Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: 0000

Όνομα:0000
Τοποθεσία:492|460
Ήπειρος:K44
Πόντοι:13,508
Ιδιοκτήτης:Airwolves
Φυλή ιδιοκτήτη :HOJ
Τελευταία κατάκτηση:576 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :1
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2021-07-04 22:02 50 +12 6 possibilities
2021-07-05 17:03 102 +52 19h Άγνωστο
2021-07-06 17:03 126 +24 24h Άγνωστο
2021-07-06 22:03 130 +4 5h Άγνωστο
2021-07-06 23:03 132 +2 1h 19 possibilities
2021-07-07 16:03 153 +21 17h Άγνωστο
2021-07-07 17:03 157 +4 1h 9 possibilities
2021-07-08 17:03 158 +1 24h Άγνωστο
2021-07-08 18:03 159 +1 1h 14 possibilities
2021-07-08 23:02 160 +1 5h Άγνωστο
2021-07-09 00:03 162 +2 1h 19 possibilities
2021-07-09 09:02 166 +4 9h Άγνωστο
2021-07-09 10:02 168 +2 1h 19 possibilities
2021-07-09 11:02 169 +1 1h 14 possibilities
2021-07-09 13:02 171 +2 2h 19 possibilities
2021-07-09 15:02 173 +2 2h 19 possibilities
2021-07-09 22:02 179 +6 7h Άγνωστο
2021-07-10 09:02 182 +3 11h Άγνωστο
2021-07-10 10:02 188 +6 1h 17 possibilities
2021-07-10 11:02 189 +1 1h 14 possibilities
2021-07-10 12:02 191 +2 1h 19 possibilities
2021-07-10 14:02 193 +2 2h 19 possibilities
2021-07-10 17:02 197 +4 3h 6 possibilities
2021-07-10 21:02 200 +3 4h Άγνωστο
2021-07-10 23:02 203 +3 2h 23 possibilities
2021-07-11 09:03 206 +3 10h Άγνωστο
2021-07-11 10:03 213 +7 1h 4 possibilities
2021-07-11 12:02 216 +3 2h 23 possibilities
2021-07-11 19:03 219 +3 7h Άγνωστο
2021-07-11 20:02 222 +3 1h 23 possibilities
2021-07-12 18:03 232 +10 22h Εκκλησία (1)
2021-07-12 19:03 237 +5 1h 21 possibilities
2021-07-12 22:03 244 +7 3h 2 possibilities
2021-07-12 23:02 249 +5 1h 21 possibilities
2021-07-13 18:03 259 +10 19h Εκκλησία (1)
2021-07-13 19:03 264 +5 1h 21 possibilities
2021-07-13 21:03 275 +11 2h 6 possibilities
2021-07-13 22:03 277 +2 1h 19 possibilities
2021-07-13 23:03 280 +3 1h 23 possibilities
2021-07-14 17:03 286 +6 18h Άγνωστο
2021-07-14 18:03 299 +13 1h 5 possibilities
2021-07-14 20:03 308 +9 2h 7 possibilities
2021-07-14 21:03 316 +8 1h 13 possibilities
2021-07-14 23:03 324 +8 2h 13 possibilities
2021-07-15 00:03 335 +11 1h 6 possibilities
2021-07-15 01:03 341 +6 1h 17 possibilities
2021-07-15 03:03 354 +13 2h 5 possibilities
2021-07-15 19:02 368 +14 16h Άγνωστο
2021-07-15 23:02 386 +18 4h Αγορά (14)
2021-07-16 17:02 396 +10 18h Εκκλησία (1)
2021-07-16 18:02 406 +10 1h 8 possibilities
2021-07-16 20:02 414 +8 2h 13 possibilities
2021-07-16 21:02 425 +11 1h 6 possibilities
2021-07-17 12:02 448 +23 15h Άγνωστο
2021-07-17 13:02 454 +6 1h 17 possibilities
2021-07-17 14:02 462 +8 1h 13 possibilities
2021-07-17 16:02 476 +14 2h 4 possibilities
2021-07-17 21:02 505 +29 5h 3 possibilities
2021-07-17 22:02 508 +3 1h 23 possibilities
2021-07-18 13:02 513 +5 15h Άγνωστο
2021-07-18 14:02 514 +1 1h 14 possibilities
2021-07-18 15:02 522 +8 1h 13 possibilities
2021-07-18 18:02 533 +11 3h 6 possibilities
2021-07-18 19:03 540 +7 1h 4 possibilities
2021-07-18 21:03 545 +5 2h 21 possibilities
2021-07-18 23:02 550 +5 2h 21 possibilities
2021-07-19 02:03 565 +15 3h 7 possibilities
2021-07-19 18:02 576 +11 16h Άγνωστο
2021-07-19 20:02 587 +11 2h 6 possibilities
2021-07-20 00:03 609 +22 4h 5 possibilities
2021-07-20 01:03 612 +3 1h 23 possibilities
2021-07-20 02:03 624 +12 1h 6 possibilities
2021-07-20 18:03 639 +15 16h Άγνωστο
2021-07-20 20:03 652 +13 2h 5 possibilities
2021-07-20 22:02 665 +13 2h 5 possibilities
2021-07-20 23:03 677 +12 1h 6 possibilities
2021-07-21 00:03 682 +5 1h 21 possibilities
2021-07-21 01:03 684 +2 1h 19 possibilities
2021-07-21 19:03 699 +15 18h Άγνωστο
2021-07-21 21:03 705 +6 2h 15 possibilities
2021-07-22 19:02 720 +15 22h Άγνωστο
2021-07-22 22:02 735 +15 3h 7 possibilities
2021-07-22 23:02 753 +18 1h 2 possibilities
2021-07-23 00:02 760 +7 1h 4 possibilities
2021-07-23 01:02 768 +8 1h 13 possibilities
2021-07-23 03:02 778 +10 2h 8 possibilities
2021-07-23 04:03 781 +3 1h 23 possibilities
2021-07-23 18:02 802 +21 14h Άγνωστο
2021-07-23 20:02 813 +11 2h 6 possibilities
2021-07-23 22:02 827 +14 2h 4 possibilities
2021-07-23 23:02 835 +8 1h 13 possibilities
2021-07-24 02:02 851 +16 3h 2 possibilities
2021-07-24 05:02 881 +30 3h Άγνωστο
2021-07-24 06:02 885 +4 1h 9 possibilities
2021-07-24 10:03 934 +49 4h Στρατώνας (17)
2021-07-24 15:02 957 +23 5h Οπλουργείο (12)
2021-07-24 17:03 976 +19 2h 6 possibilities
2021-07-24 19:02 983 +7 2h 4 possibilities
2021-07-24 23:02 995 +12 4h 4 possibilities
2021-07-25 11:03 1021 +26 12h Άγνωστο
2021-07-25 12:02 1030 +9 1h 7 possibilities
2021-07-25 15:02 1039 +9 3h 6 possibilities
2021-07-25 16:02 1049 +10 1h 8 possibilities
2021-07-25 22:02 1077 +28 6h 2 possibilities
2021-07-25 23:03 1080 +3 1h 23 possibilities
2021-07-26 01:03 1092 +12 2h 6 possibilities
2021-07-26 08:03 1126 +34 7h 2 possibilities
2021-07-26 18:03 1167 +41 10h Οπλουργείο (15)
2021-07-26 21:02 1181 +14 3h 4 possibilities
2021-07-27 01:03 1198 +17 4h 3 possibilities
2021-07-27 04:04 1207 +9 3h 6 possibilities
2021-07-27 06:02 1212 +5 2h 21 possibilities
2021-07-27 07:03 1220 +8 1h 13 possibilities
2021-07-27 19:03 1251 +31 12h Αγορά (17)
2021-07-28 03:03 1270 +19 8h Αγρόκτημα (18)
2021-07-28 04:04 1275 +5 1h 21 possibilities
2021-07-28 20:03 1312 +37 16h Αγορά (18)
2021-07-28 23:03 1324 +12 3h 5 possibilities
2021-07-29 20:02 1368 +44 21h Άγνωστο
2021-07-29 22:02 1387 +19 2h 6 possibilities
2021-07-30 20:02 1440 +53 22h Αγορά (20)
2021-07-31 01:02 1455 +15 5h 7 possibilities
2021-07-31 03:02 1477 +22 2h 5 possibilities
2021-07-31 11:02 1499 +22 8h 2 possibilities
2021-07-31 12:03 1510 +11 1h 6 possibilities
2021-07-31 13:02 1519 +9 1h 7 possibilities
2021-07-31 22:02 1551 +32 9h 5 possibilities
2021-08-01 03:03 1568 +17 5h 3 possibilities
2021-08-01 05:02 1580 +12 2h 6 possibilities
2021-08-01 13:02 1632 +52 8h Άγνωστο
2021-08-02 03:03 1652 +20 14h Τοίχος (16)
2021-08-02 05:02 1665 +13 2h 5 possibilities
2021-08-02 18:02 1687 +22 13h Άγνωστο
2021-08-02 21:02 1714 +27 3h 5 possibilities
2021-08-02 22:02 1720 +6 1h 17 possibilities
2021-08-02 23:03 1727 +7 1h 4 possibilities
2021-08-03 00:02 1736 +9 1h 7 possibilities
2021-08-03 19:03 1763 +27 19h Άγνωστο
2021-08-04 03:03 1788 +25 8h 3 possibilities
2021-08-04 12:02 1817 +29 9h 3 possibilities
2021-08-04 14:03 1833 +16 2h 3 possibilities
2021-08-04 20:03 1860 +27 6h 5 possibilities
2021-08-05 00:03 1892 +32 4h 5 possibilities
2021-08-05 01:03 1902 +10 1h 8 possibilities
2021-08-05 12:03 1951 +49 11h Οπλουργείο (16)
2021-08-05 15:02 1966 +15 3h 7 possibilities
2021-08-05 17:02 1978 +12 2h 6 possibilities
2021-08-06 06:02 2036 +58 13h Οπλουργείο (17)
2021-08-06 09:02 2055 +19 3h 6 possibilities
2021-08-06 21:02 2091 +36 12h 2 possibilities
2021-08-07 00:02 2123 +32 3h 5 possibilities
2021-08-07 05:02 2169 +46 5h 5 possibilities
2021-08-07 23:02 2212 +43 18h 2 possibilities
2021-08-08 05:02 2267 +55 6h 5 possibilities
2021-08-08 07:06 2282 +15 2h 8 possibilities
2021-08-08 13:02 2314 +32 6h 5 possibilities
2021-08-08 14:02 2334 +20 1h 3 possibilities
2021-08-08 18:02 2372 +38 4h 5 possibilities
2021-08-08 21:02 2393 +21 3h 4 possibilities
2021-08-09 01:02 2431 +38 4h 5 possibilities
2021-08-09 07:03 2456 +25 6h 3 possibilities
2021-08-09 14:03 2506 +50 7h Άγνωστο
2021-08-09 17:03 2530 +24 3h Στρατώνας (13)
2021-08-09 18:02 2539 +9 1h 7 possibilities
2021-08-09 22:02 2561 +22 4h 5 possibilities
2021-08-10 00:02 2571 +10 2h 8 possibilities
2021-08-11 00:02 2642 +71 24h Οπλουργείο (18)
2021-08-11 02:03 2670 +28 2h 2 possibilities
2021-08-11 03:03 2682 +12 1h 6 possibilities
2021-08-11 08:03 2709 +27 5h 5 possibilities
2021-08-11 10:03 2743 +34 2h Στρατώνας (15)
2021-08-11 15:03 2789 +46 5h 5 possibilities
2021-08-11 23:02 2835 +46 8h 5 possibilities
2021-08-12 05:02 2864 +29 6h 3 possibilities
2021-08-13 04:03 2948 +84 23h Οπλουργείο (19)
2021-08-13 10:02 2994 +46 6h 5 possibilities
2021-08-13 18:02 3060 +66 8h 5 possibilities
2021-08-13 23:02 3115 +55 5h 5 possibilities
2021-08-14 02:02 3133 +18 3h 2 possibilities
2021-08-14 19:02 3213 +80 17h 5 possibilities
2021-08-15 18:02 3314 +101 23h Οπλουργείο (20)
2021-08-16 05:02 3409 +95 11h 5 possibilities
2021-08-16 10:03 3441 +32 5h 5 possibilities
2021-08-16 16:02 3953 +512 6h Άγνωστο
2021-08-16 18:02 3967 +14 2h 4 possibilities
2021-08-16 22:02 3988 +21 4h 3 possibilities
2021-08-17 01:02 4030 +42 3h Στρατώνας (16)
2021-08-17 07:02 4085 +55 6h 5 possibilities
2021-08-17 11:03 4134 +49 4h Στρατώνας (17)
2021-08-17 18:02 4189 +55 7h 5 possibilities
2021-08-17 23:02 4215 +26 5h Αγορά (16)
2021-08-18 01:02 4232 +17 2h 3 possibilities
2021-08-18 05:02 4253 +21 4h 3 possibilities
2021-08-18 10:03 4291 +38 5h 5 possibilities
2021-08-18 18:02 4327 +36 8h 3 possibilities
2021-08-19 01:03 4373 +46 7h 5 possibilities
2021-08-19 15:02 4488 +115 14h 5 possibilities
2021-08-19 21:02 4519 +31 6h Αγορά (17)
2021-08-20 04:03 4585 +66 7h 5 possibilities
2021-08-20 10:02 4651 +66 6h 5 possibilities
2021-08-21 00:02 4788 +137 14h 5 possibilities
2021-08-21 07:02 4843 +55 7h 5 possibilities
2021-08-21 15:02 4886 +43 8h 3 possibilities
2021-08-22 09:02 5051 +165 18h 5 possibilities
2021-08-22 17:02 5088 +37 8h Αγορά (18)
2021-08-23 14:02 5286 +198 21h 4 possibilities
2021-08-23 18:02 5345 +59 4h Στρατώνας (18)
2021-08-24 06:02 5411 +66 12h 5 possibilities
2021-08-24 14:02 5477 +66 8h 5 possibilities
2021-08-24 21:02 5557 +80 7h 5 possibilities
2021-08-25 06:02 5637 +80 9h 5 possibilities
2021-08-25 16:02 5732 +95 10h 5 possibilities
2021-08-26 01:03 5812 +80 9h 5 possibilities
2021-08-26 14:02 5892 +80 13h 5 possibilities
2021-08-26 23:02 5987 +95 9h 5 possibilities
2021-08-27 10:02 6038 +51 11h 2 possibilities
2021-08-27 21:02 6153 +115 11h 5 possibilities
2021-08-28 08:02 6268 +115 11h 5 possibilities
2021-08-29 00:02 6363 +95 16h 5 possibilities
2021-08-29 08:02 6407 +44 8h Αγορά (19)
2021-08-30 02:03 6522 +115 18h 5 possibilities
2021-08-30 08:02 6593 +71 6h Στρατώνας (19)
2021-08-30 18:02 6646 +53 10h Αγορά (20)
2021-08-31 06:02 6741 +95 12h 5 possibilities
2021-08-31 12:02 6826 +85 6h Στρατώνας (20)
2021-09-01 03:03 6941 +115 15h 5 possibilities
2021-09-01 15:02 7003 +62 12h Στάβλος (17)
2021-09-02 06:02 7140 +137 15h 5 possibilities
2021-09-03 04:03 7277 +137 22h 5 possibilities
2021-09-04 06:02 7442 +165 26h 5 possibilities
2021-09-04 20:02 7579 +137 14h 5 possibilities
2021-09-05 12:02 7744 +165 16h 5 possibilities
2021-09-06 04:03 7818 +74 16h Στάβλος (18)
2021-09-06 20:03 7983 +165 16h 5 possibilities
2021-09-07 14:03 8120 +137 18h 5 possibilities
2021-09-08 08:03 8208 +88 18h Στάβλος (19)
2021-09-09 04:04 8406 +198 20h 4 possibilities
2021-09-09 23:02 8604 +198 19h 4 possibilities
2021-09-10 06:02 8706 +102 7h Στρατώνας (21)
2021-09-11 00:03 8871 +165 18h 5 possibilities
2021-09-11 10:03 8994 +123 10h Στρατώνας (22)
2021-09-11 21:03 9141 +147 11h Στρατώνας (23)
2021-09-12 20:03 9339 +198 23h 4 possibilities
2021-09-13 10:03 9516 +177 14h Στρατώνας (24)
2021-09-14 02:03 9728 +212 16h Στρατώνας (25)
2021-09-15 00:03 9835 +107 22h Στάβλος (20)
2021-10-03 16:02 9860 +25 448h Άγνωστο
2021-10-03 21:02 9889 +29 5h 3 possibilities
2021-10-04 02:02 9925 +36 5h 3 possibilities
2021-10-04 10:03 9968 +43 8h 3 possibilities
2021-10-04 18:02 10019 +51 8h 2 possibilities
2022-07-02 16:03 10014 -5 6502h -
2022-07-02 17:02 10008 -6 1h -
2022-07-02 18:02 10005 -3 1h -
2022-07-03 02:02 9952 -53 8h -
2022-07-03 03:02 9949 -3 1h -
2022-07-03 10:03 9899 -50 7h -
2022-07-03 16:02 9863 -36 6h -
2022-07-03 21:02 9834 -29 5h -
2022-07-04 01:02 9809 -25 4h -
2022-07-04 04:03 9788 -21 3h -
2022-07-04 06:02 9771 -17 2h -
2022-07-04 08:02 9757 -14 2h -
2022-07-04 10:03 9735 -22 2h -
2022-07-04 18:02 9726 -9 8h -
2022-07-04 19:03 9714 -12 1h -
2022-08-18 09:02 9724 +10 1070h Άγνωστο
2022-08-18 10:02 9726 +2 1h 19 possibilities
2022-08-18 11:02 9729 +3 1h 23 possibilities
2022-08-18 12:02 9738 +9 1h 7 possibilities
2022-08-18 13:02 9741 +3 1h 23 possibilities
2022-08-18 14:02 9752 +11 1h 6 possibilities
2022-08-18 15:02 9761 +9 1h 7 possibilities
2022-08-19 10:02 9771 +10 19h Εκκλησία (1)
2022-08-19 11:02 9783 +12 1h 6 possibilities
2022-11-19 00:02 9797 +14 2198h Άγνωστο
2022-11-19 02:02 9814 +17 2h 3 possibilities
2022-11-19 04:02 9835 +21 2h 4 possibilities
2022-11-19 07:02 9860 +25 3h 3 possibilities
2022-11-19 11:02 9889 +29 4h 3 possibilities
2022-11-19 20:02 9953 +64 9h Αγορά (21)
2022-11-20 07:02 10030 +77 11h Αγορά (22)
2022-11-20 12:02 10066 +36 5h 3 possibilities
2022-11-20 17:02 10109 +43 5h 2 possibilities
2022-11-21 00:02 10160 +51 7h 2 possibilities
2022-11-21 04:02 10224 +64 4h Επιτελείο (21)
2022-11-21 08:02 10301 +77 4h Επιτελείο (22)
2022-11-24 09:02 10393 +92 73h Άγνωστο
2022-11-24 14:02 10485 +92 5h Επιτελείο (23)
2022-11-24 21:02 10595 +110 7h Επιτελείο (24)
2022-11-25 11:02 10705 +110 14h Αγορά (24)
2022-11-26 03:03 10838 +133 16h Αγορά (25)
2022-11-26 09:02 10971 +133 6h Επιτελείο (25)
2022-11-26 19:02 11130 +159 10h Άγνωστο
2022-11-27 01:02 11321 +191 6h Άγνωστο
2022-11-27 08:02 11550 +229 7h Άγνωστο
2022-11-27 17:02 11824 +274 9h Επιτελείο (29)
2022-12-02 07:02 12154 +330 110h Άγνωστο
2022-12-23 17:02 12214 +60 514h Άγνωστο
2022-12-23 18:02 12227 +13 1h 5 possibilities
2022-12-23 19:02 12259 +32 1h 4 possibilities
2022-12-23 21:02 12279 +20 2h 4 possibilities
2022-12-24 12:02 12304 +25 15h Τοίχος (17)
2022-12-24 14:02 12335 +31 2h 2 possibilities
2022-12-24 18:02 12371 +36 4h 2 possibilities
2022-12-24 22:02 12414 +43 4h 2 possibilities
2022-12-25 03:03 12466 +52 5h Άγνωστο
2022-12-25 17:02 12528 +62 14h Στάβλος (17)
2022-12-26 00:02 12603 +75 7h Άγνωστο
2022-12-26 01:02 12613 +10 1h 8 possibilities
2022-12-26 11:02 12615 +2 10h Άγνωστο
2022-12-26 21:02 12705 +90 10h Άγνωστο
2022-12-27 23:02 12813 +108 26h Άγνωστο
2022-12-28 14:02 12943 +130 15h Άγνωστο
2022-12-29 07:02 13098 +155 17h Άγνωστο
2022-12-30 03:03 13284 +186 20h Άγνωστο
2022-12-31 05:02 13508 +224 26h Άγνωστο

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2023-01-31 13:22:54 EET