Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: 0029

Όνομα:0029
Τοποθεσία:463|487
Ήπειρος:K44
Πόντοι:10,349
Ιδιοκτήτης:dim4000
Φυλή ιδιοκτήτη :HOJ
Τελευταία κατάκτηση:623 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :1
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2021-07-11 14:03 291 +3 23 possibilities
2021-07-11 16:02 299 +8 2h 13 possibilities
2021-07-11 17:03 307 +8 1h 13 possibilities
2021-07-11 18:02 312 +5 1h 21 possibilities
2021-07-11 19:03 318 +6 1h 17 possibilities
2021-07-11 20:02 324 +6 1h 17 possibilities
2021-07-11 21:02 332 +8 1h 13 possibilities
2021-07-11 22:02 340 +8 1h 13 possibilities
2021-07-12 00:03 348 +8 2h 13 possibilities
2021-07-12 03:03 359 +11 3h 6 possibilities
2021-07-12 05:02 372 +13 2h 5 possibilities
2021-07-12 08:02 387 +15 3h 7 possibilities
2021-07-12 11:03 406 +19 3h 6 possibilities
2021-07-12 12:02 418 +12 1h 6 possibilities
2021-07-12 14:03 433 +15 2h 8 possibilities
2021-07-12 15:02 451 +18 1h 2 possibilities
2021-07-12 17:03 472 +21 2h 4 possibilities
2021-07-12 19:03 498 +26 2h 2 possibilities
2021-07-12 22:03 544 +46 3h 5 possibilities
2021-07-13 00:03 575 +31 2h 2 possibilities
2021-07-13 02:02 612 +37 2h Επιτελείο (18)
2021-07-13 05:02 656 +44 3h 2 possibilities
2021-07-13 09:03 709 +53 4h 2 possibilities
2021-07-13 11:03 736 +27 2h 5 possibilities
2021-07-13 12:03 744 +8 1h 13 possibilities
2021-07-13 13:03 752 +8 1h 13 possibilities
2021-07-13 14:03 763 +11 1h 6 possibilities
2021-07-13 15:03 776 +13 1h 5 possibilities
2021-07-13 16:03 787 +11 1h 6 possibilities
2021-07-13 17:03 800 +13 1h 5 possibilities
2021-07-13 18:03 805 +5 1h 21 possibilities
2021-07-13 19:03 819 +14 1h 4 possibilities
2021-07-13 21:03 834 +15 2h 8 possibilities
2021-07-13 23:03 853 +19 2h 6 possibilities
2021-07-14 02:03 875 +22 3h 5 possibilities
2021-07-14 05:03 907 +32 3h 5 possibilities
2021-07-14 08:03 934 +27 3h 5 possibilities
2021-07-14 11:03 949 +15 3h 7 possibilities
2021-07-14 13:03 968 +19 2h 6 possibilities
2021-07-14 22:03 1000 +32 9h 5 possibilities
2021-07-15 01:03 1038 +38 3h 5 possibilities
2021-07-15 03:03 1060 +22 2h 5 possibilities
2021-07-15 05:02 1066 +6 2h 15 possibilities
2021-07-15 08:02 1093 +27 3h 5 possibilities
2021-07-15 12:02 1101 +8 4h 5 possibilities
2021-07-15 13:02 1109 +8 1h 13 possibilities
2021-07-15 18:02 1141 +32 5h 5 possibilities
2021-07-15 23:02 1179 +38 5h 5 possibilities
2021-07-16 00:02 1197 +18 1h 2 possibilities
2021-07-16 02:03 1208 +11 2h 6 possibilities
2021-07-16 04:03 1221 +13 2h 5 possibilities
2021-07-16 05:02 1229 +8 1h 13 possibilities
2021-07-16 07:03 1239 +10 2h 8 possibilities
2021-07-16 09:02 1254 +15 2h 8 possibilities
2021-07-16 13:02 1284 +30 4h Άγνωστο
2021-07-16 17:02 1335 +51 4h Εργαστήριο (15)
2021-07-16 22:02 1362 +27 5h 5 possibilities
2021-07-17 03:03 1394 +32 5h 5 possibilities
2021-07-17 11:02 1445 +51 8h 2 possibilities
2021-07-17 14:02 1460 +15 3h 7 possibilities
2021-07-17 16:02 1479 +19 2h 6 possibilities
2021-07-17 18:02 1490 +11 2h 6 possibilities
2021-07-17 20:02 1498 +8 2h 13 possibilities
2021-07-18 02:02 1544 +46 6h 5 possibilities
2021-07-18 08:02 1599 +55 6h 5 possibilities
2021-07-19 04:04 1665 +66 20h 2 possibilities
2021-07-19 11:03 1711 +46 7h 5 possibilities
2021-07-19 17:03 1766 +55 6h 5 possibilities
2021-07-20 03:03 1832 +66 10h 5 possibilities
2021-07-20 05:03 1851 +19 2h 6 possibilities
2021-07-20 09:03 1889 +38 4h 5 possibilities
2021-07-20 11:03 1903 +14 2h 4 possibilities
2021-07-20 19:03 1983 +80 8h 5 possibilities
2021-07-20 23:03 2029 +46 4h 5 possibilities
2021-07-21 06:02 2084 +55 7h 5 possibilities
2021-07-21 14:03 2164 +80 8h 5 possibilities
2021-07-21 15:03 2173 +9 1h 7 possibilities
2021-07-21 16:03 2182 +9 1h 7 possibilities
2021-07-21 18:03 2204 +22 2h 5 possibilities
2021-07-21 22:03 2231 +27 4h 5 possibilities
2021-07-22 06:02 2297 +66 8h 5 possibilities
2021-07-22 15:02 2377 +80 9h 5 possibilities
2021-07-22 23:02 2423 +46 8h 5 possibilities
2021-07-23 03:02 2455 +32 4h 5 possibilities
2021-07-23 08:02 2493 +38 5h 5 possibilities
2021-07-23 18:02 2588 +95 10h 5 possibilities
2021-07-24 00:02 2634 +46 6h 5 possibilities
2021-07-24 03:03 2650 +16 3h 2 possibilities
2021-07-24 12:02 2717 +67 9h Άγνωστο
2021-07-24 22:02 2812 +95 10h 5 possibilities
2021-07-25 05:02 2867 +55 7h 5 possibilities
2021-07-25 09:02 2887 +20 4h 3 possibilities
2021-07-25 14:03 2910 +23 5h Οπλουργείο (12)
2021-07-26 01:03 2976 +66 11h 5 possibilities
2021-07-26 02:02 2990 +14 1h 4 possibilities
2021-07-26 03:03 3035 +45 1h Άγνωστο
2021-07-27 07:03 3115 +80 28h Αγρόκτημα (26)
2021-07-27 08:02 3135 +20 1h 3 possibilities
2021-07-27 10:03 3159 +24 2h 2 possibilities
2021-07-27 16:03 3187 +28 6h 2 possibilities
2021-07-27 17:03 3197 +10 1h 8 possibilities
2021-07-27 19:03 3209 +12 2h 6 possibilities
2021-07-28 02:03 3243 +34 7h 2 possibilities
2021-07-28 11:03 3284 +41 9h Οπλουργείο (15)
2021-07-28 12:03 3292 +8 1h 13 possibilities
2021-07-28 20:03 3358 +66 8h 5 possibilities
2021-07-28 21:03 3363 +5 1h 21 possibilities
2021-07-28 22:03 3369 +6 1h 17 possibilities
2021-07-29 08:02 3464 +95 10h 5 possibilities
2021-07-29 21:02 3579 +115 13h 5 possibilities
2021-07-30 10:02 3674 +95 13h 5 possibilities
2021-07-30 11:02 3681 +7 1h 4 possibilities
2021-07-30 14:02 3695 +14 3h 4 possibilities
2021-07-30 17:02 3712 +17 3h 3 possibilities
2021-07-31 03:02 3761 +49 10h Οπλουργείο (16)
2021-07-31 16:02 3819 +58 13h Οπλουργείο (17)
2021-08-01 04:03 3934 +115 12h 5 possibilities
2021-08-01 20:02 4071 +137 16h 5 possibilities
2021-08-01 21:02 4080 +9 1h 7 possibilities
2021-08-01 23:02 4090 +10 2h 8 possibilities
2021-08-02 17:02 4255 +165 18h 5 possibilities
2021-08-03 08:02 4392 +137 15h 5 possibilities
2021-08-03 17:03 4472 +80 9h 5 possibilities
2021-08-05 01:03 4587 +115 32h 3 possibilities
2021-08-05 03:03 4599 +12 2h 6 possibilities
2021-08-05 17:02 4736 +137 14h 5 possibilities
2021-08-05 21:02 4751 +15 4h 7 possibilities
2021-08-05 23:02 4769 +18 2h 2 possibilities
2021-08-06 16:02 4934 +165 17h 5 possibilities
2021-08-07 18:02 5049 +115 26h 5 possibilities
2021-08-08 03:03 5214 +165 9h 2 possibilities
2021-08-08 13:02 5309 +95 10h 5 possibilities
2021-08-09 02:02 5380 +71 13h 2 possibilities
2021-08-09 22:02 5578 +198 20h 4 possibilities
2021-08-10 01:03 5606 +28 3h 2 possibilities
2021-08-11 17:03 5804 +198 40h 4 possibilities
2021-08-12 05:02 5838 +34 12h Οπλουργείο (14)
2021-08-12 08:02 5880 +42 3h Στρατώνας (16)
2021-08-12 12:02 5929 +49 4h Στρατώνας (17)
2021-08-13 20:02 6066 +137 32h 5 possibilities
2021-08-14 01:02 6125 +59 5h Στρατώνας (18)
2021-08-14 15:02 6240 +115 14h 5 possibilities
2021-08-14 19:02 6377 +137 4h Άγνωστο
2021-08-15 00:02 6542 +165 5h Άγνωστο
2021-08-15 03:02 6563 +21 3h 4 possibilities
2021-08-15 08:02 6589 +26 5h Αγορά (16)
2021-08-15 19:02 6673 +84 11h Οπλουργείο (19)
2021-08-16 07:02 6871 +198 12h 4 possibilities
2021-08-16 12:02 6942 +71 5h Στρατώνας (19)
2021-08-16 19:02 7027 +85 7h Στρατώνας (20)
2021-08-16 23:02 7048 +21 4h 3 possibilities
2021-08-17 04:03 7073 +25 5h 3 possibilities
2021-08-18 03:03 7174 +101 23h Οπλουργείο (20)
2021-08-18 10:03 7276 +102 7h Στρατώνας (21)
2021-08-18 20:02 7399 +123 10h Στρατώνας (22)
2021-08-19 23:02 7564 +165 27h 5 possibilities
2021-08-20 05:02 8076 +512 6h Άγνωστο
2021-08-20 16:02 8223 +147 11h Στρατώνας (23)
2021-08-21 03:02 8400 +177 11h Στρατώνας (24)
2021-08-21 18:02 8612 +212 15h Στρατώνας (25)
2021-08-22 01:02 8641 +29 7h 3 possibilities
2021-08-22 08:02 8677 +36 7h 3 possibilities
2021-08-22 17:02 8720 +43 9h 3 possibilities
2021-08-23 04:03 8771 +51 11h 2 possibilities
2021-08-23 17:02 8833 +62 13h Στάβλος (17)
2021-08-24 08:02 8907 +74 15h Στάβλος (18)
2021-08-24 14:02 8938 +31 6h Αγορά (17)
2021-08-25 14:03 9136 +198 24h 4 possibilities
2021-08-25 20:02 9173 +37 6h Αγορά (18)
2021-08-26 03:03 9217 +44 7h Αγορά (19)
2021-08-26 21:02 9305 +88 18h Στάβλος (19)
2021-08-27 19:02 9412 +107 22h Στάβλος (20)
2021-08-28 05:02 9479 +67 10h Άγνωστο
2021-08-28 06:02 9485 +6 1h 17 possibilities
2021-08-28 07:02 9489 +4 1h 9 possibilities
2021-08-28 08:02 9494 +5 1h 21 possibilities
2021-08-28 10:02 9499 +5 2h 21 possibilities
2021-08-28 11:02 9506 +7 1h 4 possibilities
2021-08-28 14:02 9515 +9 3h 6 possibilities
2021-08-28 17:02 9524 +9 3h 6 possibilities
2021-08-28 21:02 9536 +12 4h 4 possibilities
2021-08-29 00:02 9551 +15 3h 7 possibilities
2021-08-29 06:02 9568 +17 6h 3 possibilities
2021-08-29 12:02 9588 +20 6h 2 possibilities
2021-08-29 20:02 9613 +25 8h 3 possibilities
2021-08-30 05:02 9642 +29 9h 3 possibilities
2021-08-30 17:02 9678 +36 12h 2 possibilities
2021-08-31 05:02 9714 +36 12h 2 possibilities
2022-11-16 01:02 9778 +64 10605h Άγνωστο
2022-11-16 05:02 9855 +77 4h Επιτελείο (22)
2022-11-16 11:02 9947 +92 6h Επιτελείο (23)
2022-11-16 17:02 10057 +110 6h Επιτελείο (24)
2022-11-16 23:02 10190 +133 6h Επιτελείο (25)
2022-12-24 22:02 10349 +159 911h Άγνωστο

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2023-03-26 19:23:31 EEST

Privacy policy - Cookie options