Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: -Sweetest Love x3 #100

Όνομα:-Sweetest Love x3 #100
Τοποθεσία:557|493
Ήπειρος:K45
Πόντοι:9,833
Ιδιοκτήτης:El Matador.
Φυλή ιδιοκτήτη :HOJ
Τελευταία κατάκτηση:206 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :2
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2022-08-31 13:02 11874 -24 -
2022-08-31 17:02 11884 +10 4h 4 possibilities
2022-08-31 19:02 11930 +46 2h 4 possibilities
2022-08-31 20:02 11934 +4 1h 9 possibilities
2022-08-31 21:02 11944 +10 1h 8 possibilities
2022-08-31 23:02 11951 +7 2h 4 possibilities
2022-09-01 02:02 11960 +9 3h 6 possibilities
2022-09-01 04:03 11969 +9 2h 7 possibilities
2022-09-01 06:02 11981 +12 2h 6 possibilities
2022-09-01 09:02 11996 +15 3h 7 possibilities
2022-09-01 12:02 12013 +17 3h 3 possibilities
2022-09-02 01:02 12033 +20 13h Τοίχος (16)
2022-09-02 06:02 12058 +25 5h 3 possibilities
2022-09-02 12:02 12087 +29 6h 3 possibilities
2022-09-02 19:02 12123 +36 7h 3 possibilities
2022-09-03 03:02 12166 +43 8h 3 possibilities
2022-09-06 23:02 12033 -133 92h -
2022-09-07 12:02 11923 -110 13h -
2022-09-07 22:03 11831 -92 10h -
2022-09-08 07:03 11754 -77 9h -
2022-09-08 15:02 11690 -64 8h -
2022-09-11 05:02 11639 -51 62h -
2022-09-11 09:02 11596 -43 4h -
2022-09-11 13:02 11560 -36 4h -
2022-09-11 16:02 11531 -29 3h -
2022-09-11 18:02 11506 -25 2h -
2022-09-14 19:02 11176 -330 73h -
2022-09-15 06:02 10902 -274 11h -
2022-09-15 15:02 10673 -229 9h -
2022-09-15 23:02 10482 -191 8h -
2022-09-16 07:02 10323 -159 8h -
2022-09-16 12:02 10190 -133 5h -
2022-09-16 17:02 10080 -110 5h -
2022-09-16 21:02 9988 -92 4h -
2022-09-17 01:02 9911 -77 4h -
2022-09-17 04:03 9847 -64 3h -
2022-09-20 23:02 9842 -5 91h -
2022-09-21 00:02 9839 -3 1h -
2022-09-21 01:02 9831 -8 1h -
2022-09-21 18:02 9833 +2 17h 2 possibilities
2022-09-22 13:02 9321 -512 19h -
2022-09-23 04:03 9109 -212 15h -
2022-10-26 17:02 9321 +212 805h Άγνωστο
2022-11-01 06:02 9833 +512 134h Άγνωστο

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2023-03-25 09:54:41 EET

Privacy policy - Cookie options