Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: 0085 LEFONIAS1994

Όνομα:0085 LEFONIAS1994
Τοποθεσία:492|515
Ήπειρος:K54
Πόντοι:9,618
Ιδιοκτήτης:JohnnySince94
Φυλή ιδιοκτήτη :HOJ
Τελευταία κατάκτηση:527 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :1
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2021-06-19 10:03 1004 +10 9 possibilities
2021-06-19 11:02 1010 +6 1h 17 possibilities
2021-06-19 12:02 1023 +13 1h 5 possibilities
2021-06-19 13:02 1040 +17 1h 2 possibilities
2021-06-19 14:02 1052 +12 1h 6 possibilities
2021-06-19 16:02 1086 +34 2h Στρατώνας (15)
2021-06-19 17:02 1090 +4 1h 9 possibilities
2021-06-19 18:02 1095 +5 1h 21 possibilities
2021-06-19 19:02 1101 +6 1h 17 possibilities
2021-06-19 22:02 1107 +6 3h 12 possibilities
2021-06-20 22:02 1120 +13 24h Άγνωστο
2021-06-21 08:02 1135 +15 10h Τοίχος (14)
2021-06-22 17:03 1148 +13 33h Άγνωστο
2021-06-23 21:03 1163 +15 28h Άγνωστο
2021-06-23 23:03 1182 +19 2h 6 possibilities
2021-06-24 03:03 1194 +12 4h 4 possibilities
2021-06-24 05:02 1209 +15 2h 8 possibilities
2021-06-24 06:02 1217 +8 1h 13 possibilities
2021-06-26 07:03 1236 +19 49h Άγνωστο
2021-06-28 04:04 1251 +15 45h Άγνωστο
2021-06-28 13:03 1270 +19 9h Άγνωστο
2021-06-29 05:03 1292 +22 16h Άγνωστο
2021-06-30 02:02 1311 +19 21h Άγνωστο
2021-06-30 03:03 1321 +10 1h 8 possibilities
2021-06-30 13:03 1343 +22 10h Αγρόκτημα (19)
2021-06-30 14:03 1359 +16 1h 3 possibilities
2021-07-01 01:03 1386 +27 11h Αγρόκτημα (20)
2021-07-01 02:03 1397 +11 1h 6 possibilities
2021-07-01 04:04 1411 +14 2h 4 possibilities
2021-07-01 11:02 1427 +16 7h Οπλουργείο (10)
2021-07-01 18:02 1454 +27 7h 5 possibilities
2021-07-02 04:03 1462 +8 10h Άγνωστο
2021-07-02 05:02 1464 +2 1h 19 possibilities
2021-07-03 12:02 1496 +32 31h Άγνωστο
2021-07-04 03:03 1533 +37 15h Αγορά (18)
2021-07-04 04:04 1536 +3 1h 23 possibilities
2021-07-05 23:02 1574 +38 43h Άγνωστο
2021-07-06 11:03 1620 +46 12h 5 possibilities
2021-07-06 16:03 1675 +55 5h 5 possibilities
2021-07-07 00:03 1741 +66 8h 5 possibilities
2021-07-07 04:04 1773 +32 4h 5 possibilities
2021-07-07 07:03 1795 +22 3h 5 possibilities
2021-07-07 09:02 1822 +27 2h 5 possibilities
2021-07-08 00:03 1902 +80 15h 5 possibilities
2021-07-08 06:02 1940 +38 6h 5 possibilities
2021-07-08 08:02 1959 +19 2h 6 possibilities
2021-07-08 11:02 1981 +22 3h 5 possibilities
2021-07-08 14:02 2008 +27 3h 5 possibilities
2021-07-08 17:03 2040 +32 3h 5 possibilities
2021-07-08 21:03 2072 +32 4h 5 possibilities
2021-07-08 23:02 2094 +22 2h 5 possibilities
2021-07-09 01:03 2121 +27 2h 5 possibilities
2021-07-09 05:02 2153 +32 4h 5 possibilities
2021-07-09 06:02 2163 +10 1h 8 possibilities
2021-07-09 07:02 2175 +12 1h 6 possibilities
2021-07-09 09:02 2189 +14 2h 4 possibilities
2021-07-09 12:02 2217 +28 3h 2 possibilities
2021-07-09 13:02 2232 +15 1h 8 possibilities
2021-07-11 22:02 2278 +46 57h Άγνωστο
2021-07-12 08:02 2316 +38 10h 5 possibilities
2021-07-12 11:03 2354 +38 3h 5 possibilities
2021-07-12 19:03 2400 +46 8h 5 possibilities
2021-07-12 22:03 2423 +23 3h Οπλουργείο (12)
2021-07-12 23:02 2427 +4 1h 9 possibilities
2021-07-13 07:03 2473 +46 8h 5 possibilities
2021-07-13 08:03 2493 +20 1h 3 possibilities
2021-07-13 10:03 2517 +24 2h 2 possibilities
2021-07-13 15:03 2522 +5 5h Τοίχος (9)
2021-07-13 17:03 2527 +5 2h 21 possibilities
2021-07-13 18:03 2534 +7 1h 4 possibilities
2021-07-14 18:03 2589 +55 24h Άγνωστο
2021-07-15 06:02 2617 +28 12h Οπλουργείο (13)
2021-07-15 10:02 2635 +18 4h Αγορά (14)
2021-07-16 04:03 2644 +9 18h Άγνωστο
2021-07-16 06:02 2653 +9 2h 7 possibilities
2021-07-16 10:03 2665 +12 4h 4 possibilities
2021-07-18 18:02 2731 +66 56h Άγνωστο
2021-07-19 00:02 2769 +38 6h 5 possibilities
2021-07-19 06:02 2803 +34 6h 2 possibilities
2021-07-19 07:03 2813 +10 1h 8 possibilities
2021-07-19 09:03 2825 +12 2h 6 possibilities
2021-07-19 14:03 2871 +46 5h 5 possibilities
2021-07-20 05:03 2926 +55 15h 3 possibilities
2021-07-20 15:03 2992 +66 10h 5 possibilities
2021-07-21 13:03 3072 +80 22h 3 possibilities
2021-07-23 06:02 3152 +80 41h Άγνωστο
2021-07-23 11:02 3207 +55 5h 5 possibilities
2021-07-26 22:02 3302 +95 83h Άγνωστο
2021-07-27 12:02 3368 +66 14h 5 possibilities
2021-07-27 19:03 3448 +80 7h 5 possibilities
2021-07-28 08:03 3503 +55 13h 5 possibilities
2021-07-29 00:03 3569 +66 16h 5 possibilities
2021-07-29 08:02 3649 +80 8h 5 possibilities
2021-07-29 16:02 3744 +95 8h 5 possibilities
2021-07-30 03:02 3859 +115 11h 5 possibilities
2021-07-31 02:02 3996 +137 23h 5 possibilities
2021-07-31 17:02 4111 +115 15h 5 possibilities
2021-08-01 04:03 4206 +95 11h 5 possibilities
2021-08-01 15:02 4321 +115 11h 5 possibilities
2021-08-01 23:02 4416 +95 8h 5 possibilities
2021-08-02 08:02 4531 +115 9h 5 possibilities
2021-08-02 16:02 4626 +95 8h 5 possibilities
2021-08-03 01:03 4741 +115 9h 5 possibilities
2021-08-03 05:02 4764 +23 4h Οπλουργείο (12)
2021-08-03 10:03 4792 +28 5h 2 possibilities
2021-08-05 06:02 4929 +137 44h Αγρόκτημα (29)
2021-08-05 21:02 5094 +165 15h 5 possibilities
2021-08-06 15:02 5292 +198 18h 4 possibilities
2021-08-07 04:03 5429 +137 13h 5 possibilities
2021-08-07 10:03 5463 +34 6h 2 possibilities
2021-08-07 17:02 5504 +41 7h Οπλουργείο (15)
2021-08-08 09:02 5669 +165 16h 5 possibilities
2021-08-09 02:02 5867 +198 17h 4 possibilities
2021-08-09 16:02 6004 +137 14h 5 possibilities
2021-08-10 06:03 6169 +165 14h 5 possibilities
2021-08-11 13:03 6367 +198 31h 4 possibilities
2021-08-12 01:03 6504 +137 12h 5 possibilities
2021-08-12 16:02 6669 +165 15h 5 possibilities
2021-08-13 01:02 6718 +49 9h 2 possibilities
2021-08-13 11:02 6776 +58 10h Οπλουργείο (17)
2021-08-14 03:02 6974 +198 16h 4 possibilities
2021-08-15 02:02 7139 +165 23h 5 possibilities
2021-08-15 15:02 7210 +71 13h 2 possibilities
2021-08-16 06:02 7294 +84 15h Οπλουργείο (19)
2021-08-17 02:02 7395 +101 20h Οπλουργείο (20)
2021-08-17 05:02 7437 +42 3h Στρατώνας (16)
2021-08-17 09:02 7486 +49 4h Στρατώνας (17)
2021-08-17 13:02 7545 +59 4h Στρατώνας (18)
2021-08-17 19:03 8057 +512 6h Άγνωστο
2021-08-18 00:02 8128 +71 5h Στρατώνας (19)
2021-08-18 06:03 8213 +85 6h Στρατώνας (20)
2021-08-18 09:02 8234 +21 3h 4 possibilities
2021-08-18 14:03 8259 +25 5h 3 possibilities
2021-08-18 19:02 8288 +29 5h 3 possibilities
2021-08-18 21:02 8324 +36 2h Εργαστήριο (13)
2021-08-18 23:02 8367 +43 2h Άγνωστο
2021-08-19 01:03 8418 +51 2h Άγνωστο
2021-08-19 04:03 8480 +62 3h Άγνωστο
2021-08-19 11:02 8582 +102 7h Στρατώνας (21)
2021-08-19 20:02 8705 +123 9h Στρατώνας (22)
2021-08-20 06:02 8852 +147 10h Στρατώνας (23)
2021-08-20 21:02 8926 +74 15h Στάβλος (18)
2021-08-20 22:02 8940 +14 1h 4 possibilities
2021-08-21 01:02 8957 +17 3h 3 possibilities
2021-08-21 03:02 8978 +21 2h 4 possibilities
2021-08-21 07:02 8999 +21 4h 3 possibilities
2021-08-21 12:02 9025 +26 5h Αγορά (16)
2021-08-21 17:02 9056 +31 5h Αγορά (17)
2021-08-21 23:02 9093 +37 6h Αγορά (18)
2021-08-22 07:05 9137 +44 8h Αγορά (19)
2021-08-22 16:02 9190 +53 9h Αγορά (20)
2021-08-22 20:02 9205 +15 4h 7 possibilities
2021-08-23 13:02 9293 +88 17h Στάβλος (19)
2021-08-23 18:02 9310 +17 5h 3 possibilities
2021-08-24 16:02 9487 +177 22h Στρατώνας (24)
2021-08-25 15:02 9478 -9 23h -
2021-08-25 19:03 9401 -77 4h -
2021-08-26 01:03 9421 +20 6h 2 possibilities
2021-08-26 11:02 9528 +107 10h Άγνωστο
2021-08-26 18:02 9553 +25 7h 3 possibilities
2021-08-27 03:02 9582 +29 9h 3 possibilities
2021-08-27 13:02 9618 +36 10h 3 possibilities
2021-08-28 02:02 9661 +43 13h 2 possibilities
2021-08-28 10:02 9873 +212 8h Στρατώνας (25)
2021-08-28 13:02 9809 -64 3h -
2021-12-10 17:02 9873 +64 2501h Άγνωστο
2021-12-11 07:03 9950 +77 14h Αγορά (22)
2021-12-12 01:02 10042 +92 18h Αγορά (23)
2021-12-12 22:02 10152 +110 21h Αγορά (24)
2022-02-14 23:02 10042 -110 1537h -
2022-03-10 21:02 9950 -92 574h -
2022-03-11 11:02 9873 -77 14h -
2022-03-12 00:02 9809 -64 13h -
2022-07-15 11:02 9756 -53 3010h -
2022-07-15 19:02 9712 -44 8h -
2022-07-16 01:02 9675 -37 6h -
2022-07-16 07:02 9644 -31 6h -
2022-07-16 11:03 9618 -26 4h -
2022-07-20 05:02 9106 -512 90h -
2022-07-30 03:02 9618 +512 238h Άγνωστο

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2022-11-27 05:17:19 EET