Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: -Sweetest Love x3 #098

Όνομα:-Sweetest Love x3 #098
Τοποθεσία:510|491
Ήπειρος:K45
Πόντοι:9,783
Ιδιοκτήτης:El Matador.
Φυλή ιδιοκτήτη :HOJ
Τελευταία κατάκτηση:429 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :2
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2021-06-17 15:02 784 +37 2 possibilities
2021-06-17 16:02 786 +2 1h 19 possibilities
2021-06-17 18:02 790 +4 2h 9 possibilities
2021-06-18 00:02 803 +13 6h Αγρόκτημα (16)
2021-06-18 06:02 818 +15 6h 4 possibilities
2021-06-19 00:02 837 +19 18h Άγνωστο
2021-06-19 05:02 852 +15 5h 7 possibilities
2021-06-19 16:02 871 +19 11h Άγνωστο
2021-06-19 23:02 898 +27 7h 5 possibilities
2021-06-20 06:02 920 +22 7h 5 possibilities
2021-06-20 16:02 947 +27 10h Αγρόκτημα (20)
2021-06-20 23:02 986 +39 7h Άγνωστο
2021-06-21 01:03 999 +13 2h 5 possibilities
2021-06-21 16:02 1031 +32 15h Άγνωστο
2021-06-22 01:03 1063 +32 9h 5 possibilities
2021-06-22 05:02 1079 +16 4h 2 possibilities
2021-06-22 10:03 1108 +29 5h 3 possibilities
2021-06-22 13:03 1123 +15 3h 7 possibilities
2021-06-22 16:03 1136 +13 3h 5 possibilities
2021-06-22 17:03 1163 +27 1h 5 possibilities
2021-06-22 20:02 1189 +26 3h 2 possibilities
2021-06-22 22:02 1210 +21 2h 4 possibilities
2021-06-23 02:02 1229 +19 4h 5 possibilities
2021-06-23 18:03 1267 +38 16h Αγρόκτημα (22)
2021-06-23 22:03 1289 +22 4h 5 possibilities
2021-06-24 03:03 1327 +38 5h 5 possibilities
2021-06-24 05:02 1346 +19 2h 6 possibilities
2021-06-24 10:02 1366 +20 5h 2 possibilities
2021-06-24 18:02 1412 +46 8h 5 possibilities
2021-06-25 03:02 1458 +46 9h 5 possibilities
2021-06-25 08:02 1485 +27 5h 5 possibilities
2021-06-25 14:02 1498 +13 6h Αγρόκτημα (16)
2021-06-25 16:02 1520 +22 2h 5 possibilities
2021-06-25 18:02 1551 +31 2h 2 possibilities
2021-06-25 20:02 1575 +24 2h 2 possibilities
2021-06-25 21:02 1584 +9 1h 7 possibilities
2021-06-26 04:04 1616 +32 7h 5 possibilities
2021-06-26 06:02 1631 +15 2h 8 possibilities
2021-06-26 09:03 1668 +37 3h 2 possibilities
2021-06-26 13:02 1691 +23 4h Οπλουργείο (12)
2021-06-26 19:03 1729 +38 6h 5 possibilities
2021-06-26 22:02 1748 +19 3h 6 possibilities
2021-06-27 05:02 1803 +55 7h 5 possibilities
2021-06-27 11:03 1858 +55 6h 5 possibilities
2021-06-27 15:03 1904 +46 4h 5 possibilities
2021-06-27 16:02 1910 +6 1h 17 possibilities
2021-06-27 17:03 1914 +4 1h 9 possibilities
2021-06-27 19:03 1919 +5 2h 21 possibilities
2021-06-28 01:03 1972 +53 6h Αγορά (20)
2021-06-28 07:03 2000 +28 6h 2 possibilities
2021-06-28 08:03 2005 +5 1h 21 possibilities
2021-06-28 10:03 2012 +7 2h 4 possibilities
2021-06-28 15:03 2039 +27 5h 5 possibilities
2021-06-28 18:02 2061 +22 3h 5 possibilities
2021-06-29 01:03 2093 +32 7h 5 possibilities
2021-06-29 09:02 2127 +34 8h Οπλουργείο (14)
2021-06-29 10:03 2137 +10 1h 8 possibilities
2021-06-29 18:03 2178 +41 8h Οπλουργείο (15)
2021-06-29 21:02 2190 +12 3h 5 possibilities
2021-06-29 23:02 2204 +14 2h 4 possibilities
2021-06-30 02:02 2221 +17 3h 3 possibilities
2021-06-30 12:02 2270 +49 10h Οπλουργείο (16)
2021-06-30 15:03 2298 +28 3h 2 possibilities
2021-07-01 04:04 2356 +58 13h Οπλουργείο (17)
2021-07-01 06:02 2365 +9 2h 7 possibilities
2021-07-01 10:02 2392 +27 4h 5 possibilities
2021-07-01 19:02 2458 +66 9h 5 possibilities
2021-07-02 02:02 2524 +66 7h 5 possibilities
2021-07-02 05:02 2533 +9 3h 6 possibilities
2021-07-02 20:02 2604 +71 15h Οπλουργείο (18)
2021-07-03 16:02 2688 +84 20h Οπλουργείο (19)
2021-07-03 20:03 2726 +38 4h 5 possibilities
2021-07-04 02:02 2772 +46 6h 5 possibilities
2021-07-04 09:03 2827 +55 7h 5 possibilities
2021-07-05 07:03 2928 +101 22h Οπλουργείο (20)
2021-07-05 11:03 2940 +12 4h 4 possibilities
2021-07-05 15:03 2955 +15 4h 7 possibilities
2021-07-05 21:02 3467 +512 6h Άγνωστο
2021-07-06 16:03 3547 +80 19h 5 possibilities
2021-07-07 00:03 3627 +80 8h 5 possibilities
2021-07-07 06:03 3659 +32 6h 5 possibilities
2021-07-07 11:03 3705 +46 5h 5 possibilities
2021-07-07 17:03 3722 +17 6h 3 possibilities
2021-07-08 07:05 3817 +95 14h 5 possibilities
2021-07-08 17:03 3912 +95 10h 5 possibilities
2021-07-09 19:02 4027 +115 26h 5 possibilities
2021-07-10 03:02 4093 +66 8h 5 possibilities
2021-07-11 09:03 4096 +3 30h Άγνωστο
2021-07-11 10:03 4102 +6 1h 17 possibilities
2021-07-11 11:02 4107 +5 1h 21 possibilities
2021-07-12 23:02 4222 +115 36h Αγρόκτημα (28)
2021-07-13 09:03 4302 +80 10h 5 possibilities
2021-07-14 06:03 4397 +95 21h 5 possibilities
2021-07-14 11:03 4435 +38 5h 5 possibilities
2021-07-15 10:02 4572 +137 23h 5 possibilities
2021-07-16 00:02 4709 +137 14h 5 possibilities
2021-07-16 07:03 4764 +55 7h 5 possibilities
2021-07-16 14:02 4830 +66 7h 5 possibilities
2021-07-17 05:02 4876 +46 15h Αγρόκτημα (23)
2021-07-17 14:02 4956 +80 9h 5 possibilities
2021-07-17 17:02 4990 +34 3h 2 possibilities
2021-07-17 21:02 5011 +21 4h 3 possibilities
2021-07-18 13:02 5066 +55 16h 3 possibilities
2021-07-18 15:02 5108 +42 2h Στρατώνας (16)
2021-07-18 21:03 5133 +25 6h 3 possibilities
2021-07-19 03:03 5162 +29 6h 3 possibilities
2021-07-19 06:02 5211 +49 3h Στρατώνας (17)
2021-07-19 13:03 5247 +36 7h 3 possibilities
2021-07-20 11:03 5362 +115 22h 5 possibilities
2021-07-20 16:03 5421 +59 5h Στρατώνας (18)
2021-07-21 01:03 5464 +43 9h 3 possibilities
2021-07-21 17:03 5629 +165 16h 5 possibilities
2021-07-22 10:03 5794 +165 17h 5 possibilities
2021-07-23 09:02 5860 +66 23h Αγρόκτημα (25)
2021-07-23 15:02 5880 +20 6h 2 possibilities
2021-07-23 21:02 5951 +71 6h Στρατώνας (19)
2021-07-24 07:02 6002 +51 10h 2 possibilities
2021-07-24 14:02 6087 +85 7h Στρατώνας (20)
2021-07-25 01:02 6182 +95 11h 5 possibilities
2021-07-25 09:02 6207 +25 8h 3 possibilities
2021-07-25 19:02 6236 +29 10h 2 possibilities
2021-07-26 18:03 6434 +198 23h 4 possibilities
2021-07-27 07:03 6514 +80 13h 5 possibilities
2021-07-27 23:03 6651 +137 16h 5 possibilities
2021-07-28 15:03 6746 +95 16h 5 possibilities
2021-07-29 21:02 6944 +198 30h 4 possibilities
2021-07-30 00:02 6962 +18 3h 2 possibilities
2021-07-30 11:02 6998 +36 11h 2 possibilities
2021-07-30 15:02 7019 +21 4h 3 possibilities
2021-07-30 23:02 7121 +102 8h Στρατώνας (21)
2021-07-31 12:03 7164 +43 13h 2 possibilities
2021-08-01 09:02 7329 +165 21h 5 possibilities
2021-08-01 21:02 7391 +62 12h Στάβλος (17)
2021-08-02 17:02 7506 +115 20h 5 possibilities
2021-08-03 22:02 7643 +137 29h 5 possibilities
2021-08-04 03:03 7669 +26 5h Αγορά (16)
2021-08-05 23:02 7834 +165 44h 3 possibilities
2021-08-08 05:02 8032 +198 54h 2 possibilities
2021-08-08 18:02 8147 +115 13h 5 possibilities
2021-08-09 03:03 8270 +123 9h Στρατώνας (22)
2021-08-09 19:03 8344 +74 16h Στάβλος (18)
2021-08-10 07:03 8491 +147 12h Στρατώνας (23)
2021-08-10 21:02 8668 +177 14h Στρατώνας (24)
2021-08-11 02:03 8699 +31 5h Αγορά (17)
2021-08-11 18:03 8836 +137 16h 5 possibilities
2021-08-12 10:02 9048 +212 16h Στρατώνας (25)
2021-08-13 05:02 9136 +88 19h Στάβλος (19)
2021-08-14 04:03 9243 +107 23h Στάβλος (20)
2021-08-14 11:03 9280 +37 7h Αγορά (18)
2021-08-14 21:02 9324 +44 10h Αγορά (19)
2021-08-15 07:05 9377 +53 10h Αγορά (20)
2021-08-16 02:02 9542 +165 19h 5 possibilities
2021-08-17 01:02 9740 +198 23h 4 possibilities
2021-08-17 14:02 9761 +21 13h Άγνωστο
2021-08-17 15:02 9771 +10 1h 8 possibilities
2021-08-18 13:02 9821 +50 22h Άγνωστο
2021-08-18 14:03 9844 +23 1h Άγνωστο
2021-08-18 15:02 9858 +14 1h 4 possibilities
2021-08-18 17:03 9876 +18 2h 2 possibilities
2021-08-18 21:02 9896 +20 4h 3 possibilities
2021-08-19 15:02 9921 +25 18h Άγνωστο
2021-08-19 20:02 9952 +31 5h Αγορά (17)
2021-08-20 22:02 9988 +36 26h Άγνωστο
2021-08-21 23:02 10031 +43 25h Τοίχος (20)
2021-08-23 07:02 10083 +52 32h Άγνωστο
2021-08-24 03:02 10145 +62 20h Στάβλος (17)
2021-08-26 07:04 10220 +75 52h Άγνωστο
2021-08-27 02:02 10310 +90 19h Άγνωστο
2022-01-18 23:02 10113 -197 3478h -
2022-01-19 00:02 10054 -59 1h -
2022-01-20 09:02 10030 -24 33h -
2022-01-20 14:02 10040 +10 5h 3 possibilities
2022-01-20 15:02 10042 +2 1h 19 possibilities
2022-01-21 13:02 10078 +36 22h Τοίχος (19)
2022-01-21 14:02 10083 +5 1h 21 possibilities
2022-01-21 15:02 10086 +3 1h 23 possibilities
2022-01-21 18:02 10090 +4 3h 6 possibilities
2022-01-21 19:02 10095 +5 1h 21 possibilities
2022-01-21 21:02 10100 +5 2h 21 possibilities
2022-01-21 23:02 10107 +7 2h 4 possibilities
2022-01-22 02:02 10116 +9 3h 6 possibilities
2022-01-22 05:02 10125 +9 3h 6 possibilities
2022-01-22 08:02 10137 +12 3h 5 possibilities
2022-01-22 13:02 10152 +15 5h 7 possibilities
2022-01-22 18:02 10169 +17 5h 3 possibilities
2022-01-23 00:02 10189 +20 6h 2 possibilities
2022-01-23 08:02 10214 +25 8h 3 possibilities
2022-01-23 18:02 10243 +29 10h 2 possibilities
2022-01-24 05:02 10279 +36 11h 2 possibilities
2022-01-24 18:02 10322 +43 13h 2 possibilities
2022-01-25 14:02 9810 -512 20h -
2022-01-26 04:02 10322 +512 14h Άγνωστο
2022-02-06 03:04 10269 -53 263h -
2022-02-08 01:03 10281 +12 46h Άγνωστο
2022-08-12 21:02 9769 -512 4459h -
2022-08-13 06:02 9571 -198 9h -
2022-08-13 07:02 9527 -44 1h -
2022-08-13 13:02 9329 -198 6h -
2022-08-13 22:02 9841 +512 9h Άγνωστο
2022-08-14 16:02 10039 +198 18h 4 possibilities
2022-08-15 10:02 10237 +198 18h 4 possibilities
2022-08-16 15:02 10235 -2 29h -
2022-08-16 16:02 10225 -10 1h -
2022-09-22 12:02 9713 -512 884h -
2022-09-23 03:02 9501 -212 15h -
2022-09-27 13:02 9713 +212 106h Άγνωστο
2022-10-06 05:02 10225 +512 208h Άγνωστο
2022-10-15 19:02 10135 -90 230h -
2022-10-16 10:02 10060 -75 15h -
2022-10-16 23:02 9998 -62 13h -
2022-10-17 09:02 9946 -52 10h -
2022-10-17 17:02 9903 -43 8h -
2022-10-23 17:02 9867 -36 144h -
2022-10-23 22:02 9836 -31 5h -
2022-10-24 02:02 9811 -25 4h -
2022-10-24 04:03 9791 -20 2h -
2022-10-24 06:02 9773 -18 2h -
2022-11-04 05:02 9817 +44 264h Άγνωστο
2022-11-04 14:02 9870 +53 9h Αγορά (20)
2022-11-10 02:02 9856 -14 132h -
2022-11-10 03:03 9783 -73 1h -

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2023-03-25 10:16:21 EET

Privacy policy - Cookie options