Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: 069 Generate

Όνομα:069 Generate
Τοποθεσία:480|445
Ήπειρος:K44
Πόντοι:9,761
Ιδιοκτήτης:fillip12
Φυλή ιδιοκτήτη :HOJ
Τελευταία κατάκτηση:462 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :1
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2021-10-31 16:02 48 +8 13 possibilities
2021-10-31 18:02 49 +1 2h 14 possibilities
2021-11-01 00:03 73 +24 6h Άγνωστο
2021-11-01 09:03 79 +6 9h Άγνωστο
2021-11-02 00:02 109 +30 15h Άγνωστο
2021-11-02 08:03 119 +10 8h Άγνωστο
2021-11-02 09:03 121 +2 1h 19 possibilities
2021-11-02 11:03 123 +2 2h 19 possibilities
2021-11-03 00:03 131 +8 13h Άγνωστο
2021-11-03 09:03 138 +7 9h Άγνωστο
2021-11-03 10:03 141 +3 1h 23 possibilities
2021-11-04 01:03 144 +3 15h Άγνωστο
2021-11-04 02:03 171 +27 1h 5 possibilities
2021-11-04 09:02 177 +6 7h Άγνωστο
2021-11-05 01:02 182 +5 16h Άγνωστο
2021-11-05 02:02 188 +6 1h 17 possibilities
2021-11-05 03:04 193 +5 1h 21 possibilities
2021-11-05 09:03 196 +3 6h Άγνωστο
2021-11-05 10:02 201 +5 1h 21 possibilities
2021-11-06 00:02 204 +3 14h Άγνωστο
2021-11-06 01:02 214 +10 1h 8 possibilities
2021-11-06 02:02 217 +3 1h 23 possibilities
2021-11-06 17:02 222 +5 15h Άγνωστο
2021-11-06 18:02 227 +5 1h 21 possibilities
2021-11-06 19:03 232 +5 1h 21 possibilities
2021-11-06 20:02 238 +6 1h 17 possibilities
2021-11-07 02:02 244 +6 6h Άγνωστο
2021-11-07 04:02 249 +5 2h 21 possibilities
2021-11-07 05:02 260 +11 1h 6 possibilities
2021-11-07 06:05 265 +5 1h 21 possibilities
2021-11-07 07:02 270 +5 1h 21 possibilities
2021-11-08 02:03 278 +8 19h Άγνωστο
2021-11-08 03:05 284 +6 1h 17 possibilities
2021-11-08 05:02 292 +8 2h 13 possibilities
2021-11-08 06:02 300 +8 1h 13 possibilities
2021-11-08 08:03 312 +12 2h 6 possibilities
2021-11-08 11:02 322 +10 3h 5 possibilities
2021-11-08 12:03 327 +5 1h 21 possibilities
2021-11-08 17:03 335 +8 5h 2 possibilities
2021-11-08 18:03 338 +3 1h 23 possibilities
2021-11-08 20:03 342 +4 2h 9 possibilities
2021-11-09 03:04 350 +8 7h Άγνωστο
2021-11-09 05:03 362 +12 2h 6 possibilities
2021-11-09 11:03 373 +11 6h Οπλουργείο (8)
2021-11-09 13:03 384 +11 2h 6 possibilities
2021-11-10 02:03 395 +11 13h Άγνωστο
2021-11-10 04:03 411 +16 2h 3 possibilities
2021-11-10 11:03 428 +17 7h 2 possibilities
2021-11-11 02:03 441 +13 15h Άγνωστο
2021-11-11 05:02 454 +13 3h 5 possibilities
2021-11-11 08:02 459 +5 3h 9 possibilities
2021-11-12 03:04 474 +15 19h Άγνωστο
2021-11-12 06:03 489 +15 3h 7 possibilities
2021-11-12 09:02 504 +15 3h 7 possibilities
2021-11-12 13:03 511 +7 4h 2 possibilities
2021-11-13 01:02 518 +7 12h Άγνωστο
2021-11-13 02:02 533 +15 1h 8 possibilities
2021-11-13 03:03 539 +6 1h 17 possibilities
2021-11-13 06:02 558 +19 3h 6 possibilities
2021-11-13 09:02 577 +19 3h 6 possibilities
2021-11-13 14:02 599 +22 5h 5 possibilities
2021-11-14 05:03 621 +22 15h Άγνωστο
2021-11-14 09:03 640 +19 4h 5 possibilities
2021-11-14 11:03 651 +11 2h 6 possibilities
2021-11-14 17:02 673 +22 6h 5 possibilities
2021-11-14 18:03 687 +14 1h 4 possibilities
2021-11-14 19:03 691 +4 1h 9 possibilities
2021-11-15 02:03 699 +8 7h Άγνωστο
2021-11-15 05:02 709 +10 3h 5 possibilities
2021-11-15 07:03 720 +11 2h 6 possibilities
2021-11-15 11:03 734 +14 4h 3 possibilities
2021-11-16 05:03 761 +27 18h Άγνωστο
2021-11-16 10:04 788 +27 5h 5 possibilities
2021-11-16 12:03 801 +13 2h 5 possibilities
2021-11-16 15:03 816 +15 3h 7 possibilities
2021-11-16 19:02 825 +9 4h 4 possibilities
2021-11-17 00:02 852 +27 5h 5 possibilities
2021-11-17 06:03 884 +32 6h 5 possibilities
2021-11-17 10:03 906 +22 4h 5 possibilities
2021-11-18 06:05 938 +32 20h Άγνωστο
2021-11-18 12:04 970 +32 6h 5 possibilities
2021-11-18 13:02 982 +12 1h 6 possibilities
2021-11-18 14:02 986 +4 1h 9 possibilities
2021-11-18 18:02 1002 +16 4h 2 possibilities
2021-11-19 02:03 1041 +39 8h Άγνωστο
2021-11-19 04:02 1059 +18 2h 2 possibilities
2021-11-19 05:02 1080 +21 1h 4 possibilities
2021-11-19 11:03 1118 +38 6h 5 possibilities
2021-11-19 21:03 1156 +38 10h 5 possibilities
2021-11-19 23:03 1185 +29 2h 2 possibilities
2021-11-20 07:03 1237 +52 8h Άγνωστο
2021-11-20 08:02 1243 +6 1h 17 possibilities
2021-11-20 09:03 1246 +3 1h 23 possibilities
2021-11-20 14:03 1266 +20 5h 2 possibilities
2021-11-20 20:02 1289 +23 6h Οπλουργείο (12)
2021-11-21 08:03 1335 +46 12h 5 possibilities
2021-11-21 10:03 1366 +31 2h 2 possibilities
2021-11-21 14:03 1380 +14 4h 3 possibilities
2021-11-21 21:03 1418 +38 7h 5 possibilities
2021-11-22 01:03 1430 +12 4h 4 possibilities
2021-11-22 02:03 1433 +3 1h 23 possibilities
2021-11-22 09:04 1488 +55 7h 5 possibilities
2021-11-22 10:03 1498 +10 1h 8 possibilities
2021-11-23 06:03 1513 +15 20h Άγνωστο
2021-11-23 12:03 1530 +17 6h 3 possibilities
2021-11-23 19:03 1558 +28 7h Οπλουργείο (13)
2021-11-23 21:03 1595 +37 2h Επιτελείο (18)
2021-11-24 05:04 1629 +34 8h Οπλουργείο (14)
2021-11-24 12:03 1649 +20 7h 2 possibilities
2021-11-24 22:03 1674 +25 10h 2 possibilities
2021-11-25 01:03 1718 +44 3h 2 possibilities
2021-11-25 04:03 1771 +53 3h Επιτελείο (20)
2021-11-25 12:03 1812 +41 8h Οπλουργείο (15)
2021-11-26 00:03 1861 +49 12h Οπλουργείο (16)
2021-11-26 06:03 1921 +60 6h Άγνωστο
2021-11-26 07:02 1927 +6 1h 17 possibilities
2021-11-26 17:03 1956 +29 10h 2 possibilities
2021-11-26 18:02 1964 +8 1h 13 possibilities
2021-11-26 19:03 1972 +8 1h 13 possibilities
2021-11-27 08:02 2030 +58 13h Οπλουργείο (17)
2021-11-28 00:02 2101 +71 16h Οπλουργείο (18)
2021-11-28 11:03 2137 +36 11h 2 possibilities
2021-11-28 14:03 2159 +22 3h 5 possibilities
2021-11-29 07:03 2243 +84 17h Οπλουργείο (19)
2021-11-29 10:03 2270 +27 3h 5 possibilities
2021-11-29 13:03 2302 +32 3h 5 possibilities
2021-11-30 00:03 2345 +43 11h 3 possibilities
2021-11-30 06:03 2391 +46 6h 5 possibilities
2021-12-01 05:03 2492 +101 23h Οπλουργείο (20)
2021-12-01 12:04 2547 +55 7h 5 possibilities
2021-12-01 20:03 2618 +71 8h 2 possibilities
2021-12-01 21:04 2625 +7 1h 4 possibilities
2021-12-02 01:03 2630 +5 4h 4 possibilities
2021-12-02 02:03 2636 +6 1h 17 possibilities
2021-12-02 03:04 2643 +7 1h 4 possibilities
2021-12-02 05:02 2652 +9 2h 7 possibilities
2021-12-02 12:02 2718 +66 7h 5 possibilities
2021-12-03 07:03 3230 +512 19h Άγνωστο
2021-12-03 11:03 3268 +38 4h 5 possibilities
2021-12-03 13:02 3279 +11 2h 6 possibilities
2021-12-05 01:03 3345 +66 36h Άγνωστο
2021-12-05 10:03 3425 +80 9h 5 possibilities
2021-12-05 15:03 3471 +46 5h 5 possibilities
2021-12-05 17:03 3484 +13 2h 5 possibilities
2021-12-05 20:02 3519 +35 3h Άγνωστο
2021-12-06 10:03 3607 +88 14h Στάβλος (19)
2021-12-06 11:03 3628 +21 1h 4 possibilities
2021-12-06 12:03 3646 +18 1h 2 possibilities
2021-12-06 13:03 3651 +5 1h 21 possibilities
2021-12-07 11:03 3746 +95 22h 5 possibilities
2021-12-07 12:03 3752 +6 1h 17 possibilities
2021-12-08 09:03 3847 +95 21h 5 possibilities
2021-12-09 13:02 3962 +115 28h 5 possibilities
2021-12-10 00:02 4077 +115 11h 5 possibilities
2021-12-10 15:02 4214 +137 15h 5 possibilities
2021-12-11 14:02 4351 +137 23h 5 possibilities
2021-12-11 21:03 4406 +55 7h 5 possibilities
2021-12-11 22:02 4422 +16 1h 3 possibilities
2021-12-13 10:03 4587 +165 36h 5 possibilities
2021-12-14 01:02 4752 +165 15h 5 possibilities
2021-12-14 04:03 4771 +19 3h 6 possibilities
2021-12-15 00:02 4969 +198 20h 4 possibilities
2021-12-15 01:03 4989 +20 1h 3 possibilities
2021-12-15 21:03 5187 +198 20h 4 possibilities
2021-12-16 07:02 5267 +80 10h 5 possibilities
2021-12-16 15:02 5333 +66 8h 5 possibilities
2021-12-17 13:02 5428 +95 22h 5 possibilities
2021-12-17 17:02 5450 +22 4h 5 possibilities
2021-12-18 02:02 5530 +80 9h 5 possibilities
2021-12-18 04:02 5554 +24 2h 2 possibilities
2021-12-19 02:02 5669 +115 22h 5 possibilities
2021-12-19 19:02 5806 +137 17h 5 possibilities
2021-12-20 15:02 5971 +165 20h 5 possibilities
2021-12-20 19:03 5998 +27 4h 5 possibilities
2021-12-21 01:02 6030 +32 6h 5 possibilities
2021-12-21 12:02 6125 +95 11h 5 possibilities
2021-12-21 18:03 6163 +38 6h 5 possibilities
2021-12-22 02:03 6209 +46 8h 5 possibilities
2021-12-22 11:03 6264 +55 9h 5 possibilities
2021-12-23 11:02 6462 +198 24h 4 possibilities
2021-12-23 22:02 6528 +66 11h 5 possibilities
2021-12-24 11:02 6608 +80 13h 5 possibilities
2021-12-25 00:02 6723 +115 13h 5 possibilities
2021-12-25 16:02 6818 +95 16h 5 possibilities
2021-12-25 18:02 6846 +28 2h 2 possibilities
2021-12-25 21:02 6880 +34 3h 2 possibilities
2021-12-26 00:02 6922 +42 3h Στρατώνας (16)
2021-12-26 04:02 6971 +49 4h Στρατώνας (17)
2021-12-28 05:02 7030 +59 49h Άγνωστο
2021-12-28 09:02 7101 +71 4h Στρατώνας (19)
2021-12-28 15:02 7186 +85 6h Στρατώνας (20)
2021-12-28 22:02 7288 +102 7h Στρατώνας (21)
2021-12-29 08:02 7411 +123 10h Στρατώνας (22)
2021-12-29 19:02 7558 +147 11h Στρατώνας (23)
2021-12-29 20:02 7564 +6 1h 17 possibilities
2021-12-29 21:02 7573 +9 1h 7 possibilities
2021-12-29 22:02 7583 +10 1h 8 possibilities
2021-12-30 14:02 7760 +177 16h Στρατώνας (24)
2021-12-30 16:02 7772 +12 2h 6 possibilities
2021-12-30 18:02 7786 +14 2h 4 possibilities
2021-12-30 21:02 7803 +17 3h 3 possibilities
2021-12-31 01:02 7824 +21 4h 3 possibilities
2021-12-31 17:02 8036 +212 16h Στρατώνας (25)
2021-12-31 22:02 8061 +25 5h 3 possibilities
2022-01-01 04:02 8090 +29 6h 3 possibilities
2022-01-02 18:02 8227 +137 38h 3 possibilities
2022-01-03 12:02 8342 +115 18h 5 possibilities
2022-01-03 20:02 8378 +36 8h 3 possibilities
2022-01-04 05:02 8421 +43 9h 3 possibilities
2022-01-04 15:02 8472 +51 10h 2 possibilities
2022-01-05 04:02 8534 +62 13h Στάβλος (17)
2022-01-06 02:02 8671 +137 22h 5 possibilities
2022-01-06 18:02 8745 +74 16h Στάβλος (18)
2022-01-07 13:02 8833 +88 19h Στάβλος (19)
2022-01-08 00:02 8940 +107 11h Στάβλος (20)
2022-01-08 02:02 8950 +10 2h 8 possibilities
2022-01-08 04:02 8962 +12 2h 6 possibilities
2022-01-08 07:02 8977 +15 3h 7 possibilities
2022-01-08 10:02 8995 +18 3h 2 possibilities
2022-01-11 02:02 9160 +165 64h Αγρόκτημα (30)
2022-01-11 21:02 9325 +165 19h 5 possibilities
2022-01-12 19:02 9523 +198 22h 4 possibilities
2022-01-12 23:02 9544 +21 4h 3 possibilities
2022-01-13 04:02 9570 +26 5h Αγορά (16)
2022-01-13 09:02 9601 +31 5h Αγορά (17)
2022-01-13 17:02 9638 +37 8h Αγορά (18)
2022-01-14 01:02 9682 +44 8h Αγορά (19)
2022-01-14 11:02 9740 +58 10h Οπλουργείο (17)
2022-05-03 01:02 9746 +6 2605h Άγνωστο
2022-05-03 02:02 9761 +15 1h 8 possibilities

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2023-02-05 23:08:39 EET