Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: 0047

Όνομα:0047
Τοποθεσία:457|497
Ήπειρος:K44
Πόντοι:10,349
Ιδιοκτήτης:dim4000
Φυλή ιδιοκτήτη :HOJ
Τελευταία κατάκτηση:607 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :1
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2021-07-26 22:02 31 +3 23 possibilities
2021-07-26 23:03 53 +22 1h 5 possibilities
2021-07-27 14:03 62 +9 15h Άγνωστο
2021-07-27 15:03 71 +9 1h 7 possibilities
2021-07-27 16:03 77 +6 1h 17 possibilities
2021-07-27 19:03 95 +18 3h 2 possibilities
2021-07-27 20:03 150 +55 1h Άγνωστο
2021-07-27 21:03 162 +12 1h 6 possibilities
2021-07-27 22:03 171 +9 1h 7 possibilities
2021-07-27 23:03 182 +11 1h 6 possibilities
2021-07-28 02:03 185 +3 3h 6 possibilities
2021-07-28 03:03 190 +5 1h 21 possibilities
2021-07-28 04:04 193 +3 1h 23 possibilities
2021-07-28 05:03 230 +37 1h Επιτελείο (18)
2021-07-28 06:03 239 +9 1h 7 possibilities
2021-07-28 07:03 249 +10 1h 8 possibilities
2021-07-28 08:03 255 +6 1h 17 possibilities
2021-07-28 11:03 263 +8 3h 12 possibilities
2021-07-28 12:03 266 +3 1h 23 possibilities
2021-07-28 15:03 274 +8 3h 12 possibilities
2021-07-28 17:03 285 +11 2h 6 possibilities
2021-07-28 20:03 298 +13 3h 5 possibilities
2021-07-28 22:03 313 +15 2h 8 possibilities
2021-07-28 23:03 325 +12 1h 6 possibilities
2021-07-29 00:03 340 +15 1h 8 possibilities
2021-07-29 01:03 345 +5 1h 21 possibilities
2021-07-29 03:03 363 +18 2h 2 possibilities
2021-07-29 05:02 384 +21 2h 4 possibilities
2021-07-29 07:05 410 +26 2h 2 possibilities
2021-07-29 10:02 429 +19 3h 6 possibilities
2021-07-29 13:02 460 +31 3h 2 possibilities
2021-07-29 15:02 497 +37 2h Επιτελείο (18)
2021-07-30 02:02 541 +44 11h Αγορά (19)
2021-07-30 14:02 554 +13 12h Άγνωστο
2021-07-30 15:02 560 +6 1h 17 possibilities
2021-07-31 14:02 582 +22 23h Άγνωστο
2021-07-31 16:02 596 +14 2h 4 possibilities
2021-07-31 17:02 607 +11 1h 6 possibilities
2021-07-31 21:02 668 +61 4h Άγνωστο
2021-08-01 05:02 695 +27 8h 5 possibilities
2021-08-01 06:02 701 +6 1h 17 possibilities
2021-08-01 09:02 706 +5 3h 9 possibilities
2021-08-01 12:02 714 +8 3h 12 possibilities
2021-08-01 20:02 725 +11 8h Άγνωστο
2021-08-01 21:02 738 +13 1h 5 possibilities
2021-08-01 23:02 749 +11 2h 6 possibilities
2021-08-02 00:02 769 +20 1h 3 possibilities
2021-08-02 02:02 780 +11 2h 6 possibilities
2021-08-02 06:02 812 +32 4h 5 possibilities
2021-08-02 11:03 850 +38 5h 5 possibilities
2021-08-02 13:02 865 +15 2h 8 possibilities
2021-08-02 14:03 873 +8 1h 13 possibilities
2021-08-02 20:02 892 +19 6h 5 possibilities
2021-08-02 21:02 914 +22 1h 5 possibilities
2021-08-03 00:02 941 +27 3h 5 possibilities
2021-08-03 01:03 946 +5 1h 21 possibilities
2021-08-03 04:03 961 +15 3h 7 possibilities
2021-08-03 09:03 993 +32 5h 5 possibilities
2021-08-03 16:02 1031 +38 7h 5 possibilities
2021-08-03 17:03 1036 +5 1h 21 possibilities
2021-08-03 20:02 1055 +19 3h 6 possibilities
2021-08-03 23:02 1061 +6 3h 12 possibilities
2021-08-04 00:02 1069 +8 1h 13 possibilities
2021-08-04 03:03 1091 +22 3h 5 possibilities
2021-08-04 06:03 1118 +27 3h 5 possibilities
2021-08-04 09:03 1150 +32 3h 5 possibilities
2021-08-04 18:03 1196 +46 9h 5 possibilities
2021-08-04 19:03 1204 +8 1h 13 possibilities
2021-08-04 20:03 1215 +11 1h 6 possibilities
2021-08-05 04:04 1253 +38 8h 5 possibilities
2021-08-05 06:02 1265 +12 2h 6 possibilities
2021-08-05 08:02 1276 +11 2h 6 possibilities
2021-08-05 13:02 1301 +25 5h 3 possibilities
2021-08-05 14:02 1306 +5 1h 21 possibilities
2021-08-05 15:02 1312 +6 1h 17 possibilities
2021-08-05 18:02 1318 +6 3h 12 possibilities
2021-08-06 00:02 1326 +8 6h Άγνωστο
2021-08-06 01:02 1336 +10 1h 8 possibilities
2021-08-06 06:02 1382 +46 5h 5 possibilities
2021-08-06 08:02 1395 +13 2h 5 possibilities
2021-08-06 11:02 1410 +15 3h 7 possibilities
2021-08-06 14:02 1429 +19 3h 6 possibilities
2021-08-06 19:02 1480 +51 5h 2 possibilities
2021-08-07 08:02 1535 +55 13h 5 possibilities
2021-08-07 14:02 1581 +46 6h 5 possibilities
2021-08-07 16:02 1596 +15 2h 8 possibilities
2021-08-07 17:02 1615 +19 1h 6 possibilities
2021-08-07 22:02 1642 +27 5h 5 possibilities
2021-08-08 04:03 1674 +32 6h 5 possibilities
2021-08-08 09:02 1712 +38 5h 5 possibilities
2021-08-08 14:02 1767 +55 5h 5 possibilities
2021-08-09 03:03 1833 +66 13h 5 possibilities
2021-08-09 09:02 1888 +55 6h 5 possibilities
2021-08-09 16:02 1954 +66 7h 5 possibilities
2021-08-09 18:02 1965 +11 2h 6 possibilities
2021-08-09 21:02 1979 +14 3h 4 possibilities
2021-08-10 09:02 2059 +80 12h 5 possibilities
2021-08-10 21:02 2139 +80 12h 5 possibilities
2021-08-10 22:02 2163 +24 1h 2 possibilities
2021-08-10 23:03 2175 +12 1h 6 possibilities
2021-08-11 00:02 2184 +9 1h 7 possibilities
2021-08-11 03:03 2206 +22 3h 5 possibilities
2021-08-11 06:03 2222 +16 3h 2 possibilities
2021-08-11 10:03 2242 +20 4h 3 possibilities
2021-08-11 14:03 2269 +27 4h 5 possibilities
2021-08-12 10:02 2335 +66 20h 2 possibilities
2021-08-12 19:02 2415 +80 9h 5 possibilities
2021-08-13 03:02 2461 +46 8h 5 possibilities
2021-08-13 13:02 2556 +95 10h 5 possibilities
2021-08-13 17:02 2588 +32 4h 5 possibilities
2021-08-14 02:02 2643 +55 9h 5 possibilities
2021-08-14 07:02 2681 +38 5h 5 possibilities
2021-08-14 21:02 2776 +95 14h 5 possibilities
2021-08-14 22:02 2788 +12 1h 6 possibilities
2021-08-14 23:02 2802 +14 1h 4 possibilities
2021-08-15 10:03 2868 +66 11h 5 possibilities
2021-08-15 11:02 2884 +16 1h 3 possibilities
2021-08-15 16:02 2936 +52 5h Άγνωστο
2021-08-16 01:02 2940 +4 9h Άγνωστο
2021-08-16 21:02 3020 +80 20h 5 possibilities
2021-08-16 22:02 3040 +20 1h 3 possibilities
2021-08-17 00:02 3064 +24 2h 2 possibilities
2021-08-17 06:02 3092 +28 6h 2 possibilities
2021-08-17 07:02 3102 +10 1h 8 possibilities
2021-08-17 09:02 3114 +12 2h 6 possibilities
2021-08-17 16:02 3148 +34 7h 2 possibilities
2021-08-18 01:02 3194 +46 9h 5 possibilities
2021-08-18 03:03 3200 +6 2h 15 possibilities
2021-08-18 08:02 3246 +46 5h 5 possibilities
2021-08-18 19:02 3341 +95 11h 5 possibilities
2021-08-19 09:02 3456 +115 14h 5 possibilities
2021-08-19 20:02 3505 +49 11h Οπλουργείο (16)
2021-08-20 07:02 3620 +115 11h 5 possibilities
2021-08-20 18:02 3735 +115 11h 5 possibilities
2021-08-21 07:02 3830 +95 13h 5 possibilities
2021-08-21 08:02 3837 +7 1h 4 possibilities
2021-08-21 11:02 3851 +14 3h 4 possibilities
2021-08-21 13:02 3868 +17 2h 3 possibilities
2021-08-22 05:02 4005 +137 16h 5 possibilities
2021-08-22 19:02 4142 +137 14h 5 possibilities
2021-08-23 14:02 4307 +165 19h 5 possibilities
2021-08-23 15:02 4316 +9 1h 7 possibilities
2021-08-24 04:03 4374 +58 13h Οπλουργείο (17)
2021-08-25 00:02 4489 +115 20h 5 possibilities
2021-08-25 02:02 4517 +28 2h 2 possibilities
2021-08-25 16:02 4654 +137 14h 5 possibilities
2021-08-26 06:02 4819 +165 14h 5 possibilities
2021-08-26 12:02 4874 +55 6h 5 possibilities
2021-08-27 09:02 5011 +137 21h 5 possibilities
2021-08-28 01:02 5082 +71 16h Οπλουργείο (18)
2021-08-28 20:02 5166 +84 19h Οπλουργείο (19)
2021-08-29 18:02 5267 +101 22h Οπλουργείο (20)
2021-08-29 23:02 5333 +66 5h 5 possibilities
2021-08-30 03:03 5413 +80 4h 4 possibilities
2021-08-30 09:02 5508 +95 6h 4 possibilities
2021-08-30 12:02 5542 +34 3h 2 possibilities
2021-08-30 15:02 5584 +42 3h Στρατώνας (16)
2021-08-30 21:02 6096 +512 6h Άγνωστο
2021-08-31 00:02 6145 +49 3h Στρατώνας (17)
2021-08-31 04:03 6204 +59 4h Στρατώνας (18)
2021-08-31 18:02 6369 +165 14h 5 possibilities
2021-09-01 06:02 6567 +198 12h 4 possibilities
2021-09-01 11:03 6638 +71 5h Στρατώνας (19)
2021-09-01 18:02 6723 +85 7h Στρατώνας (20)
2021-09-01 21:02 6744 +21 3h 4 possibilities
2021-09-02 02:02 6769 +25 5h 3 possibilities
2021-09-02 11:02 6871 +102 9h Στρατώνας (21)
2021-09-02 20:02 6994 +123 9h Στρατώνας (22)
2021-09-03 06:02 7141 +147 10h Στρατώνας (23)
2021-09-03 10:02 7170 +29 4h 3 possibilities
2021-09-03 16:02 7206 +36 6h 3 possibilities
2021-09-04 00:02 7249 +43 8h 3 possibilities
2021-09-04 14:02 7426 +177 14h Στρατώνας (24)
2021-09-05 16:02 7591 +165 26h 5 possibilities
2021-09-06 06:02 7706 +115 14h 5 possibilities
2021-09-06 23:03 7843 +137 17h 5 possibilities
2021-09-07 09:03 7894 +51 10h 2 possibilities
2021-09-07 22:03 7956 +62 13h Στάβλος (17)
2021-09-08 14:03 8030 +74 16h Στάβλος (18)
2021-09-09 06:02 8242 +212 16h Στρατώνας (25)
2021-09-09 22:02 8330 +88 16h Στάβλος (19)
2021-09-10 20:02 8437 +107 22h Στάβλος (20)
2021-09-11 16:03 8635 +198 20h 4 possibilities
2021-09-12 14:03 8833 +198 22h 4 possibilities
2021-09-13 09:03 8998 +165 19h 5 possibilities
2021-09-14 06:03 9196 +198 21h 4 possibilities
2021-09-14 07:03 9206 +10 1h 8 possibilities
2021-09-14 09:03 9218 +12 2h 6 possibilities
2021-09-14 12:04 9233 +15 3h 7 possibilities
2021-09-14 16:03 9251 +18 4h Αγορά (14)
2021-09-14 19:03 9272 +21 3h 4 possibilities
2021-09-14 23:03 9298 +26 4h Αγορά (16)
2021-09-15 05:03 9329 +31 6h Αγορά (17)
2021-09-15 12:03 9366 +37 7h Αγορά (18)
2021-09-15 20:03 9410 +44 8h Αγορά (19)
2021-09-16 06:02 9475 +65 10h Άγνωστο
2021-09-16 07:05 9480 +5 1h 21 possibilities
2021-09-16 08:02 9487 +7 1h 4 possibilities
2021-09-16 09:02 9492 +5 1h 21 possibilities
2021-09-16 11:02 9497 +5 2h 21 possibilities
2021-09-16 13:02 9504 +7 2h 4 possibilities
2021-09-16 15:02 9513 +9 2h 7 possibilities
2021-09-16 18:02 9522 +9 3h 6 possibilities
2021-09-16 22:02 9534 +12 4h 4 possibilities
2021-09-17 02:02 9549 +15 4h 7 possibilities
2021-09-17 07:02 9566 +17 5h 3 possibilities
2021-09-17 14:02 9586 +20 7h 2 possibilities
2021-09-17 22:02 9611 +25 8h 3 possibilities
2021-09-18 07:02 9640 +29 9h 3 possibilities
2021-09-18 18:02 9676 +36 11h 2 possibilities
2021-09-19 08:02 9714 +38 14h Αγρόκτημα (22)
2022-11-16 01:02 9778 +64 10146h Άγνωστο
2022-11-16 05:02 9855 +77 4h Επιτελείο (22)
2022-11-16 11:02 9947 +92 6h Επιτελείο (23)
2022-11-16 17:02 10057 +110 6h Επιτελείο (24)
2022-11-16 23:02 10190 +133 6h Επιτελείο (25)
2022-12-24 22:02 10349 +159 911h Άγνωστο

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2023-03-25 10:01:39 EET

Privacy policy - Cookie options