Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: 0050

Όνομα:0050
Τοποθεσία:459|483
Ήπειρος:K44
Πόντοι:10,349
Ιδιοκτήτης:dim4000
Φυλή ιδιοκτήτη :HOJ
Τελευταία κατάκτηση:604 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :1
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2021-07-29 19:02 37 +3 23 possibilities
2021-07-29 20:02 42 +5 1h 21 possibilities
2021-07-29 21:02 65 +23 1h Άγνωστο
2021-07-29 23:02 68 +3 2h 23 possibilities
2021-07-30 13:02 80 +12 14h Άγνωστο
2021-07-30 15:02 95 +15 2h 8 possibilities
2021-07-30 16:02 143 +48 1h Άγνωστο
2021-07-30 17:02 159 +16 1h 3 possibilities
2021-07-30 18:02 160 +1 1h 14 possibilities
2021-07-30 19:02 162 +2 1h 19 possibilities
2021-07-30 22:02 163 +1 3h Άγνωστο
2021-07-31 00:02 165 +2 2h 19 possibilities
2021-07-31 01:02 168 +3 1h 23 possibilities
2021-07-31 03:02 171 +3 2h 23 possibilities
2021-07-31 06:02 174 +3 3h 6 possibilities
2021-07-31 08:02 177 +3 2h 23 possibilities
2021-07-31 12:03 182 +5 4h 4 possibilities
2021-07-31 14:02 190 +8 2h 13 possibilities
2021-07-31 15:02 195 +5 1h 21 possibilities
2021-07-31 16:02 227 +32 1h 4 possibilities
2021-07-31 17:02 236 +9 1h 7 possibilities
2021-07-31 18:02 246 +10 1h 8 possibilities
2021-07-31 19:02 252 +6 1h 17 possibilities
2021-08-01 01:02 260 +8 6h Άγνωστο
2021-08-01 09:02 268 +8 8h Άγνωστο
2021-08-01 21:02 279 +11 12h Άγνωστο
2021-08-02 02:02 292 +13 5h 3 possibilities
2021-08-02 04:03 307 +15 2h 8 possibilities
2021-08-02 06:02 319 +12 2h 6 possibilities
2021-08-02 07:03 334 +15 1h 8 possibilities
2021-08-02 09:02 352 +18 2h 2 possibilities
2021-08-02 10:03 373 +21 1h 4 possibilities
2021-08-02 12:02 399 +26 2h 2 possibilities
2021-08-02 14:03 430 +31 2h 2 possibilities
2021-08-02 15:02 441 +11 1h 6 possibilities
2021-08-02 20:02 478 +37 5h Αγορά (18)
2021-08-03 00:02 525 +47 4h Άγνωστο
2021-08-03 03:03 530 +5 3h 9 possibilities
2021-08-03 09:03 583 +53 6h Αγορά (20)
2021-08-03 11:03 602 +19 2h 6 possibilities
2021-08-03 14:03 613 +11 3h 6 possibilities
2021-08-03 23:02 627 +14 9h Άγνωστο
2021-08-04 04:04 649 +22 5h 5 possibilities
2021-08-04 07:03 676 +27 3h 5 possibilities
2021-08-04 08:02 687 +11 1h 6 possibilities
2021-08-04 09:03 695 +8 1h 13 possibilities
2021-08-04 10:03 703 +8 1h 13 possibilities
2021-08-04 11:03 714 +11 1h 6 possibilities
2021-08-04 14:03 725 +11 3h 6 possibilities
2021-08-04 19:03 736 +11 5h 2 possibilities
2021-08-05 01:03 749 +13 6h Αγρόκτημα (16)
2021-08-05 03:03 752 +3 2h 23 possibilities
2021-08-05 04:04 757 +5 1h 21 possibilities
2021-08-05 07:05 774 +17 3h 3 possibilities
2021-08-05 08:02 777 +3 1h 23 possibilities
2021-08-05 10:02 782 +5 2h 21 possibilities
2021-08-05 13:02 788 +6 3h 12 possibilities
2021-08-05 17:02 796 +8 4h 5 possibilities
2021-08-05 19:02 801 +5 2h 21 possibilities
2021-08-06 02:02 816 +15 7h 3 possibilities
2021-08-06 04:03 835 +19 2h 6 possibilities
2021-08-06 06:02 857 +22 2h 5 possibilities
2021-08-06 08:02 878 +21 2h 4 possibilities
2021-08-06 16:02 905 +27 8h 5 possibilities
2021-08-07 05:02 937 +32 13h Αγρόκτημα (21)
2021-08-07 07:02 956 +19 2h 6 possibilities
2021-08-07 10:03 978 +22 3h 5 possibilities
2021-08-07 13:02 1005 +27 3h 5 possibilities
2021-08-07 17:02 1037 +32 4h 5 possibilities
2021-08-07 20:02 1069 +32 3h 5 possibilities
2021-08-08 04:03 1107 +38 8h 5 possibilities
2021-08-08 07:06 1145 +38 3h 5 possibilities
2021-08-08 09:02 1153 +8 2h 13 possibilities
2021-08-08 10:03 1164 +11 1h 6 possibilities
2021-08-08 12:02 1191 +27 2h 5 possibilities
2021-08-08 13:02 1197 +6 1h 17 possibilities
2021-08-08 14:02 1211 +14 1h 4 possibilities
2021-08-08 16:02 1221 +10 2h 8 possibilities
2021-08-08 19:02 1236 +15 3h 7 possibilities
2021-08-09 00:02 1262 +26 5h Αγορά (16)
2021-08-09 03:03 1284 +22 3h 5 possibilities
2021-08-09 04:04 1292 +8 1h 13 possibilities
2021-08-09 06:02 1300 +8 2h 13 possibilities
2021-08-09 07:03 1340 +40 1h Άγνωστο
2021-08-09 12:02 1367 +27 5h 5 possibilities
2021-08-09 17:03 1399 +32 5h 5 possibilities
2021-08-10 00:02 1437 +38 7h 5 possibilities
2021-08-10 04:04 1483 +46 4h 5 possibilities
2021-08-10 13:02 1538 +55 9h 5 possibilities
2021-08-11 03:03 1584 +46 14h 3 possibilities
2021-08-11 05:02 1597 +13 2h 5 possibilities
2021-08-11 06:03 1612 +15 1h 8 possibilities
2021-08-11 09:03 1631 +19 3h 6 possibilities
2021-08-12 08:02 1697 +66 23h Αγρόκτημα (25)
2021-08-12 11:02 1719 +22 3h 5 possibilities
2021-08-12 17:02 1774 +55 6h 5 possibilities
2021-08-12 23:02 1840 +66 6h 5 possibilities
2021-08-13 04:03 1878 +38 5h 5 possibilities
2021-08-13 06:02 1889 +11 2h 6 possibilities
2021-08-13 14:02 1969 +80 8h 5 possibilities
2021-08-13 17:02 1983 +14 3h 4 possibilities
2021-08-13 22:02 2029 +46 5h 5 possibilities
2021-08-14 05:02 2084 +55 7h 5 possibilities
2021-08-14 13:02 2172 +88 8h Άγνωστο
2021-08-14 14:02 2181 +9 1h 7 possibilities
2021-08-14 17:02 2208 +27 3h 5 possibilities
2021-08-14 18:02 2220 +12 1h 6 possibilities
2021-08-14 19:02 2229 +9 1h 7 possibilities
2021-08-15 03:02 2295 +66 8h 5 possibilities
2021-08-15 12:02 2375 +80 9h 5 possibilities
2021-08-15 20:02 2421 +46 8h 5 possibilities
2021-08-16 05:02 2476 +55 9h 5 possibilities
2021-08-16 06:02 2488 +12 1h 6 possibilities
2021-08-16 07:02 2502 +14 1h 4 possibilities
2021-08-16 18:02 2597 +95 11h 5 possibilities
2021-08-16 22:02 2629 +32 4h 5 possibilities
2021-08-16 23:02 2645 +16 1h 3 possibilities
2021-08-17 02:02 2661 +16 3h 2 possibilities
2021-08-17 06:02 2681 +20 4h 3 possibilities
2021-08-17 16:02 2776 +95 10h 5 possibilities
2021-08-17 21:02 2814 +38 5h 5 possibilities
2021-08-18 02:02 2866 +52 5h Άγνωστο
2021-08-18 12:02 2961 +95 10h 5 possibilities
2021-08-18 17:03 3007 +46 5h 5 possibilities
2021-08-19 06:02 3122 +115 13h 5 possibilities
2021-08-19 17:02 3237 +115 11h 5 possibilities
2021-08-20 07:02 3374 +137 14h 5 possibilities
2021-08-20 09:02 3404 +30 2h Άγνωστο
2021-08-20 12:02 3428 +24 3h Στρατώνας (13)
2021-08-20 14:02 3456 +28 2h 2 possibilities
2021-08-20 16:02 3490 +34 2h Στρατώνας (15)
2021-08-20 19:02 3532 +42 3h Στρατώνας (16)
2021-08-20 22:02 3581 +49 3h Στρατώνας (17)
2021-08-21 02:02 3640 +59 4h Στρατώνας (18)
2021-08-21 07:02 3711 +71 5h Στρατώνας (19)
2021-08-21 17:02 3777 +66 10h 5 possibilities
2021-08-22 07:05 3914 +137 14h 5 possibilities
2021-08-22 13:02 3942 +28 6h 2 possibilities
2021-08-23 02:02 4022 +80 13h 5 possibilities
2021-08-23 04:03 4034 +12 2h 6 possibilities
2021-08-23 11:02 4068 +34 7h 2 possibilities
2021-08-23 20:02 4117 +49 9h 2 possibilities
2021-08-23 22:02 4128 +11 2h 6 possibilities
2021-08-24 12:02 4243 +115 14h 5 possibilities
2021-08-25 05:02 4408 +165 17h 5 possibilities
2021-08-25 13:02 4463 +55 8h 5 possibilities
2021-08-26 02:02 4558 +95 13h 5 possibilities
2021-08-26 08:02 4643 +85 6h Στρατώνας (20)
2021-08-26 16:02 4745 +102 8h Στρατώνας (21)
2021-08-26 17:02 4759 +14 1h 4 possibilities
2021-08-26 21:02 4776 +17 4h 3 possibilities
2021-08-26 22:02 4783 +7 1h 4 possibilities
2021-08-27 08:02 4832 +49 10h Οπλουργείο (16)
2021-08-27 21:02 4890 +58 13h Οπλουργείο (17)
2021-08-28 13:02 5027 +137 16h 5 possibilities
2021-08-29 08:02 5192 +165 19h 5 possibilities
2021-08-30 03:03 5307 +115 19h 5 possibilities
2021-08-30 11:02 5373 +66 8h 5 possibilities
2021-08-30 20:02 5453 +80 9h 5 possibilities
2021-08-30 22:02 5462 +9 2h 7 possibilities
2021-08-31 11:02 5627 +165 13h 4 possibilities
2021-09-01 08:02 5764 +137 21h 5 possibilities
2021-09-01 13:02 5887 +123 5h Στρατώνας (22)
2021-09-01 18:02 6034 +147 5h Στρατώνας (23)
2021-09-02 01:03 6211 +177 7h Στρατώνας (24)
2021-09-02 10:02 6423 +212 9h Στρατώνας (25)
2021-09-03 00:02 6494 +71 14h Οπλουργείο (18)
2021-09-03 16:02 6578 +84 16h Οπλουργείο (19)
2021-09-04 13:02 6679 +101 21h Οπλουργείο (20)
2021-09-05 08:02 6877 +198 19h 4 possibilities
2021-09-05 19:03 7075 +198 11h 2 possibilities
2021-09-06 01:02 7587 +512 6h Άγνωστο
2021-09-06 14:03 7752 +165 13h 4 possibilities
2021-09-06 18:03 7773 +21 4h 3 possibilities
2021-09-06 23:03 7798 +25 5h 3 possibilities
2021-09-07 05:02 7827 +29 6h 3 possibilities
2021-09-07 12:03 7863 +36 7h 3 possibilities
2021-09-07 23:03 7958 +95 11h 5 possibilities
2021-09-08 07:03 8001 +43 8h 3 possibilities
2021-09-08 18:03 8052 +51 11h 2 possibilities
2021-09-09 07:05 8167 +115 13h 5 possibilities
2021-09-10 02:02 8365 +198 19h 4 possibilities
2021-09-10 14:02 8427 +62 12h Στάβλος (17)
2021-09-11 06:03 8501 +74 16h Στάβλος (18)
2021-09-12 00:03 8589 +88 18h Στάβλος (19)
2021-09-12 22:03 8696 +107 22h Στάβλος (20)
2021-09-13 12:03 8833 +137 14h 5 possibilities
2021-09-14 06:03 8998 +165 18h 5 possibilities
2021-09-15 03:03 9196 +198 21h 4 possibilities
2021-09-15 05:03 9206 +10 2h 8 possibilities
2021-09-15 07:03 9218 +12 2h 6 possibilities
2021-09-15 09:03 9233 +15 2h 8 possibilities
2021-09-15 12:03 9251 +18 3h 2 possibilities
2021-09-15 16:03 9272 +21 4h 3 possibilities
2021-09-15 21:03 9298 +26 5h Αγορά (16)
2021-09-16 03:03 9329 +31 6h Αγορά (17)
2021-09-16 09:02 9366 +37 6h Αγορά (18)
2021-09-16 18:02 9410 +44 9h Αγορά (19)
2021-09-17 04:03 9480 +70 10h Άγνωστο
2021-09-17 05:02 9483 +3 1h 23 possibilities
2021-09-17 06:02 9487 +4 1h 9 possibilities
2021-09-17 07:02 9492 +5 1h 21 possibilities
2021-09-17 08:02 9497 +5 1h 21 possibilities
2021-09-17 10:03 9504 +7 2h 4 possibilities
2021-09-17 12:03 9513 +9 2h 7 possibilities
2021-09-17 15:02 9522 +9 3h 6 possibilities
2021-09-17 18:02 9534 +12 3h 5 possibilities
2021-09-17 23:02 9549 +15 5h 7 possibilities
2021-09-18 04:03 9566 +17 5h 3 possibilities
2021-09-18 10:02 9586 +20 6h 2 possibilities
2021-09-18 18:02 9611 +25 8h 3 possibilities
2021-09-19 03:03 9640 +29 9h 3 possibilities
2021-09-19 14:02 9676 +36 11h 2 possibilities
2021-09-20 03:03 9714 +38 13h Αγρόκτημα (22)
2022-11-16 01:02 9778 +64 10127h Άγνωστο
2022-11-16 05:02 9855 +77 4h Επιτελείο (22)
2022-11-16 11:02 9947 +92 6h Επιτελείο (23)
2022-11-16 17:02 10057 +110 6h Επιτελείο (24)
2022-11-16 23:02 10190 +133 6h Επιτελείο (25)
2022-12-24 22:02 10349 +159 911h Άγνωστο

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2023-03-25 10:47:34 EET

Privacy policy - Cookie options