Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: -Sweetest Love x3 #004

Όνομα:-Sweetest Love x3 #004
Τοποθεσία:488|518
Ήπειρος:K54
Πόντοι:9,555
Ιδιοκτήτης:El Matador.
Φυλή ιδιοκτήτη :HOJ
Τελευταία κατάκτηση:122 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :7
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2021-06-10 00:03 383 +55 5 possibilities
2021-06-10 08:02 389 +6 8h Άγνωστο
2021-06-10 09:02 391 +2 1h 19 possibilities
2021-06-10 11:03 399 +8 2h 13 possibilities
2021-06-10 12:02 410 +11 1h 6 possibilities
2021-06-10 16:02 417 +7 4h 2 possibilities
2021-06-11 00:02 433 +16 8h Οπλουργείο (10)
2021-06-11 01:02 451 +18 1h 2 possibilities
2021-06-11 03:02 463 +12 2h 6 possibilities
2021-06-11 14:02 476 +13 11h Άγνωστο
2021-06-11 16:02 487 +11 2h 6 possibilities
2021-06-11 20:02 491 +4 4h 2 possibilities
2021-06-12 03:02 506 +15 7h 3 possibilities
2021-06-12 04:03 511 +5 1h 21 possibilities
2021-06-12 14:02 529 +18 10h Άγνωστο
2021-06-12 17:02 534 +5 3h 9 possibilities
2021-06-12 22:02 555 +21 5h 3 possibilities
2021-06-13 11:02 566 +11 13h Άγνωστο
2021-06-13 14:02 581 +15 3h 7 possibilities
2021-06-13 18:02 594 +13 4h 5 possibilities
2021-06-13 20:02 601 +7 2h 4 possibilities
2021-06-13 23:02 616 +15 3h 7 possibilities
2021-06-14 02:02 625 +9 3h 6 possibilities
2021-06-14 04:04 628 +3 2h 23 possibilities
2021-06-14 13:03 647 +19 9h Άγνωστο
2021-06-14 15:02 671 +24 2h 2 possibilities
2021-06-14 19:03 684 +13 4h 5 possibilities
2021-06-14 21:02 691 +7 2h 4 possibilities
2021-06-14 22:02 699 +8 1h 13 possibilities
2021-06-14 23:03 709 +10 1h 8 possibilities
2021-06-15 01:03 723 +14 2h 4 possibilities
2021-06-15 06:02 732 +9 5h 4 possibilities
2021-06-15 12:03 761 +29 6h 3 possibilities
2021-06-15 13:03 770 +9 1h 7 possibilities
2021-06-15 18:03 782 +12 5h 3 possibilities
2021-06-15 21:02 804 +22 3h 5 possibilities
2021-06-16 00:03 815 +11 3h 6 possibilities
2021-06-16 01:03 818 +3 1h 23 possibilities
2021-06-16 02:03 826 +8 1h 13 possibilities
2021-06-16 04:04 836 +10 2h 8 possibilities
2021-06-16 12:03 851 +15 8h Τοίχος (14)
2021-06-16 22:03 878 +27 10h Αγρόκτημα (20)
2021-06-16 23:03 890 +12 1h 6 possibilities
2021-06-17 08:02 907 +17 9h 2 possibilities
2021-06-17 11:02 929 +22 3h 5 possibilities
2021-06-17 13:02 943 +14 2h 4 possibilities
2021-06-17 15:02 959 +16 2h 3 possibilities
2021-06-18 11:02 986 +27 20h Άγνωστο
2021-06-18 15:02 999 +13 4h 5 possibilities
2021-06-18 17:02 1014 +15 2h 8 possibilities
2021-06-18 20:02 1033 +19 3h 6 possibilities
2021-06-18 23:02 1059 +26 3h 2 possibilities
2021-06-19 01:02 1090 +31 2h 2 possibilities
2021-06-19 04:03 1101 +11 3h 6 possibilities
2021-06-19 12:02 1133 +32 8h 5 possibilities
2021-06-19 22:02 1170 +37 10h Αγορά (18)
2021-06-19 23:02 1190 +20 1h 3 possibilities
2021-06-20 04:03 1205 +15 5h 7 possibilities
2021-06-20 06:02 1227 +22 2h 5 possibilities
2021-06-20 10:03 1234 +7 4h 2 possibilities
2021-06-20 19:02 1278 +44 9h Αγορά (19)
2021-06-20 22:02 1297 +19 3h 6 possibilities
2021-06-21 03:03 1335 +38 5h 5 possibilities
2021-06-21 06:02 1366 +31 3h 2 possibilities
2021-06-21 14:02 1386 +20 8h 2 possibilities
2021-06-21 17:02 1418 +32 3h 5 possibilities
2021-06-22 01:03 1464 +46 8h 5 possibilities
2021-06-22 14:03 1502 +38 13h Αγρόκτημα (22)
2021-06-23 03:03 1555 +53 13h Αγορά (20)
2021-06-23 05:03 1579 +24 2h 2 possibilities
2021-06-23 08:03 1601 +22 3h 5 possibilities
2021-06-24 05:02 1656 +55 21h Αγρόκτημα (24)
2021-06-24 10:02 1702 +46 5h 5 possibilities
2021-06-24 12:02 1730 +28 2h 2 possibilities
2021-06-24 15:02 1764 +34 3h 2 possibilities
2021-06-24 18:02 1778 +14 3h 4 possibilities
2021-06-24 21:02 1794 +16 3h 2 possibilities
2021-06-25 06:02 1819 +25 9h 2 possibilities
2021-06-25 15:02 1854 +35 9h Άγνωστο
2021-06-25 20:02 1881 +27 5h 5 possibilities
2021-06-26 00:02 1913 +32 4h 5 possibilities
2021-06-26 05:02 1945 +32 5h 5 possibilities
2021-06-26 14:03 1974 +29 9h 3 possibilities
2021-06-26 21:03 2040 +66 7h 5 possibilities
2021-06-27 03:03 2095 +55 6h 5 possibilities
2021-06-27 14:02 2159 +64 11h Αγορά (21)
2021-06-27 19:03 2236 +77 5h Επιτελείο (22)
2021-06-27 21:03 2278 +42 2h Στρατώνας (16)
2021-06-28 01:03 2316 +38 4h 5 possibilities
2021-06-28 02:03 2324 +8 1h 13 possibilities
2021-06-28 13:03 2360 +36 11h 2 possibilities
2021-06-28 16:02 2409 +49 3h Στρατώνας (17)
2021-06-29 05:03 2452 +43 13h 2 possibilities
2021-06-29 10:03 2490 +38 5h 5 possibilities
2021-06-29 15:03 2549 +59 5h Στρατώνας (18)
2021-06-29 21:02 2620 +71 6h Στρατώνας (19)
2021-06-30 06:03 2705 +85 9h Στρατώνας (20)
2021-06-30 20:03 2751 +46 14h 3 possibilities
2021-07-01 07:05 2797 +46 11h 5 possibilities
2021-07-01 17:02 2877 +80 10h 5 possibilities
2021-07-01 23:02 2943 +66 6h 5 possibilities
2021-07-02 00:02 2948 +5 1h 21 possibilities
2021-07-02 01:02 2954 +6 1h 17 possibilities
2021-07-02 07:02 3009 +55 6h 5 possibilities
2021-07-02 10:03 3029 +20 3h 4 possibilities
2021-07-02 15:02 3036 +7 5h Τοίχος (10)
2021-07-02 16:02 3045 +9 1h 7 possibilities
2021-07-02 21:02 3068 +23 5h Οπλουργείο (12)
2021-07-03 05:02 3123 +55 8h 5 possibilities
2021-07-03 19:03 3218 +95 14h 5 possibilities
2021-07-03 20:03 3229 +11 1h 6 possibilities
2021-07-03 22:02 3242 +13 2h 5 possibilities
2021-07-04 03:03 3270 +28 5h 2 possibilities
2021-07-04 09:03 3304 +34 6h 2 possibilities
2021-07-04 17:03 3345 +41 8h Οπλουργείο (15)
2021-07-04 18:03 3351 +6 1h 17 possibilities
2021-07-04 19:03 3366 +15 1h 8 possibilities
2021-07-05 05:03 3415 +49 10h Οπλουργείο (16)
2021-07-05 06:02 3425 +10 1h 8 possibilities
2021-07-05 08:03 3437 +12 2h 6 possibilities
2021-07-05 10:03 3451 +14 2h 4 possibilities
2021-07-05 13:02 3468 +17 3h 3 possibilities
2021-07-05 20:02 3534 +66 7h 5 possibilities
2021-07-05 22:02 3549 +15 2h 8 possibilities
2021-07-06 00:02 3568 +19 2h 6 possibilities
2021-07-06 02:02 3590 +22 2h 5 possibilities
2021-07-06 05:03 3617 +27 3h 5 possibilities
2021-07-06 09:03 3649 +32 4h 5 possibilities
2021-07-06 21:03 3687 +38 12h 3 possibilities
2021-07-07 02:03 3733 +46 5h 5 possibilities
2021-07-07 08:02 3788 +55 6h 5 possibilities
2021-07-07 19:03 3854 +66 11h 5 possibilities
2021-07-08 04:04 3934 +80 9h 5 possibilities
2021-07-08 15:02 3992 +58 11h Οπλουργείο (17)
2021-07-09 01:03 4058 +66 10h 5 possibilities
2021-07-09 14:02 4138 +80 13h 5 possibilities
2021-07-10 04:03 4159 +21 14h Άγνωστο
2021-07-10 12:02 4261 +102 8h Στρατώνας (21)
2021-07-10 19:02 4341 +80 7h 5 possibilities
2021-07-10 21:02 4351 +10 2h 8 possibilities
2021-07-11 11:02 4422 +71 14h Οπλουργείο (18)
2021-07-12 04:03 4506 +84 17h Οπλουργείο (19)
2021-07-12 12:02 4586 +80 8h 5 possibilities
2021-07-13 02:02 4681 +95 14h 5 possibilities
2021-07-13 12:03 4776 +95 10h 5 possibilities
2021-07-14 08:03 4877 +101 20h Οπλουργείο (20)
2021-07-14 14:03 5389 +512 6h Άγνωστο
2021-07-15 00:03 5504 +115 10h 5 possibilities
2021-07-15 12:02 5619 +115 12h 5 possibilities
2021-07-16 04:03 5644 +25 16h Τοίχος (17)
2021-07-16 13:02 5767 +123 9h Στρατώνας (22)
2021-07-17 00:02 5862 +95 11h 5 possibilities
2021-07-18 02:02 5977 +115 26h 5 possibilities
2021-07-18 13:02 6072 +95 11h 5 possibilities
2021-07-19 02:03 6209 +137 13h 5 possibilities
2021-07-20 11:03 6346 +137 33h 5 possibilities
2021-07-22 00:03 6511 +165 37h 5 possibilities
2021-07-22 12:02 6626 +115 12h 5 possibilities
2021-07-23 03:02 6763 +137 15h 5 possibilities
2021-07-23 05:02 6775 +12 2h 6 possibilities
2021-07-23 07:02 6790 +15 2h 8 possibilities
2021-07-23 10:03 6808 +18 3h 2 possibilities
2021-07-23 14:02 6829 +21 4h 3 possibilities
2021-07-24 02:02 6944 +115 12h 5 possibilities
2021-07-24 19:02 7109 +165 17h 5 possibilities
2021-07-25 01:02 7138 +29 6h 3 possibilities
2021-07-25 07:05 7174 +36 6h 3 possibilities
2021-07-25 12:02 7200 +26 5h Αγορά (16)
2021-07-25 17:03 7231 +31 5h Αγορά (17)
2021-07-26 01:03 7274 +43 8h 3 possibilities
2021-07-26 16:02 7411 +137 15h 5 possibilities
2021-07-26 22:02 7448 +37 6h Αγορά (18)
2021-07-27 06:02 7492 +44 8h Αγορά (19)
2021-07-27 15:03 7545 +53 9h Αγορά (20)
2021-07-28 04:04 7682 +137 13h 5 possibilities
2021-07-28 14:03 7733 +51 10h 2 possibilities
2021-07-29 08:02 7898 +165 18h 5 possibilities
2021-07-30 05:02 8096 +198 21h 4 possibilities
2021-07-30 20:02 8261 +165 15h 5 possibilities
2021-07-31 11:02 8426 +165 15h 5 possibilities
2021-08-01 05:02 8624 +198 18h 4 possibilities
2021-08-02 01:02 8822 +198 20h 4 possibilities
2021-08-02 13:02 8884 +62 12h Στάβλος (17)
2021-08-02 23:03 9031 +147 10h Στρατώνας (23)
2021-08-03 13:02 9105 +74 14h Στάβλος (18)
2021-08-04 02:03 9282 +177 13h Στρατώνας (24)
2021-08-04 19:03 9480 +198 17h 4 possibilities
2021-08-05 09:02 9568 +88 14h Στάβλος (19)
2021-08-05 22:02 9780 +212 13h Στρατώνας (25)
2021-08-06 18:02 9887 +107 20h Στάβλος (20)
2021-08-07 00:02 9893 +6 6h Άγνωστο
2021-08-07 01:02 9902 +9 1h 7 possibilities
2021-11-01 16:02 9878 -24 2080h -
2021-11-01 19:02 9952 +74 3h Άγνωστο
2021-11-01 20:02 9964 +12 1h 6 possibilities
2021-11-03 20:03 9974 +10 48h Εκκλησία (1)
2021-11-03 21:03 9986 +12 1h 6 possibilities
2021-11-03 23:03 10000 +14 2h 4 possibilities
2021-11-04 01:03 10017 +17 2h 3 possibilities
2021-11-04 04:02 10038 +21 3h 4 possibilities
2021-11-04 08:02 10063 +25 4h 3 possibilities
2021-11-04 12:02 10092 +29 4h 3 possibilities
2021-11-04 17:02 10128 +36 5h 3 possibilities
2021-11-05 00:02 10171 +43 7h 3 possibilities
2021-11-06 05:02 10094 -77 29h -
2021-11-06 09:02 9980 -114 4h -
2021-11-07 08:02 10031 +51 23h Στάβλος (16)
2021-11-12 23:02 10023 -8 135h -
2021-11-13 00:02 10020 -3 1h -
2021-11-13 01:02 10015 -5 1h -
2021-11-14 10:03 10005 -10 33h -
2021-11-25 19:02 9954 -51 273h -
2021-11-26 00:03 10018 +64 5h 2 possibilities
2021-11-26 06:03 10095 +77 6h Άγνωστο
2021-11-26 10:02 10104 +9 4h 4 possibilities
2021-11-26 11:02 10107 +3 1h 23 possibilities
2021-11-27 06:02 10000 -107 19h -
2022-04-17 01:02 9892 -108 3378h -
2022-04-17 09:02 9921 +29 8h 3 possibilities
2022-04-17 19:03 9957 +36 10h 3 possibilities
2022-04-18 07:02 10000 +43 12h 3 possibilities
2022-10-16 20:02 9708 -292 4357h -
2022-10-16 22:02 9744 +36 2h Εργαστήριο (13)
2022-10-16 23:02 9752 +8 1h 13 possibilities
2022-10-17 00:02 9756 +4 1h 9 possibilities
2022-10-17 01:02 9761 +5 1h 21 possibilities
2022-10-17 02:02 9766 +5 1h 21 possibilities
2022-10-17 04:03 9773 +7 2h 4 possibilities
2022-10-17 06:02 9782 +9 2h 7 possibilities
2022-10-17 08:02 9791 +9 2h 7 possibilities
2022-10-17 12:02 9809 +18 4h Αγορά (14)
2022-10-17 13:02 9812 +3 1h 23 possibilities
2022-10-17 17:02 9827 +15 4h 7 possibilities
2022-10-17 22:03 9832 +5 5h Τοίχος (9)
2022-10-18 03:03 9849 +17 5h 3 possibilities
2022-10-18 09:02 9869 +20 6h 2 possibilities
2022-10-18 15:02 9894 +25 6h 3 possibilities
2022-10-19 00:02 9923 +29 9h 3 possibilities
2022-10-19 10:03 9959 +36 10h 3 possibilities
2022-10-19 23:04 10002 +43 13h 2 possibilities
2022-10-20 19:02 10109 +107 20h Στάβλος (20)
2022-10-21 01:02 10066 -43 6h -
2022-10-21 07:02 10030 -36 6h -
2022-10-21 11:02 10001 -29 4h -
2022-10-21 15:02 9976 -25 4h -
2022-10-23 02:02 9955 -21 35h -
2022-10-23 04:03 9938 -17 2h -
2022-10-23 06:02 9924 -14 2h -
2022-10-23 07:04 9912 -12 1h -
2022-10-23 08:02 9902 -10 1h -
2022-10-31 05:02 9825 -77 190h -
2022-10-31 09:02 9761 -64 4h -
2022-11-24 16:02 9653 -108 583h -
2022-11-24 21:02 9564 -89 5h -
2022-11-25 00:02 9505 -59 3h -
2022-11-25 01:02 9481 -24 1h -
2022-12-20 23:02 9493 +12 622h Άγνωστο
2022-12-21 00:02 9498 +5 1h 21 possibilities
2022-12-21 01:02 9501 +3 1h 23 possibilities
2022-12-21 02:02 9534 +33 1h Άγνωστο
2023-01-03 20:02 9539 +5 330h Άγνωστο
2023-01-03 22:02 9546 +7 2h 4 possibilities
2023-01-04 00:02 9555 +9 2h 7 possibilities

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2023-03-26 19:16:40 EEST

Privacy policy - Cookie options