Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: -Sweetest Love x3 #055

Όνομα:-Sweetest Love x3 #055
Τοποθεσία:523|449
Ήπειρος:K45
Πόντοι:9,835
Ιδιοκτήτης:El Matador.
Φυλή ιδιοκτήτη :HOJ
Τελευταία κατάκτηση:227 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :2
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2021-10-22 06:02 33 +1 14 possibilities
2021-10-22 09:03 68 +35 3h Άγνωστο
2021-10-22 10:03 73 +5 1h 21 possibilities
2021-10-22 12:02 76 +3 2h 23 possibilities
2021-10-22 13:02 130 +54 1h Άγνωστο
2021-10-22 14:03 134 +4 1h 9 possibilities
2021-10-22 15:02 138 +4 1h 9 possibilities
2021-10-22 17:03 143 +5 2h 21 possibilities
2021-10-22 18:02 171 +28 1h Στρατώνας (14)
2021-10-22 19:02 181 +10 1h 8 possibilities
2021-10-22 22:02 190 +9 3h 6 possibilities
2021-10-22 23:02 193 +3 1h 23 possibilities
2021-10-23 00:02 199 +6 1h 17 possibilities
2021-10-23 01:02 204 +5 1h 21 possibilities
2021-10-23 02:02 209 +5 1h 21 possibilities
2021-10-23 04:03 215 +6 2h 15 possibilities
2021-10-23 05:02 223 +8 1h 13 possibilities
2021-10-23 08:02 231 +8 3h 12 possibilities
2021-10-23 10:03 247 +16 2h 3 possibilities
2021-10-23 11:03 258 +11 1h 6 possibilities
2021-10-23 12:02 265 +7 1h 4 possibilities
2021-10-23 13:02 274 +9 1h 7 possibilities
2021-10-23 14:02 284 +10 1h 8 possibilities
2021-10-23 15:02 296 +12 1h 6 possibilities
2021-10-23 16:02 311 +15 1h 8 possibilities
2021-10-23 18:02 329 +18 2h 2 possibilities
2021-10-23 20:02 350 +21 2h 4 possibilities
2021-10-23 22:02 376 +26 2h 2 possibilities
2021-10-24 00:02 407 +31 2h 2 possibilities
2021-10-24 03:02 444 +37 3h 2 possibilities
2021-10-24 06:02 488 +44 3h 2 possibilities
2021-10-24 12:02 541 +53 6h Αγορά (20)
2021-10-24 14:03 554 +13 2h 5 possibilities
2021-10-24 16:02 569 +15 2h 8 possibilities
2021-10-24 18:02 588 +19 2h 6 possibilities
2021-10-24 21:02 610 +22 3h 5 possibilities
2021-10-25 00:02 637 +27 3h 5 possibilities
2021-10-25 04:04 669 +32 4h 5 possibilities
2021-10-25 09:03 707 +38 5h 5 possibilities
2021-10-25 14:03 753 +46 5h 5 possibilities
2021-10-25 21:03 808 +55 7h 5 possibilities
2021-10-26 04:04 874 +66 7h 5 possibilities
2021-10-26 14:03 954 +80 10h 5 possibilities
2021-10-27 04:04 1049 +95 14h 5 possibilities
2021-10-27 17:03 1164 +115 13h 5 possibilities
2021-10-28 09:02 1301 +137 16h 5 possibilities
2021-10-29 13:02 1466 +165 28h 5 possibilities
2021-10-31 12:02 1675 +209 48h Άγνωστο
2021-10-31 13:02 1678 +3 1h 23 possibilities
2021-10-31 14:02 1688 +10 1h 8 possibilities
2021-10-31 15:02 1694 +6 1h 17 possibilities
2021-10-31 16:02 1704 +10 1h 8 possibilities
2021-10-31 17:02 1715 +11 1h 6 possibilities
2021-10-31 18:02 1720 +5 1h 21 possibilities
2021-10-31 19:02 1726 +6 1h 17 possibilities
2021-10-31 20:02 1733 +7 1h 4 possibilities
2021-10-31 21:02 1742 +9 1h 7 possibilities
2021-10-31 23:02 1752 +10 2h 8 possibilities
2021-11-01 01:02 1764 +12 2h 6 possibilities
2021-11-01 04:02 1779 +15 3h 7 possibilities
2021-11-01 07:02 1797 +18 3h 2 possibilities
2021-11-01 11:02 1818 +21 4h 3 possibilities
2021-11-01 16:02 1844 +26 5h Αγορά (16)
2021-11-01 22:02 1875 +31 6h Αγορά (17)
2021-11-02 05:02 1912 +37 7h Αγορά (18)
2021-11-02 13:03 1956 +44 8h Αγορά (19)
2021-11-03 00:03 2009 +53 11h Αγορά (20)
2021-11-03 12:03 2080 +71 12h 2 possibilities
2021-11-03 13:03 2097 +17 1h 2 possibilities
2021-11-03 14:03 2109 +12 1h 6 possibilities
2021-11-03 15:03 2123 +14 1h 4 possibilities
2021-11-03 16:03 2139 +16 1h 3 possibilities
2021-11-03 18:03 2159 +20 2h 4 possibilities
2021-11-03 19:03 2183 +24 1h 2 possibilities
2021-11-03 22:03 2211 +28 3h 2 possibilities
2021-11-04 00:03 2245 +34 2h Στρατώνας (15)
2021-11-04 03:04 2287 +42 3h Στρατώνας (16)
2021-11-04 07:03 2336 +49 4h Στρατώνας (17)
2021-11-04 12:02 2395 +59 5h Στρατώνας (18)
2021-11-04 18:02 2466 +71 6h Στρατώνας (19)
2021-11-05 00:02 2551 +85 6h Στρατώνας (20)
2021-11-05 09:03 2653 +102 9h Στρατώνας (21)
2021-11-05 18:03 2776 +123 9h Στρατώνας (22)
2021-11-05 20:02 2784 +8 2h 13 possibilities
2021-11-06 07:02 2951 +167 11h Άγνωστο
2021-11-06 09:02 2962 +11 2h 6 possibilities
2021-11-06 11:02 2975 +13 2h 5 possibilities
2021-11-06 14:03 2990 +15 3h 7 possibilities
2021-11-07 15:02 3010 +20 25h Άγνωστο
2021-11-08 07:03 3187 +177 16h Στρατώνας (24)
2021-11-09 13:03 3399 +212 30h Στρατώνας (25)
2021-11-09 14:03 3407 +8 1h 13 possibilities
2021-11-09 15:03 3417 +10 1h 8 possibilities
2021-11-09 17:03 3428 +11 2h 6 possibilities
2021-11-09 19:03 3442 +14 2h 4 possibilities
2021-11-09 22:03 3458 +16 3h 2 possibilities
2021-11-10 02:03 3478 +20 4h 3 possibilities
2021-11-10 07:03 3501 +23 5h Οπλουργείο (12)
2021-11-10 13:03 3529 +28 6h 2 possibilities
2021-11-10 20:03 3563 +34 7h 2 possibilities
2021-11-11 05:02 3604 +41 9h Οπλουργείο (15)
2021-11-11 16:03 3653 +49 11h Οπλουργείο (16)
2021-11-12 05:03 3711 +58 13h Οπλουργείο (17)
2021-11-12 20:02 3782 +71 15h Οπλουργείο (18)
2021-11-14 11:03 3866 +84 39h Οπλουργείο (19)
2021-11-15 09:03 3976 +110 22h Αγορά (24)
2021-11-15 10:04 3988 +12 1h 6 possibilities
2021-11-15 11:03 3997 +9 1h 7 possibilities
2021-11-15 12:02 4007 +10 1h 8 possibilities
2021-11-15 14:03 4019 +12 2h 6 possibilities
2021-11-15 17:03 4033 +14 3h 4 possibilities
2021-11-15 19:02 4050 +17 2h 3 possibilities
2021-11-15 23:03 4071 +21 4h 3 possibilities
2021-11-16 03:04 4096 +25 4h 3 possibilities
2021-11-16 07:03 4125 +29 4h 3 possibilities
2021-11-16 13:03 4161 +36 6h 3 possibilities
2021-11-16 21:03 4204 +43 8h 3 possibilities
2021-11-17 08:02 4255 +51 11h 2 possibilities
2021-11-17 21:03 4317 +62 13h Στάβλος (17)
2021-11-18 12:04 4391 +74 15h Στάβλος (18)
2021-11-19 07:03 4479 +88 19h Στάβλος (19)
2021-11-20 06:02 4586 +107 23h Στάβλος (20)
2021-11-20 09:03 4605 +19 3h 6 possibilities
2021-11-20 10:04 4609 +4 1h 9 possibilities
2021-11-20 11:03 4614 +5 1h 21 possibilities
2021-11-20 12:02 4619 +5 1h 21 possibilities
2021-11-20 14:03 4626 +7 2h 4 possibilities
2021-11-20 16:02 4635 +9 2h 7 possibilities
2021-11-20 19:03 4644 +9 3h 6 possibilities
2021-11-20 23:02 4656 +12 4h 4 possibilities
2021-11-21 03:04 4671 +15 4h 7 possibilities
2021-11-21 07:05 4693 +22 4h 5 possibilities
2021-11-21 12:03 4720 +27 5h 5 possibilities
2021-11-21 17:03 4752 +32 5h 5 possibilities
2021-11-22 00:04 4790 +38 7h 5 possibilities
2021-11-22 07:03 4836 +46 7h 5 possibilities
2021-11-22 17:03 4891 +55 10h 5 possibilities
2021-11-23 04:04 4957 +66 11h 5 possibilities
2021-11-23 17:03 5037 +80 13h 5 possibilities
2021-11-24 08:04 5132 +95 15h 5 possibilities
2021-11-25 03:04 5247 +115 19h 5 possibilities
2021-11-25 20:02 5384 +137 17h 5 possibilities
2021-11-26 22:02 5549 +165 26h 5 possibilities
2021-11-27 03:04 5566 +17 5h 3 possibilities
2021-11-27 09:02 5586 +20 6h 2 possibilities
2021-11-27 17:02 5611 +25 8h 3 possibilities
2021-11-28 03:04 5640 +29 10h 2 possibilities
2021-11-28 14:03 5676 +36 11h 2 possibilities
2021-11-29 04:03 5769 +93 14h Άγνωστο
2021-11-29 05:03 5779 +10 1h 8 possibilities
2021-11-29 07:03 5791 +12 2h 6 possibilities
2021-11-29 09:03 5805 +14 2h 4 possibilities
2021-11-29 11:03 5822 +17 2h 3 possibilities
2021-11-29 14:03 5843 +21 3h 4 possibilities
2021-11-29 18:03 5868 +25 4h 3 possibilities
2021-11-29 23:02 5897 +29 5h 3 possibilities
2021-11-30 05:03 5933 +36 6h 3 possibilities
2021-11-30 12:03 5992 +59 7h Στρατώνας (18)
2021-11-30 13:03 6007 +15 1h 8 possibilities
2021-11-30 14:03 6018 +11 1h 6 possibilities
2021-11-30 16:04 6040 +22 2h 5 possibilities
2021-11-30 17:03 6048 +8 1h 13 possibilities
2021-11-30 18:03 6059 +11 1h 6 possibilities
2021-11-30 20:03 6067 +8 2h 13 possibilities
2021-11-30 21:04 6078 +11 1h 6 possibilities
2021-11-30 22:02 6091 +13 1h 5 possibilities
2021-12-01 00:02 6106 +15 2h 8 possibilities
2021-12-01 01:03 6119 +13 1h 5 possibilities
2021-12-01 03:04 6134 +15 2h 8 possibilities
2021-12-01 04:03 6153 +19 1h 6 possibilities
2021-12-01 06:03 6175 +22 2h 5 possibilities
2021-12-01 09:04 6194 +19 3h 6 possibilities
2021-12-01 11:04 6216 +22 2h 5 possibilities
2021-12-01 13:03 6243 +27 2h 5 possibilities
2021-12-01 17:03 6275 +32 4h 5 possibilities
2021-12-01 20:03 6302 +27 3h 5 possibilities
2021-12-01 23:03 6340 +38 3h 5 possibilities
2021-12-02 00:03 6348 +8 1h 13 possibilities
2021-12-02 01:03 6353 +5 1h 21 possibilities
2021-12-02 05:02 6391 +38 4h 5 possibilities
2021-12-02 10:02 6437 +46 5h 5 possibilities
2021-12-02 14:04 6475 +38 4h 5 possibilities
2021-12-02 18:03 6521 +46 4h 5 possibilities
2021-12-03 00:02 6576 +55 6h 5 possibilities
2021-12-03 07:03 6642 +66 7h 5 possibilities
2021-12-03 13:02 6697 +55 6h 5 possibilities
2021-12-03 20:02 6763 +66 7h 5 possibilities
2021-12-04 04:03 6843 +80 8h 5 possibilities
2021-12-04 12:02 6923 +80 8h 5 possibilities
2021-12-04 13:03 6929 +6 1h 17 possibilities
2021-12-04 14:03 6937 +8 1h 13 possibilities
2021-12-04 15:03 6945 +8 1h 13 possibilities
2021-12-04 17:04 6956 +11 2h 6 possibilities
2021-12-11 01:02 7012 +56 152h Άγνωστο
2021-12-11 02:02 7020 +8 1h 13 possibilities
2021-12-11 03:04 7023 +3 1h 23 possibilities
2021-12-11 04:02 7028 +5 1h 21 possibilities
2021-12-11 10:02 7540 +512 6h Άγνωστο
2021-12-12 01:02 7617 +77 15h Αγορά (22)
2021-12-12 18:02 7709 +92 17h Αγορά (23)
2021-12-13 15:02 7819 +110 21h Αγορά (24)
2021-12-14 16:03 7952 +133 25h Αγορά (25)
2021-12-15 01:03 8047 +95 9h 5 possibilities
2021-12-15 13:03 8162 +115 12h 5 possibilities
2021-12-16 03:04 8299 +137 14h 5 possibilities
2021-12-16 04:02 8312 +13 1h 5 possibilities
2021-12-16 14:02 8407 +95 10h 5 possibilities
2021-12-17 02:02 8522 +115 12h 5 possibilities
2021-12-17 16:03 8659 +137 14h 5 possibilities
2021-12-18 09:03 8824 +165 17h 5 possibilities
2021-12-19 01:02 8989 +165 16h 5 possibilities
2021-12-19 21:02 9187 +198 20h 4 possibilities
2021-12-20 16:03 9385 +198 19h 4 possibilities
2021-12-20 18:02 9400 +15 2h 8 possibilities
2021-12-20 21:02 9419 +19 3h 6 possibilities
2021-12-21 00:02 9441 +22 3h 5 possibilities
2021-12-21 03:04 9468 +27 3h 5 possibilities
2021-12-21 07:03 9500 +32 4h 5 possibilities
2021-12-21 12:02 9538 +38 5h 5 possibilities
2021-12-21 18:03 9584 +46 6h 5 possibilities
2021-12-22 01:03 9639 +55 7h 5 possibilities
2021-12-22 09:03 9705 +66 8h 5 possibilities
2022-01-01 05:02 9785 +80 236h Άγνωστο
2022-01-03 15:02 9880 +95 58h Άγνωστο
2022-01-04 05:02 9995 +115 14h 5 possibilities
2022-01-04 22:02 10132 +137 17h 5 possibilities
2022-04-11 21:03 10297 +165 2326h Άγνωστο
2022-08-10 12:02 10017 -280 2895h -
2022-08-10 23:02 10055 +38 11h 3 possibilities
2022-08-11 08:02 10058 +3 9h Άγνωστο
2022-08-11 09:02 10065 +7 1h 4 possibilities
2022-08-11 10:02 10070 +5 1h 21 possibilities
2022-08-11 12:02 10075 +5 2h 21 possibilities
2022-08-11 14:02 10082 +7 2h 4 possibilities
2022-08-11 20:02 10091 +9 6h 2 possibilities
2022-08-11 23:02 10100 +9 3h 6 possibilities
2022-08-12 02:02 10112 +12 3h 5 possibilities
2022-08-12 07:02 10127 +15 5h 7 possibilities
2022-08-12 12:02 10144 +17 5h 3 possibilities
2022-08-12 18:02 10164 +20 6h 2 possibilities
2022-08-13 02:02 10189 +25 8h 3 possibilities
2022-08-14 01:02 10218 +29 23h Άγνωστο
2022-08-14 12:02 10254 +36 11h 2 possibilities
2022-08-15 02:02 10297 +43 14h 2 possibilities
2022-08-23 03:02 10164 -133 193h -
2022-08-24 03:02 10362 +198 24h 4 possibilities
2022-08-25 00:02 10252 -110 21h -
2022-08-25 17:02 10160 -92 17h -
2022-08-26 08:02 10083 -77 15h -
2022-08-26 20:02 10019 -64 12h -
2022-09-21 18:02 10014 -5 622h -
2022-09-21 19:02 10011 -3 1h -
2022-09-21 20:02 10003 -8 1h -
2022-09-22 13:02 9491 -512 17h -
2022-09-23 04:03 9279 -212 15h -
2022-09-25 03:02 9791 +512 47h Ακαδημία (1)
2022-09-25 19:02 10003 +212 16h Στρατώνας (25)
2022-10-15 10:02 9952 -51 471h -
2022-10-15 17:02 9909 -43 7h -
2022-10-15 23:02 9873 -36 6h -
2022-10-16 04:03 9844 -29 5h -
2022-10-16 08:02 9819 -25 4h -
2022-11-06 19:02 9824 +5 516h Άγνωστο
2022-11-06 20:02 9830 +6 1h 17 possibilities
2022-11-06 21:02 9835 +5 1h 21 possibilities

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2023-03-25 10:16:41 EET

Privacy policy - Cookie options