Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 6: Village

Χωριό: Χωριό βαρβάρων

Όνομα:Χωριό βαρβάρων
Τοποθεσία:531|481
Ήπειρος:K45
Πόντοι:4,375
Ιδιοκτήτης:MrCrow
Φυλή ιδιοκτήτη :HΟJ
Τελευταία κατάκτηση:2 ημέρες και 6 ώρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :5
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2022-10-02 04:03 3880 -24 -
2022-10-02 07:05 3914 +34 3h 2 possibilities
2022-10-02 08:02 3918 +4 1h 9 possibilities
2022-10-02 11:02 3894 -24 3h -
2022-10-02 12:02 3921 +27 1h 5 possibilities
2022-10-02 13:02 3924 +3 1h 23 possibilities
2022-10-02 14:03 3928 +4 1h 9 possibilities
2022-10-02 15:03 3933 +5 1h 21 possibilities
2022-10-02 18:02 3938 +5 3h 9 possibilities
2022-10-02 21:03 3945 +7 3h 2 possibilities
2022-10-03 03:02 3954 +9 6h 2 possibilities
2022-10-03 07:03 3963 +9 4h 4 possibilities
2022-10-04 01:02 3975 +12 18h Άγνωστο
2022-10-04 07:02 3990 +15 6h 4 possibilities
2022-10-04 18:02 4007 +17 11h Τοίχος (15)
2022-10-05 03:02 4027 +20 9h 2 possibilities
2022-10-05 13:02 4052 +25 10h 2 possibilities
2022-10-06 01:02 4081 +29 12h 2 possibilities
2022-10-06 17:02 4117 +36 16h 2 possibilities
2022-10-07 11:02 4160 +43 18h 2 possibilities
2022-10-12 10:02 4209 +49 119h Άγνωστο
2022-11-24 23:02 3953 -256 1046h -
2022-11-25 01:02 3974 +21 2h 4 possibilities
2022-11-25 04:02 4000 +26 3h 2 possibilities
2022-11-25 06:02 4031 +31 2h 2 possibilities
2022-11-25 11:02 4068 +37 5h Αγορά (18)
2022-11-25 15:02 4112 +44 4h 2 possibilities
2022-11-25 18:02 4165 +53 3h Επιτελείο (20)
2022-11-26 02:02 4260 +95 8h 5 possibilities
2022-11-26 13:02 4375 +115 11h 5 possibilities

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2022-11-27 04:14:43 EET