 13:02 399 +7 1h 4 possibilities
2021-07-11 14:03 405 +6 1h 17 possibilities
2021-07-11 15:02 417 +12 1h 6 possibilities
2021-07-11 17:03 425 +8 2h 13 possibilities
2021-07-11 18:02 433 +8 1h 13 possibilities
2021-07-11 19:03 441 +8 1h 13 possibilities
2021-07-11 21:02 458 +17 2h 3 possibilities
2021-07-12 00:03 469 +11 3h 6 possibilities
2021-07-12 01:02 480 +11 1h 6 possibilities
2021-07-12 04:03 495 +15 3h 7 possibilities
2021-07-12 08:02 517 +22 4h 5 possibilities
2021-07-12 10:03 527 +10 2h 8 possibilities
2021-07-12 11:03 539 +12 1h 6 possibilities
2021-07-12 14:03 554 +15 3h 7 possibilities
2021-07-12 15:02 572 +18 1h 2 possibilities
2021-07-12 17:03 593 +21 2h 4 possibilities
2021-07-12 20:02 619 +26 3h 2 possibilities
2021-07-12 21:03 656 +37 1h Επιτελείο (18)
2021-07-12 23:02 687 +31 2h 2 possibilities
2021-07-13 01:03 724 +37 2h Επιτελείο (18)
2021-07-13 04:03 768 +44 3h 2 possibilities
2021-07-13 12:03 821 +53 8h Αγορά (20)
2021-07-13 15:03 843 +22 3h 5 possibilities
2021-07-13 23:03 870 +27 8h 5 possibilities
2021-07-14 01:03 883 +13 2h 5 possibilities
2021-07-14 05:03 915 +32 4h 5 possibilities
2021-07-14 09:03 953 +38 4h 5 possibilities
2021-07-14 11:03 968 +15 2h 8 possibilities
2021-07-14 13:03 987 +19 2h 6 possibilities
2021-07-14 15:03 1009 +22 2h 5 possibilities
2021-07-14 21:03 1036 +27 6h 5 possibilities
2021-07-15 00:03 1068 +32 3h 5 possibilities
2021-07-15 12:02 1111 +43 12h 3 possibilities
2021-07-15 16:02 1126 +15 4h 7 possibilities
2021-07-15 21:02 1145 +19 5h 5 possibilities
2021-07-15 23:02 1172 +27 2h 5 possibilities
2021-07-16 00:02 1178 +6 1h 17 possibilities
2021-07-16 03:02 1205 +27 3h 5 possibilities
2021-07-16 07:03 1237 +32 4h 5 possibilities
2021-07-16 11:03 1275 +38 4h 5 possibilities
2021-07-16 12:02 1283 +8 1h 13 possibilities
2021-07-16 13:02 1294 +11 1h 6 possibilities
2021-07-16 16:02 1313 +19 3h 6 possibilities
2021-07-16 17:02 1327 +14 1h 4 possibilities
2021-07-16 19:02 1337 +10 2h 8 possibilities
2021-07-16 21:02 1352 +15 2h 8 possibilities
2021-07-17 00:02 1371 +19 3h 6 possibilities
2021-07-17 05:02 1401 +30 5h Άγνωστο
2021-07-17 07:03 1449 +48 2h Άγνωστο
2021-07-17 12:02 1476 +27 5h 5 possibilities
2021-07-17 18:02 1508 +32 6h 5 possibilities
2021-07-17 19:02 1521 +13 1h 5 possibilities
2021-07-17 21:02 1536 +15 2h 8 possibilities
2021-07-17 23:02 1555 +19 2h 6 possibilities
2021-07-18 02:02 1566 +11 3h 6 possibilities
2021-07-18 04:03 1580 +14 2h 4 possibilities
2021-07-18 20:02 1618 +38 16h Αγρόκτημα (22)
2021-07-19 13:03 1664 +46 17h Αγρόκτημα (23)
2021-07-20 02:03 1710 +46 13h 3 possibilities
2021-07-20 03:03 1732 +22 1h 5 possibilities
2021-07-20 09:03 1787 +55 6h 5 possibilities
2021-07-20 15:03 1853 +66 6h 5 possibilities
2021-07-20 20:03 1899 +46 5h 5 possibilities
2021-07-21 01:03 1954 +55 5h 5 possibilities
2021-07-21 08:02 2020 +66 7h 5 possibilities
2021-07-21 11:03 2047 +27 3h 5 possibilities
2021-07-21 15:03 2063 +16 4h 2 possibilities
2021-07-21 16:03 2079 +16 1h 3 possibilities
2021-07-22 00:03 2159 +80 8h 5 possibilities
2021-07-22 06:02 2238 +79 6h Άγνωστο
2021-07-22 15:02 2324 +86 9h Άγνωστο
2021-07-22 16:02 2330 +6 1h 17 possibilities
2021-07-22 17:02 2339 +9 1h 7 possibilities
2021-07-23 01:02 2405 +66 8h 5 possibilities
2021-07-23 10:03 2485 +80 9h 5 possibilities
2021-07-23 14:02 2517 +32 4h 5 possibilities
2021-07-24 03:03 2563 +46 13h 3 possibilities
2021-07-24 07:02 2583 +20 4h 3 possibilities
2021-07-24 08:02 2603 +20 1h 3 possibilities
2021-07-24 13:02 2641 +38 5h 5 possibilities
2021-07-24 22:02 2696 +55 9h 5 possibilities
2021-07-25 04:04 2742 +46 6h 5 possibilities
2021-07-25 05:02 2748 +6 1h 17 possibilities
2021-07-25 06:02 2755 +7 1h 4 possibilities
2021-07-25 11:03 2778 +23 5h Οπλουργείο (12)
2021-07-26 02:02 2849 +71 15h Οπλουργείο (18)
2021-07-27 10:03 2929 +80 32h Αγρόκτημα (26)
2021-07-27 12:02 2953 +24 2h 2 possibilities
2021-07-27 17:03 2981 +28 5h 2 possibilities
2021-07-27 19:03 2991 +10 2h 8 possibilities
2021-07-27 20:03 3003 +12 1h 6 possibilities
2021-07-28 04:04 3037 +34 8h Οπλουργείο (14)
2021-07-28 13:03 3078 +41 9h Οπλουργείο (15)
2021-07-28 15:03 3092 +14 2h 4 possibilities
2021-07-28 22:03 3147 +55 7h 5 possibilities
2021-07-29 10:02 3242 +95 12h 5 possibilities
2021-07-29 19:02 3291 +49 9h 2 possibilities
2021-07-31 00:02 3406 +115 29h 5 possibilities
2021-07-31 22:02 3501 +95 22h 5 possibilities
2021-08-01 00:02 3510 +9 2h 7 possibilities
2021-08-01 01:02 3520 +10 1h 8 possibilities
2021-08-01 03:03 3532 +12 2h 6 possibilities
2021-08-01 06:02 3549 +17 3h 3 possibilities
2021-08-01 20:02 3607 +58 14h Οπλουργείο (17)
2021-08-02 11:03 3744 +137 15h 5 possibilities
2021-08-02 21:02 3839 +95 10h 5 possibilities
2021-08-02 23:03 3867 +28 2h 2 possibilities
2021-08-03 11:03 3982 +115 12h 5 possibilities
2021-08-04 03:03 4053 +71 16h Οπλουργείο (18)
2021-08-04 11:03 4119 +66 8h 5 possibilities
2021-08-05 06:02 4284 +165 19h 5 possibilities
2021-08-05 09:02 4299 +15 3h 7 possibilities
2021-08-05 12:03 4317 +18 3h 2 possibilities
2021-08-05 16:02 4338 +21 4h 3 possibilities
2021-08-05 21:02 4364 +26 5h Αγορά (16)
2021-08-06 08:02 4459 +95 11h 5 possibilities
2021-08-07 14:02 4574 +115 30h 3 possibilities
2021-08-08 04:03 4711 +137 14h 5 possibilities
2021-08-08 16:02 4848 +137 12h 5 possibilities
2021-08-09 00:02 4928 +80 8h 5 possibilities
2021-08-09 09:02 5093 +165 9h 2 possibilities
2021-08-09 17:03 5258 +165 8h 2 possibilities
2021-08-10 17:03 5373 +115 24h 5 possibilities
2021-08-11 01:03 5407 +34 8h Οπλουργείο (14)
2021-08-11 04:03 5449 +42 3h Στρατώνας (16)
2021-08-11 22:02 5533 +84 18h Οπλουργείο (19)
2021-08-12 14:02 5628 +95 16h 5 possibilities
2021-08-12 18:02 5677 +49 4h Στρατώνας (17)
2021-08-13 21:02 5814 +137 27h 5 possibilities
2021-08-14 17:02 6012 +198 20h 4 possibilities
2021-08-15 00:02 6127 +115 7h 4 possibilities
2021-08-15 10:03 6325 +198 10h 2 possibilities
2021-08-15 22:02 6426 +101 12h Οπλουργείο (20)
2021-08-16 09:02 6624 +198 11h 2 possibilities
2021-08-16 13:02 6645 +21 4h 3 possibilities
2021-08-16 18:02 6704 +59 5h Στρατώνας (18)
2021-08-16 23:02 6775 +71 5h Στρατώνας (19)
2021-08-17 05:02 7287 +512 6h Άγνωστο
2021-08-17 11:03 7372 +85 6h Στρατώνας (20)
2021-08-17 16:02 7397 +25 5h 3 possibilities
2021-08-18 01:02 7499 +102 9h Στρατώνας (21)
2021-08-18 09:02 7622 +123 8h Στρατώνας (22)
2021-08-19 13:02 7787 +165 28h 5 possibilities
2021-08-19 23:02 7934 +147 10h Στρατώνας (23)
2021-08-20 12:02 8111 +177 13h Στρατώνας (24)
2021-08-21 02:02 8323 +212 14h Στρατώνας (25)
2021-08-21 07:02 8352 +29 5h 3 possibilities
2021-08-21 15:02 8388 +36 8h 3 possibilities
2021-08-21 23:02 8431 +43 8h 3 possibilities
2021-08-22 10:02 8482 +51 11h 2 possibilities
2021-08-22 22:02 8544 +62 12h Στάβλος (17)
2021-08-23 13:02 8618 +74 15h Στάβλος (18)
2021-08-24 08:02 8706 +88 19h Στάβλος (19)
2021-08-25 05:02 8813 +107 21h Στάβλος (20)
2021-08-25 21:02 8950 +137 16h 5 possibilities
2021-08-26 14:02 9115 +165 17h 5 possibilities
2021-08-27 13:02 9313 +198 23h 4 possibilities
2021-08-27 18:02 9344 +31 5h Αγορά (17)
2021-08-28 01:02 9381 +37 7h Αγορά (18)
2021-08-28 09:02 9425 +44 8h Αγορά (19)
2021-08-28 19:02 9482 +57 10h Άγνωστο
2021-08-28 20:02 9487 +5 1h 21 possibilities
2021-08-28 21:02 9494 +7 1h 4 possibilities
2021-08-28 22:02 9499 +5 1h 21 possibilities
2021-08-29 00:02 9504 +5 2h 21 possibilities
2021-08-29 01:02 9511 +7 1h 4 possibilities
2021-08-29 04:03 9520 +9 3h 6 possibilities
2021-08-29 07:05 9529 +9 3h 6 possibilities
2021-08-29 10:02 9541 +12 3h 5 possibilities
2021-08-29 14:02 9556 +15 4h 7 possibilities
2021-08-29 20:02 9573 +17 6h 3 possibilities
2021-08-30 01:02 9593 +20 5h 2 possibilities
2021-08-30 09:02 9618 +25 8h 3 possibilities
2021-08-30 18:02 9647 +29 9h 3 possibilities
2021-08-31 04:03 9683 +36 10h 3 possibilities
2021-08-31 15:02 9726 +43 11h 3 possibilities
2021-08-31 16:02 9714 -12 1h -
2022-11-16 01:02 9778 +64 10594h Άγνωστο
2022-11-16 05:02 9855 +77 4h Επιτελείο (22)
2022-11-16 11:02 9947 +92 6h Επιτελείο (23)
2022-11-16 17:02 10057 +110 6h Επιτελείο (24)
2022-11-16 23:02 10190 +133 6h Επιτελείο (25)
2022-12-24 22:02 10349 +159 911h Άγνωστο

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2023-03-26 17:49:51 EEST

Privacy policy - Cookie options