Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: Κάτσε Κάτω!!

Όνομα:Κάτσε Κάτω!!
Τοποθεσία:503|523
Ήπειρος:K55
Πόντοι:9,692
Ιδιοκτήτης:Latis
Φυλή ιδιοκτήτη :HOJ
Τελευταία κατάκτηση:541 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :2
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2021-08-13 19:02 8791 -236 -
2021-08-13 20:02 8795 +4 1h 9 possibilities
2021-08-13 21:02 8800 +5 1h 21 possibilities
2021-08-13 23:02 8805 +5 2h 21 possibilities
2021-08-14 00:02 8812 +7 1h 4 possibilities
2021-08-14 07:02 8821 +9 7h 2 possibilities
2021-08-14 10:03 8830 +9 3h 6 possibilities
2021-08-14 14:02 8842 +12 4h 4 possibilities
2021-08-14 18:02 8857 +15 4h 7 possibilities
2021-08-14 23:02 8874 +17 5h 3 possibilities
2021-08-15 06:02 8894 +20 7h 2 possibilities
2021-08-15 14:02 8919 +25 8h 3 possibilities
2021-08-15 23:02 8948 +29 9h 3 possibilities
2021-08-16 10:03 8984 +36 11h 2 possibilities
2021-08-17 00:02 9027 +43 14h 2 possibilities
2021-08-17 18:02 9101 +74 18h Στάβλος (18)
2021-08-18 14:03 9299 +198 20h 4 possibilities
2021-08-19 13:02 9497 +198 23h 4 possibilities
2021-08-20 07:02 9585 +88 18h Στάβλος (19)
2021-08-21 06:02 9692 +107 23h Στάβλος (20)

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2023-02-05 23:34:44 EET