Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: -Sweetest Love x3 #054

Όνομα:-Sweetest Love x3 #054
Τοποθεσία:522|449
Ήπειρος:K45
Πόντοι:9,835
Ιδιοκτήτης:El Matador.
Φυλή ιδιοκτήτη :HOJ
Τελευταία κατάκτηση:228 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :4
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2021-10-10 21:02 51 +12 6 possibilities
2021-10-10 23:02 53 +2 2h 19 possibilities
2021-10-11 02:02 55 +2 3h Τοίχος (4)
2021-10-11 07:02 58 +3 5h Άγνωστο
2021-10-11 12:02 74 +16 5h Οπλουργείο (10)
2021-10-11 14:03 84 +10 2h 8 possibilities
2021-10-11 16:02 95 +11 2h 6 possibilities
2021-10-11 17:02 129 +34 1h Στρατώνας (15)
2021-10-11 18:02 156 +27 1h 5 possibilities
2021-10-11 19:02 162 +6 1h 17 possibilities
2021-10-11 20:02 171 +9 1h 7 possibilities
2021-10-11 21:02 177 +6 1h 17 possibilities
2021-10-11 22:02 182 +5 1h 21 possibilities
2021-10-11 23:02 187 +5 1h 21 possibilities
2021-10-12 01:02 193 +6 2h 15 possibilities
2021-10-12 02:02 201 +8 1h 13 possibilities
2021-10-12 07:02 209 +8 5h 2 possibilities
2021-10-12 09:02 222 +13 2h 5 possibilities
2021-10-12 10:03 237 +15 1h 8 possibilities
2021-10-12 11:02 244 +7 1h 4 possibilities
2021-10-12 12:02 253 +9 1h 7 possibilities
2021-10-12 13:03 263 +10 1h 8 possibilities
2021-10-12 14:03 275 +12 1h 6 possibilities
2021-10-12 15:02 290 +15 1h 8 possibilities
2021-10-12 17:03 308 +18 2h 2 possibilities
2021-10-12 19:02 329 +21 2h 4 possibilities
2021-10-12 21:02 355 +26 2h 2 possibilities
2021-10-12 23:02 386 +31 2h 2 possibilities
2021-10-13 19:02 388 +2 20h 2 possibilities
2021-10-13 22:02 425 +37 3h 2 possibilities
2021-10-14 18:02 470 +45 20h Άγνωστο
2021-10-14 20:02 483 +13 2h 5 possibilities
2021-10-14 22:03 498 +15 2h 8 possibilities
2021-10-15 00:03 517 +19 2h 6 possibilities
2021-10-15 03:03 539 +22 3h 5 possibilities
2021-10-15 06:03 592 +53 3h Επιτελείο (20)
2021-10-15 10:03 619 +27 4h 5 possibilities
2021-10-15 13:03 651 +32 3h 5 possibilities
2021-10-15 18:03 689 +38 5h 5 possibilities
2021-10-15 23:03 735 +46 5h 5 possibilities
2021-10-16 06:02 790 +55 7h 5 possibilities
2021-10-16 14:03 856 +66 8h 5 possibilities
2021-10-16 23:02 936 +80 9h 5 possibilities
2021-10-17 10:03 1031 +95 11h 5 possibilities
2021-10-18 00:02 1146 +115 14h 5 possibilities
2021-10-18 14:03 1283 +137 14h 5 possibilities
2021-10-19 07:03 1448 +165 17h 5 possibilities
2021-10-20 05:03 1651 +203 22h Άγνωστο
2021-10-20 06:03 1657 +6 1h 17 possibilities
2021-10-20 07:03 1662 +5 1h 21 possibilities
2021-10-20 08:03 1667 +5 1h 21 possibilities
2021-10-20 09:03 1673 +6 1h 17 possibilities
2021-10-20 10:03 1692 +19 1h 6 possibilities
2021-10-20 11:03 1701 +9 1h 7 possibilities
2021-10-20 12:03 1707 +6 1h 17 possibilities
2021-10-20 13:03 1714 +7 1h 4 possibilities
2021-10-20 15:03 1723 +9 2h 7 possibilities
2021-10-20 16:03 1733 +10 1h 8 possibilities
2021-10-20 19:03 1745 +12 3h 5 possibilities
2021-10-20 21:03 1760 +15 2h 8 possibilities
2021-10-21 00:03 1778 +18 3h 2 possibilities
2021-10-21 04:04 1799 +21 4h 3 possibilities
2021-10-21 09:02 1825 +26 5h Αγορά (16)
2021-10-21 15:03 1856 +31 6h Αγορά (17)
2021-10-21 22:02 1893 +37 7h Αγορά (18)
2021-10-22 07:03 1937 +44 9h Αγορά (19)
2021-10-22 17:03 1990 +53 10h Αγορά (20)
2021-10-23 05:02 2054 +64 12h Αγορά (21)
2021-10-23 19:02 2131 +77 14h Αγορά (22)
2021-10-24 13:02 2223 +92 18h Αγορά (23)
2021-10-25 10:03 2333 +110 21h Αγορά (24)
2021-10-26 10:03 2466 +133 24h Αγορά (25)
2021-10-26 12:03 2474 +8 2h 13 possibilities
2021-10-26 14:03 2485 +11 2h 6 possibilities
2021-10-26 16:03 2498 +13 2h 5 possibilities
2021-10-26 19:03 2520 +22 3h 5 possibilities
2021-10-26 20:02 2537 +17 1h 2 possibilities
2021-10-26 21:03 2549 +12 1h 6 possibilities
2021-10-26 22:03 2563 +14 1h 4 possibilities
2021-10-26 23:02 2579 +16 1h 3 possibilities
2021-10-27 00:03 2599 +20 1h 3 possibilities
2021-10-27 02:02 2623 +24 2h 2 possibilities
2021-10-27 04:04 2651 +28 2h 2 possibilities
2021-10-27 07:03 2685 +34 3h 2 possibilities
2021-10-27 11:03 2727 +42 4h Στρατώνας (16)
2021-10-27 14:03 2776 +49 3h Στρατώνας (17)
2021-10-27 19:03 2835 +59 5h Στρατώνας (18)
2021-10-28 00:03 2906 +71 5h Στρατώνας (19)
2021-10-28 07:05 2991 +85 7h Στρατώνας (20)
2021-10-28 15:02 3093 +102 8h Στρατώνας (21)
2021-10-29 00:02 3216 +123 9h Στρατώνας (22)
2021-10-29 12:02 3363 +147 12h Στρατώνας (23)
2021-10-31 08:03 3540 +177 45h Άγνωστο
2021-11-01 21:02 3559 +19 37h Άγνωστο
2021-11-02 01:02 3581 +22 4h 5 possibilities
2021-11-02 05:02 3608 +27 4h 5 possibilities
2021-11-02 11:03 3640 +32 6h 5 possibilities
2021-11-02 18:02 3678 +38 7h 5 possibilities
2021-11-03 02:03 3724 +46 8h 5 possibilities
2021-11-03 11:03 3779 +55 9h 5 possibilities
2021-11-03 22:03 3845 +66 11h 5 possibilities
2021-11-04 11:02 3925 +80 13h 5 possibilities
2021-11-05 02:02 4020 +95 15h 5 possibilities
2021-11-05 15:02 4067 +47 13h Άγνωστο
2021-11-07 15:02 4073 +6 48h Άγνωστο
2021-11-07 16:03 4086 +13 1h 5 possibilities
2021-11-09 15:03 4201 +115 47h Άγνωστο
2021-11-11 15:02 4338 +137 48h Αγρόκτημα (29)
2021-11-12 17:03 4503 +165 26h 5 possibilities
2021-11-15 12:02 4715 +212 67h Άγνωστο
2021-11-15 13:03 4723 +8 1h 13 possibilities
2021-11-15 15:03 4733 +10 2h 8 possibilities
2021-11-15 17:03 4744 +11 2h 6 possibilities
2021-11-15 19:02 4758 +14 2h 4 possibilities
2021-11-15 21:03 4774 +16 2h 3 possibilities
2021-11-16 00:02 4794 +20 3h 4 possibilities
2021-11-16 05:03 4817 +23 5h Οπλουργείο (12)
2021-11-16 09:03 4845 +28 4h 2 possibilities
2021-11-16 16:03 4879 +34 7h 2 possibilities
2021-11-16 23:02 4920 +41 7h Οπλουργείο (15)
2021-11-17 10:03 4969 +49 11h Οπλουργείο (16)
2021-11-17 23:03 5027 +58 13h Οπλουργείο (17)
2021-11-18 15:02 5098 +71 16h Οπλουργείο (18)
2021-11-19 10:03 5182 +84 19h Οπλουργείο (19)
2021-11-20 08:02 5288 +106 22h Άγνωστο
2021-11-20 09:03 5300 +12 1h 6 possibilities
2021-11-20 10:04 5309 +9 1h 7 possibilities
2021-11-20 12:02 5319 +10 2h 8 possibilities
2021-11-20 13:02 5331 +12 1h 6 possibilities
2021-11-20 16:02 5345 +14 3h 4 possibilities
2021-11-20 19:03 5362 +17 3h 3 possibilities
2021-11-20 23:02 5383 +21 4h 3 possibilities
2021-11-21 03:04 5408 +25 4h 3 possibilities
2021-11-21 09:04 5438 +30 6h Άγνωστο
2021-11-21 10:03 5450 +12 1h 6 possibilities
2021-11-21 11:03 5456 +6 1h 17 possibilities
2021-11-21 12:03 5470 +14 1h 4 possibilities
2021-11-21 13:03 5478 +8 1h 13 possibilities
2021-11-21 14:03 5486 +8 1h 13 possibilities
2021-11-21 15:03 5497 +11 1h 6 possibilities
2021-11-21 16:03 5505 +8 1h 13 possibilities
2021-11-21 17:03 5516 +11 1h 6 possibilities
2021-11-21 18:03 5529 +13 1h 5 possibilities
2021-11-21 20:02 5544 +15 2h 8 possibilities
2021-11-21 21:03 5557 +13 1h 5 possibilities
2021-11-21 23:03 5572 +15 2h 8 possibilities
2021-11-22 01:03 5591 +19 2h 6 possibilities
2021-11-22 03:05 5613 +22 2h 5 possibilities
2021-11-22 05:04 5632 +19 2h 6 possibilities
2021-11-22 07:03 5654 +22 2h 5 possibilities
2021-11-22 10:03 5681 +27 3h 5 possibilities
2021-11-22 14:04 5713 +32 4h 5 possibilities
2021-11-22 16:03 5740 +27 2h 5 possibilities
2021-11-22 20:03 5778 +38 4h 5 possibilities
2021-11-22 21:03 5786 +8 1h 13 possibilities
2021-11-22 22:03 5791 +5 1h 21 possibilities
2021-11-23 02:03 5829 +38 4h 5 possibilities
2021-11-23 06:03 5875 +46 4h 5 possibilities
2021-11-23 10:03 5913 +38 4h 5 possibilities
2021-11-23 15:03 5959 +46 5h 5 possibilities
2021-11-23 21:03 6014 +55 6h 5 possibilities
2021-11-24 04:03 6080 +66 7h 5 possibilities
2021-11-24 10:03 6135 +55 6h 5 possibilities
2021-11-24 16:04 6201 +66 6h 5 possibilities
2021-11-25 01:03 6281 +80 9h 5 possibilities
2021-11-25 07:02 6361 +80 6h 5 possibilities
2021-11-25 09:03 6375 +14 2h 4 possibilities
2021-11-25 10:02 6383 +8 1h 13 possibilities
2021-11-25 11:02 6394 +11 1h 6 possibilities
2021-11-25 12:03 6407 +13 1h 5 possibilities
2021-11-25 20:02 6502 +95 8h 5 possibilities
2021-11-26 06:03 6597 +95 10h 5 possibilities
2021-11-26 17:03 6712 +115 11h 5 possibilities
2021-11-27 00:03 6748 +36 7h 3 possibilities
2021-11-27 09:02 6791 +43 9h 3 possibilities
2021-11-27 20:03 6842 +51 11h 2 possibilities
2021-11-28 09:03 6904 +62 13h Στάβλος (17)
2021-11-29 00:02 6978 +74 15h Στάβλος (18)
2021-11-29 19:03 7066 +88 19h Στάβλος (19)
2021-11-30 17:03 7185 +119 22h Άγνωστο
2021-12-01 05:03 7300 +115 12h 5 possibilities
2021-12-01 19:04 7437 +137 14h 5 possibilities
2021-12-02 09:03 7574 +137 14h 5 possibilities
2021-12-03 01:02 7739 +165 16h 5 possibilities
2021-12-03 18:02 7904 +165 17h 5 possibilities
2021-12-04 13:03 8102 +198 19h 4 possibilities
2021-12-05 09:03 8300 +198 20h 4 possibilities
2021-12-05 11:04 8315 +15 2h 8 possibilities
2021-12-05 13:03 8334 +19 2h 6 possibilities
2021-12-05 16:03 8356 +22 3h 5 possibilities
2021-12-05 19:03 8383 +27 3h 5 possibilities
2021-12-06 00:02 8415 +32 5h 5 possibilities
2021-12-06 05:03 8453 +38 5h 5 possibilities
2021-12-06 10:03 8499 +46 5h 5 possibilities
2021-12-06 17:03 8554 +55 7h 5 possibilities
2021-12-07 02:02 8620 +66 9h 5 possibilities
2021-12-07 12:03 8700 +80 10h 5 possibilities
2021-12-07 23:03 8795 +95 11h 5 possibilities
2021-12-08 13:03 8910 +115 14h 5 possibilities
2021-12-09 06:04 9047 +137 17h 5 possibilities
2021-12-10 01:02 9212 +165 19h 5 possibilities
2021-12-11 01:02 9410 +198 24h 4 possibilities
2021-12-11 07:03 9927 +517 6h Άγνωστο
2021-12-11 08:02 9930 +3 1h 23 possibilities
2021-12-11 09:02 9934 +4 1h 9 possibilities
2021-12-11 10:02 9939 +5 1h 21 possibilities
2021-12-11 12:02 9944 +5 2h 21 possibilities
2021-12-11 13:02 9951 +7 1h 4 possibilities
2021-12-11 16:03 9960 +9 3h 6 possibilities
2021-12-11 19:02 9969 +9 3h 6 possibilities
2021-12-11 22:02 9981 +12 3h 5 possibilities
2021-12-12 03:03 9996 +15 5h 7 possibilities
2021-12-12 08:02 10013 +17 5h 3 possibilities
2021-12-12 14:03 10033 +20 6h 2 possibilities
2021-12-12 22:02 10058 +25 8h 3 possibilities
2021-12-13 08:03 10087 +29 10h 2 possibilities
2021-12-13 19:03 10123 +36 11h 2 possibilities
2021-12-14 08:03 10195 +72 13h Άγνωστο
2021-12-14 09:03 10216 +21 1h 4 possibilities
2021-12-14 10:03 10226 +10 1h 8 possibilities
2021-12-14 11:03 10238 +12 1h 6 possibilities
2021-12-14 13:03 10252 +14 2h 4 possibilities
2021-12-14 16:03 10269 +17 3h 3 possibilities
2021-12-14 19:03 10290 +21 3h 4 possibilities
2021-12-14 23:02 10315 +25 4h 3 possibilities
2021-12-15 04:03 10344 +29 5h 3 possibilities
2021-12-15 09:03 10380 +36 5h 3 possibilities
2021-12-15 17:03 10423 +43 8h 3 possibilities
2021-12-16 02:03 10481 +58 9h Οπλουργείο (17)
2021-12-16 03:04 10487 +6 1h 17 possibilities
2021-12-16 04:02 10490 +3 1h 23 possibilities
2021-12-16 05:02 10495 +5 1h 21 possibilities
2022-08-10 15:02 10215 -280 5697h -
2022-08-10 23:02 10253 +38 8h 5 possibilities
2022-08-11 00:02 10256 +3 1h 23 possibilities
2022-08-11 08:02 10259 +3 8h Άγνωστο
2022-08-11 09:02 10263 +4 1h 9 possibilities
2022-08-11 10:02 10268 +5 1h 21 possibilities
2022-08-11 12:02 10273 +5 2h 21 possibilities
2022-08-11 14:02 10280 +7 2h 4 possibilities
2022-08-11 20:02 10289 +9 6h 2 possibilities
2022-08-11 23:02 10298 +9 3h 6 possibilities
2022-08-12 02:02 10310 +12 3h 5 possibilities
2022-08-12 07:02 10325 +15 5h 7 possibilities
2022-08-12 12:02 10342 +17 5h 3 possibilities
2022-08-12 18:02 10362 +20 6h 2 possibilities
2022-08-13 02:02 10387 +25 8h 3 possibilities
2022-08-14 01:02 10416 +29 23h Άγνωστο
2022-08-14 12:02 10452 +36 11h 2 possibilities
2022-08-15 02:02 10495 +43 14h 2 possibilities
2022-08-23 03:02 10362 -133 193h -
2022-08-24 00:02 10252 -110 21h -
2022-08-24 17:02 10160 -92 17h -
2022-08-25 08:02 10083 -77 15h -
2022-08-25 20:02 10019 -64 12h -
2022-09-06 08:02 10029 +10 276h Άγνωστο
2022-09-09 03:02 10019 -10 67h -
2022-09-21 18:02 10014 -5 303h -
2022-09-21 19:02 10011 -3 1h -
2022-09-21 20:02 10003 -8 1h -
2022-09-22 13:02 9491 -512 17h -
2022-09-23 04:03 9279 -212 15h -
2022-09-25 03:02 9791 +512 47h Ακαδημία (1)
2022-09-25 19:02 10003 +212 16h Στρατώνας (25)
2022-10-15 10:02 9952 -51 471h -
2022-10-15 17:02 9909 -43 7h -
2022-10-15 23:02 9873 -36 6h -
2022-10-16 04:03 9844 -29 5h -
2022-10-16 08:02 9819 -25 4h -
2022-11-06 19:02 9824 +5 516h Άγνωστο
2022-11-06 20:02 9830 +6 1h 17 possibilities
2022-11-06 21:02 9835 +5 1h 21 possibilities

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2023-03-26 18:14:10 EEST

Privacy policy - Cookie options